BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı’nın Çanakkale panoramik müze projesi

Osmanlı’nın Çanakkale panoramik müze projesi

Doç. Dr. Fatma Ürekli: “31 Mart 1915’te, Çanakkale Savaşları’nı yansıtan panorama müzesi için teklif verilmişti. Müze, Gülhane Parkı’na kurulacaktı. 100 yıllık gecikmeyle de olsa günümüzde Gelibolu’da kuruluyor.”> Sefa KOYUNCU Yedikıta dergisinin, Ekim sayısında, “Osmanlı’nın Çanakkale 1915 Panorama Müzesi Projesi”ne dair geniş bir araştırmaya yer verildi. Doç. Dr. Fatma Ürekli, bu araştırmasında tarihî bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Bugün, Gelibolu’da kurulmakta olan Çanakkale Panoramik Müzesi’nin, Osmanlılar zamanında, Gülhane Parkı’nın içine yapılmasının düşünüldüğünü belirten Doç. Dr. Fatma Ürekli, “31 Mart 1915’te, Çanakkale Savaşları’nın muhtelif sahnelerini yansıtan bir panorama için teklif verilmişti. Müze, Gülhane Parkı’na kurulacaktı” diyor. Doç. Ürekli, araştırmasında şu tespitlere yer veriyor: 26 Ocak 1913’te (13 Kânunısani 1328) kurulan Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti 31 Mart 1915’te, Çanakkale Savaşları’nın muhtelif sahnelerini yansıtan bir panorama kurma teşebbüsünde bulunmuştu. Bu panoramada ayrıca Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren o zamana kadar geçen süre içerisinde muhtelif devirlerden önemli kesitler de yansıtılarak, Osmanlı idealinin halka gösterilmesi tasavvur olunmuştu. Bu panoramanın, o dönemde Paris ve Berlin gibi Avrupa’nın büyük şehirlerinde bulunan panoramalar gibi 30 metre çapında bir daireden ibaret olması tasarlanmaktaydı. Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti vasıtasıyla kurulacak Çanakkale Panoraması’na giriş ücretli olup, buradan elde edilen meblağ, şehit çocuklarının eğitim ve öğretimine harcanacaktı. Proje, devlet ricali tarafından da desteklenme sözü almıştı. Şartnamesi ve krokisi hazırlanan panorama müzesinin, şehrin en güzel ve seçkin bir mevkii olan Gülhane Parkı’na yapılması düşünülmüştü. Çanakkale panoramasının Gülhane Parkı’nda kurulması talebi, krokisiyle birlikte İstanbul Belediyesi’ne iletilmiş ve tasdik edilmesi istenmiştir (31 Temmuz 1915). Fakat Belediye başkanı İsmet Bey, böyle bir projeyi tasvip etmesine rağmen, bunun idaresi altındaki Gülhane Parkı’nda kurulmasını bazı gerekçelerle kabul etmemiştir.” Tel: 0212 657 77 35 - www.yedikita.com.tr >> İŞTE, OSMANLI’NIN PANORAMİK MÜZE KROKİSİ! 360 derecelik bir turla müze gezildiğinde hem Çanakkale’deki Türk askerinin ve komutanlarının kahramanlıklarının sergilendiği hem de Osmanlı Devleti’nin muhtelif devirlerinden bazı kesitlerin dünya kamuoyuna anlatıldığı önemli bir merkez ortaya çıkmış olacaktı. >> Çanakkale Zaferi’nin 100. yılına yetişecek Osmanlı Devleti’nin son döneminde, Çanakkale Deniz Zaferi’nden on üç gün sonra (31 Mart 1915) projelendirilen ve elde edilen gelirlerle şehit çocuklarının eğitilmesi planlanan Çanakkale Savaşları Panoramik Müzesi, işaret ettiğimiz çeşitli sebeplerden dolayı Gülhane’de gerçekleşememişti. Günümüzde Gelibolu’da kurulmaktadır. Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü olan 2015’te açılması hedeflenen bu müzenin -100 yıllık bir gecikmeyle de olsa- açılacak olması Türk ve Dünya tarihi açısından önemli bir gelişme olup, geniş kitleler üzerinde tesir bırakacağı muhakkaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT