BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yasal eşitlik

Yasal eşitlik

Yarım asır süren çalışmalar tamamlandı ve yeni Medeni Kanun tasarısı ile kadınlar artık yasal olarak erkeklerle eşit haklara sahip olacaklar. Tasarıda eski yasada kadının alehine olan tüm hususlar düzeltildi.yıl önce yürürlüğe giren Medeni Kanun’un değiştirilmesi için düğmeye basıldı. Yeni yasa tasarını Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk tarafından TBMM üyelerine sunuldu. İsviçre Medeni kanunu’ndan iktibas edilerek alınan Medeni Yasa 4 Nisan 1926 tarihinde yürürlüğe girmişti ve geçtiğimiz 74 yılda defalarda çağın gerçekleriyle uyuşmadığı için eleştirilmişti. Nitekim Medeni Yasa’da değişiklik yapmak için bundan 50 yıl önce ilk komisyon çalışmasına başlanılmış ancak günümüze kadar herhangi bir tasarı Meclis’e kadar gelememişti. Toplam 1030 maddeden oluşan yeni Medeni Kanun tasarınında hiç kuşkusuz en kapsamlı değişiklikler aile hukuku alanında yapıldı. Koca reisliği kaybetti Eskiden nikah işlemleri sadece erkeğin ikametinin bulunduğu yerde yapılabilirken, yeni düzenlemeyle kadının oturduğu yerde de evlenmesine izin veriliyor. Eski yasaya göre konut seçimi sadece kocaya tanınan bir hak iken yeni düzenmeleyle eşler oturacakları konutu birlikte seçiyorlar. Yine eski yasada buunan “Koca evlilik birliğinin reisidir” hükmü kaldırıldı, karı ve kocanın evlilik birliğini beraberce yönetmeleri ilkesi kabul edildi. Buna karşılık eskiden eş ve çocukların iaşesinden sadece koca sorumluyken şimdi her iki eş de giderlere katılmaya zorunlu hale getirildi. Haksızlık giderildi Yeni tasarıda boşanma konusunda da bazı değişiklikler var. Artık “Onur kırıcı davranış” da “Cana kast” ve “Pek fena muamele” gibi üç boşanma nedeninden birisi sayılacak. Bu arada yürürlükteki yasa uyarınca eşler arasındaki mal rejimi “Mal ayrılığı” rejimi. Yani eşlerin her biri kendi malına sahip. Ancak bu durum evlilik birliği sona erdiği zaman eşler arasında çoğu zaman büyük haksızlıklara yol açıyordu. Çünkü meslek sahibi erkek, evlilik birliğinin kurulmasından itibaren elde edilen tüm malların sahibi oluyor, ev işleri yapan, çocuklara bakan hatta kocanın mesleğini icrasına yardımcı olan kadın ise maddi bir geliri bulunmadığı için bu mallarda hak sahibi olmuyordu. Şimdiki tasarıda ise “Edinilmiş mallara katılma” hakkı kadınlara da verildi ve bu husus yeni mal rejimi olarak kabul edildi. Ayrıca yeni tasarıda evlat edinmeden, çocuğun velayetine kadar bir dizi değişiklikler yapıldı. Ve yapılan her değişiklikte bugüne kadar yapılan eleştirilerin doğrultusunda kadınların hakları korunmaya çalışıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT