BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SGK, hesaplara "e-haciz" koyacak

SGK, hesaplara "e-haciz" koyacak

Sosyal güvenlik prim borçları için yapılandırmaya giden Hükümet, buna rağmen ödeme yapılmaması hâlinde alacağını haciz yöntemiyle gerçekleştirecek. 2013'te bankadaki hesaplara e-haciz gelecek.Alınan bütün tedbirlere karşı sosyal güvenlik sisteminin ödenmeyen borçlar yüzünden açık vermesi üzerine, hükümet işi sıkı tutmaya karar verdi. Resmi Gazetede yayınlanan 2013 programına göre, prim borcunu ödemeyenlerin bankadaki hesaplarına e-haciz uygulaması gerçekleştirilecek. Bankalarla yapılacak protokoller çerçevesinde SGK’ye ödemelerini zamanında yapmayan borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilecek. 2013 Yılı Programı’nın “Sosyal Güvenlik Sisteminin etkinliğinin Artırılması” başlıklı bölümünde, 2011 yılı sonu itibarıyla sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfusun oranının, kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarının da etkisiyle bir önceki yıla göre 2.4 puan artışla yüzde 85.4’e yükseldiği belirtildi. 2013 programına dayanılarak Gazeteport’ta yer alan haberde, sosyal sigorta sisteminin gelirlerinin giderleri karşılayamadığına ve sistemin açık vermeye devam ettiğine işaret edilerek, sistemde yaşanan finansman sorununun en önemli nedenlerinin geçmişte uygulanan erken emeklilik, yüksek aylık bağlama oranları, sağlık harcamalarının giderek artması ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanılamaması olduğu vurgulandı. Sosyal güvenlik sistemi için bütçeden ayrılan payın giderek düştüğü vurgulanan programda, “Bunda prim borçlarının yeniden yapılandırılması da etkili olmuştur. 37.8 milyar lira tutarındaki kurum alacağının yeniden yapılandırılarak 8.2 milyar lira tahsilat gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla aylık bağlama oranları düşürüldüğü hatırlatılan programda, bireylerin emeklilik döneminde de hayat standartlarının korunabilmesi için bireysel tasarrufların artırılması, tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlatıldı. Tüm sigorta işlemlerinin otomasyonla yapılması konusunda SGK tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtilen programda, sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulmasının temel amaç olduğu ifade edildi. >> DENETİMLER ARTACAK SGK’nın stabil bir yapıya oturtulabilmesi için yapılması gereken tedbirlere de yer verilen 2013 programında, denetim mekanizmalarının güçlendirileceği, sosyal sigorta sistemi gelirlerindeki kaçakların asgari düzeye indirileceği, sosyal yardım programlarından yararlanan çalışabilir durumdaki kişilerin istihdam içerisindeki paylarının artırılacağı bilgilerine yer verildi. Programda, “Kayıtdışı çalışma ve asgari düzeyde prim yatırılması gibi kötüye kullanımların önlenmesi için SGK’nın fiili denetim kapasitesini güçlendirecek çalışmalar yapılacak, denetim mekanizmasının iyileştirilmesi için kurumlar arası veri paylaşımı artırılarak, veri kontrolleri doğrultusunda elde edilecek sonuçlar denetim faaliyetlerinde kullanılacak” ifadeleri kullanıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT