BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zilhicce ayının fazîleti

Zilhicce ayının fazîleti

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihyâ etmek de Kadir gecesini ihyâ etmeye bedeldir.”15 Ekim 2012 Pazartesi günü, hem “Harâm aylar”ın, hem de “Hac ayları”nın ikincisi olan Zilka’de ayı bitti [o gün Zilka’de’nin 29’u idi]; 16 Ekim 2012 Salı günü ise, yine harâm ayların ve hac aylarının üçüncüsü olan Zil-hicce ayını idrâk ettik. Bildiğiniz üzere, Kurban Bayramının bulunduğu aya “Zi’l-hicce ayı” denir. Bu ay (Zi’l-hicce), hem “el-Eşhüru’l-hurum=Eşhür-i hurum” denilen “harâm aylar”dan, hem de “eşhüru’l-hac” denilen “hac ayları”ndandır. [Fecr sûresinde yemîn edilen 10 geceyi tefsîr eden âlimlerimizden bir kısmı “Zilhiccenin ilk on gecesidir”, diğer bir kısmı “Muharrem ayının ilk on gecesidir”, diğer bir kısım âlim ise “Ramazân ayının son on gecesidir” şeklinde açıklamışlardır.] ‘HARÂM AYLAR’ VE ‘HAC AYLARI’ Bilindiği gibi “Harâm Aylar” Recep, Zil-kâ’de, Zil-hicce ve Muharrem aylarıdır; “Hac Ayları” ise, Şevvâl ve Zilka’de ayları ile Zilhicce’den ilk on gündür. Allahü teâlâ, bir âyet-i kerîmede (meâlen) buyurdu ki: “Hac (ayları), bilinen aylardır [Şevvâl, Zilka’de ayları ile Zilhicce’den on gündür.] İşte kim o aylarda haccı, ihrâma girerek kendine farz yaparsa, artık hacda kadına yaklaşmak, günâh işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de (hac yâhut âhiret için) azık edinin, muhakkak ki azığın hayırlısı takvâdır ve ey aklı tâm olanlar, benden korkun.” (Bakara sûresi, 197) Cenâb-ı Hak, diğer bir âyet-i kerîmede de (meâlen) buyurdu ki: “Azık ve binek bakımından yoluna gücü yeten her kimsenin, o Beyt’i (Ka’be’yi) haccetmesi, insanlar üzerine Allahü teâlânın hakkıdır, farzdır.” (Âl-i İmrân sûresi, 97) Esâs hac vakti, Arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. Nitekim, “Umre (ömre)” tarîf edilirken, “Hac zamânı olan beş gün ya’nî Arefe ve Kurbân bayramının dört günü dışında, istenildiği zaman ihrâma girilip Ka’be-i muazzamayı tavâf etmek ve Safâ ile Merve arasında sa’y etmek (yürümek), saçı kazımak veya kesmekten ibâret olan ibâdet” şeklinde bir ta’rîf yapılır. [“Umre”ye “Hacc-ı asgar (küçük hac)” da denir. Umre, Hanefî ve Mâlikîlere göre sünnet-i müekkede(kuvvetli sünnet)dir. Şâfiîlere göre ömürde bir defâ farzdır. (Alâüddîn Haskefî, İbrâhîm Halebî). “Hacc-ı ekber” ise, farz olan hacdır. (Kuhistânî).] Bunları bir mukaddime olarak belirttikten sonra, şimdi de bir nebze, “Zilhicce Ayı“nın fazîletinden bahsedelim. Ebüd-derdâ (radıyallahü anh) buyurdu ki: “Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok duâ ve istiğfâr etmelidir! Çünkü [Sevgili Peygamberimiz] Muhammed aleyhisselâm, “Bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrûm kalana yazıklar olsun” buyurdu. Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, mâlı çoğalır, çoluk-çocuğu belâlardan muhâfaza olur, günâhları affolur, iyiliklerine kat kat sevâp verilir, ölürken kolay cân verir, kabri aydınlanır, mîzânda sevâbı ağır gelir ve Cennet’te yüksek derecelere kavuşur.” Bu sayılanlar, gerçekten çok büyük müjdelerdir. İLK ON GÜN İÇİNDE... Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Allah indinde, Zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbîhi (Sübhânallah demeyi), tahmîdi (El-hamdü lillah demeyi), tekbîri (Allahü ekber demeyi) ve tehlîli (Lâ ilâhe illallah demeyi) çok yapın (bunları çok söyleyin).“ “Zilhicce ayının ilk 10 gecesi içinde yapılan her amele, 700 misli sevâp verilir.” “Bu 10 günün hayrından mahrûm olanlara yazıklar olsun! Bilhassa 9. günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.” “Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihyâ etmek de Kadir gecesini ihyâ etmeye bedeldir.” “Bu günlerin her biri, fazîlette 1.000 güne, Arefe ise 10.000 güne eşittir.” “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, Allahü teâlâ, her günü için bir yıllık oruç sevâbı verir.” “Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helâl mâlından 100 köle âzât etmiş veya Allah yolundaki mücâhidlere 100 at vermiş veya Ka’be’ye kurbân için 100 deve göndermiş gibi sevâba kavuşur.” [Bunları yapabilenlere ne mutlu; mübârek olsun. İnşâallah yarınki makâlemizde de, birer nebze “Terviye” ve “Arefe” gün ve gecelerinden bahsedelim.]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT