BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eskişehir'de çok önemli bilimsel etkinlik...

Eskişehir'de çok önemli bilimsel etkinlik...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 10-12 Ekim tarihlerinde, III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı düzenleniyor. OGÜ ev sahipliğinde, Baraj Güvenliği Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan, uluslararası katılımlı sempozyumda, barajların güvenliği ile ilgili toplam kırk beş bildiri sunulacak...Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 10-12 Ekim tarihlerinde, III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı düzenleniyor. OGÜ ev sahipliğinde, Baraj Güvenliği Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan, uluslararası katılımlı sempozyumda, barajların güvenliği ile ilgili toplam kırk beş bildiri sunulacak... Türkiye'nin, enerji üretimi, sulama, taşkın önleme vb. maksatlarla inşa ettiği irili ufaklı yüzlerce baraj var. Su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesi noktasında, ülkemizin alması gereken daha çok mesafe var. Türkiye sulanabilir arazilerinin henüz yüzde altmışını sulayabiliyor... Diğer taraftan, enerji açığını kapatmak maksadıyla, son yıllarda ağırlık verilen hidroelektrik santrallerin (HES) inşaatı etrafında, çevre ağırlıklı tartışmalar söz konusu. Bundan daha da önemlisi, baraj yapımlarını çoktan tamamlamış olan zengin ülkelerdeki muhtelif odakların, açıktan veya örtülü olarak destek verdiği, baraj aleyhtarı çok güçlü bir cereyan var. Bu yolla özellikle kalkınmakta olan memleketlerin kendileri için hayati önem taşıyan baraj inşa etmesine, akla gelmedik zorluklar çıkarılıyor. Çoğu kez çevrecilik ve insani nedenlerle sahnelenen engellemeler, temelde emperyalist güçlerin stratejik menfaatleri hesabına da rahatlıkla kurgulanabiliyor!.. Diğer taraftan, Ilısu Barajı örneğinde olduğu üzere, tamamen ülkelerin içişlerine müdahale niteliğinde, açıkça siyasi amaçlı engellemeler de yapılabilmektedir. Ilısu Barajı için, İngiliz Parlamentosunda yapılan özel oturumda, bölücü terör örgütü adına ne tür çabaların harcandığı, maalesef Türk Kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor... Ama bahse konu baraj için, çeşitli sebeplerden ötürü, gerekli olan finans sağlanamadığından, yaklaşık otuz senelik bir gecikmenin önüne geçilememiştir! Bu bahisler daha çok uluslararası ilişkiler konusuna giriyor. Ancak bu türden tartışmalar, netice olarak barajların inşaatıyla doğrudan ilgilidir ve bu konudaki politikaları köklü biçimde etkilemektedir. Enerji meselesinin, ülkesel ve küresel boyutta, en hararetli şekilde tartışma konusu olduğu bu dönemde, böyle bir sempozyumun düzenlenmesi ayrıca önem taşıyor. Baraj Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Tosun, Su Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu, Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Turgut Özel, Prof. Dr. Orhan Baykan, Prof. Dr. Ruhi Aydın, Prof. Dr. Halil Karadeniz, Prof. Dr. Önder Çetin, Prof. Dr. Yusuf Çalayır ve Prof. Dr. Kamil Eren'in yöneteceği oturumlarda, pek çok bilim adamının katkılarıyla hazırlanan değişik konulardaki bildiriler tartışılacak. Türkiye Barajlarının ulusal ve uluslararası güvenliğinin sağlanması, baraj mühendisliğindeki gelişmeler, baraj yapılarının tasarımlarında sismik tehlike analizlerinin önemi gibi, pek çok alanda yapılacak sunumlarda, son zamanlarda epeyce tartışma konusu olan HES'lerle ilgili yeni ve değişik fikirlerin de ortaya konması bekleniyor. İSKİ eski Daire Başkanı, İnş. Yük. Mühendisi Selami Oğuz da, İstanbul'daki içme suları barajlarının deprem güvenliği konusunda sunum yapacak. Sınır aşan sularla ilgili olarak, ben de bir konuşma yapacağım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT