BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Eşlerin karşılıklı vazîfeleri...

Eşlerin karşılıklı vazîfeleri...

Âilenin mutluluğu ve sosyal hayâtın huzûru, âileyi meydâna getiren kadın ve erkeğin, vazîfe ve sorumluluklarını bilip, uygulamalarına bağlıdır...Erkeklerin, hanımları üzerinde meşrû sûrette hakları olduğu gibi; hanımların da kocaları üzerinde hakları vardır. İbrâhîm Hakkı Erzurumî’nin (rahmetullahi aleyh) “Ma’rifetnâme”sinde, kocaların hanımları üzerinde 22 hakkının, hanımların ise kocaları üzerinde 30 hakkının bulunduğu zikredilir. Âilenin mutluluğu ve sosyal hayâtın huzûru, âileyi meydâna getiren kadın ve erkeğin, vazîfe ve sorumluluklarını bilip, uygulamalarına bağlıdır. İbrâhîm Hakkı hazretleri, bu haklara riâyet eden âilelerde, huzûr, sükûn, emniyet ve âsâyiş bulunacağı konusunda, “Bu mücerrebtir (tecrübe edilmiştir)” buyuruyor. Âile içinde kadın ve erkeğin birbirlerini anlayıp hoşgörü sâhibi olmaları, âile saâdeti için şarttır. Karşılıklı sevgi-saygı, hak ve vazîfelerin ne olduğunun bilinmesi, yuvanın huzûrlu olması için önemli husûslardandır. “KADINLARA İYİLİK EDİN” Sevgili Peygamberimiz buyurmuşlardır ki: “Kadınlara iyilik edin. Çünkü onlar size birer emânettir. Onlara iyi davranma dışında, başka bir şey yapma hakkına sâhip değilsiniz... Bilin ki, sizin, kadınlarınız üzerinde bazı haklarınız vardır. Kadınlarınızın da sizler üzerinde bazı hakları vardır. Kadınlarınız üzerindeki haklarınız, istemediğiniz kimselere yatağınızı çiğnetmemeleri, evlerinize hoşlanmadığınız kimselerin girmesine izin vermemeleridir. (Onların sizdeki hakları ise) yiyecek ve giyecekleri (nafaka ve mesken) konusunda, iyi ve ölçülü hareket etmenizdir.” [Müslim, Tirmizî] “Kadınları, Allahın emâneti olarak aldınız ve onlara yaklaşmanız Allahın emri ile helâl kılındı. Sizin onların üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Yatağınızı kimseye çiğnetmemeleri ve ma’rûf olan husûslarda size baş kaldırmamaları, onlar üzerindeki haklarınızdandır. Onlar, bu haklarınıza riâyet ederlerse, ma’rûf üzere rızıklandırılıp giydirilmeleri de onların hakkıdır.” [İbn-i Cerîr] Peygamber Efendimizin Vedâ Hutbesindeki nasîhatlerinden biri: “Kadınlarınıza eziyyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidirler. Onlara yumuşak davranınız, iyilik ediniz” şeklinde olmuştur. Başka bir hadîs-i şerîflerinde de; “Cennet anaların ayakları altındadır” buyurarak, kadını korumada eşsiz bir hassâsiyet göstermiştir. Hazret-i Âişe (radıyallahü anhâ) anlatıyor; Hazret-i Peygamber buyurmuştur ki: “Sizin en hayırlınız, âilesine karşı en iyi davrananınızdır. Ben, âileme karşı hepinizden daha iyi davranıyorum. Arkadaşınız öldüğü zaman (kusûrlarını zikretmeyi) terk edin.” [Tirmizî] Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Müslümânların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim.” [Nesâî] “Hanımının ve çocuklarının haklarını îfâ etmeyenin namazları, oruçları kabûl olmaz.” [Mürşidü’n-nisâ] “Kocası râzı oluncaya kadar, kadının namazları ve hiçbir iyiliği kabûl olmaz.” [Taberânî] [“Namazları kabûl olmaz” demek, “namazı boşa gider” demek değildir. O kadın, namaz borcundan kurtulur, fakat namaz kılmakla meydâna gelecek büyük sevâba kavuşamaz demektir.] “Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar, Allah’ın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin.” [Müslim] HAYIRLI İŞLERİN BİRİNCİSİ!.. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: “Ey îmân edenler, kendinizi ve çoluk-çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır...” [Tahrîm, 6] Mukaddes dînimiz İslâmiyete göre her insan, elinin altında bulundurduğu kimselerin her türlü hak ve hukûkundan, eğitim ve öğretiminden, terbiyesinden sorumludur. Ma’lûmdur ki hayırlı işlerin birincisi ve en önemlisi, çoluk-çocuğuna, âile efrâdına İslâmiyet’i öğretmektir. Her Müslümânın bu birinci görevi hemen yapması, yarınlara bırakmaması gerekir. Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Hepiniz çobansınız [görevlisiniz] ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. İmâm [devlet başkanı, yönetici] çobandır ve emri altındakilerden sorumludur. Erkek âilesinin çobanıdır ve âilesinden sorumludur. Kadın, evinin çobanıdır, o da elinin altındakilerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve elinin altındakilerden sorumludur.” [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93955
  % 1.02
 • 4.7739
  % -0.97
 • 5.5915
  % -0.07
 • 6.2473
  % -0.16
 • 188.732
  % -0.16
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT