BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sadeddîn Cebâvî

Sadeddîn Cebâvî

"Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: (İmanınızı lâ ilâhe illallah kelâmı ile yenileyiniz.) Bu kelimenin her zaman tekrar edilmesi lâzımdır.""Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: (İmanınızı lâ ilâhe illallah kelâmı ile yenileyiniz.) Bu kelimenin her zaman tekrar edilmesi lâzımdır." Sadeddîn Cebâvî hazretleri, "Sadî" tarîkatinin reîsidir. Şâm'da, Havran ile Kudüs arasında Cebâ kasabasındandır. Üç vâsıta ile Ebû Medyen-i Magribîden feyz almıştır. 700 [m. 1300] senesinde vefât etmiştir. Bu mübarek zat, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Kelime-i Tevhidi çok söyleyiniz. Ebû Ya'lâ hazretlerinin Hazreti Ebû Bekir'den (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte, Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır: "Lâ ilâhe illallah' demeniz ve istiğfâr etmeniz lâzımdır. O halde bu ikisini çokça söyleyiniz. Zira şeytan diyor ki: 'Günah işlemek zevkini insanların kalbine atmak suretiyle onları helâk ederim. Onlar ise, Lâ ilâhe illallah (kelime-i tevhîdi) ve istiğfar ile beni helâk ederler. Bundan dolayı ben de, bu hâli gördüğüm vakit, onların heveslerini uyandırıp nefsânî arzuları ile bana uyanları helâk ederim. Halbuki onlar, hidâyet yolunda olduklarını zannederler." 'Mâsivânın (Allah'tan gayri nefsin putlaştırdığı her şeyin) boynunu 'Lâ ilâhe' (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur) kılıcıyla vurmadıkça, 'İllallâh' (Ancak Allah vardır) köşküne kavuşamazsın.' Nefis azgınlık, inat, ahdi bozmak ve fesatçılık (verdiği sözde durmamak ve bozgunculuk etmek) makamında bulunduğu sürece, kelime-i tevhîdi sıkça tekrar ederek imanı yenilemek gerekir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: 'İmanınızı lâ ilâhe illallah kelâmı ile yenileyiniz.' Hatta bu kelimenin her zaman tekrar edilmesi lâzımdır. Çünkü nefs-i emmâre, devamlı olarak habâset (kötülük-fenalık) makamındadır. Yine bu kelimenin faziletiyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz'den şu haber naklolunmuştur: 'Yeryüzü ve gökler terazinin bir kefesine, bu mübârek kelime de diğer kefesine konulsa, elbette bu kelime ağır gelirdi.' BİR MİLYON DERECE!.. Ömer radıyallâhü anh anlatıyor: Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: (Kim çarşıya girince, 'Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr' temcid kelimelerini okursa, Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını affeder ve mertebesini de bir milyon derece yüceltir.) Bu duâyı kendimiz ihmâl etmediğimiz gibi, çoluk-çocuğumuza, yakınlarımıza, konu-komşumuza da mutlaka öğretmeliyiz. Bunun ehemmiyetini onlara da anlatmalıyız. "
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT