BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balkanlar’daki facia

Balkanlar’daki facia

Mübadele dışında kalan Batı Trakya Türklerinden en az 50 bin kişi Türkiye’ye göç etmiştir. Kavala’daki Türkler ve buraya sığınan 7 bin muhacir toplu katliama maruz kaldılar. Balkanlar’da Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistan’da öldürülen Müslümanların sayısı 1.5 milyonu bulmuştur.Mübadele dışında kalan Batı Trakya Türklerinden en az 50 bin kişi Türkiye’ye göç etmiştir. Kavala’daki Türkler ve buraya sığınan 7 bin muhacir toplu katliama maruz kaldılar. Balkanlar’da Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistan’da öldürülen Müslümanların sayısı 1.5 milyonu bulmuştur. Balkanlar’daki Müslümanların yüzde 35’i sürgün edilmiş ve yüzde 27’si katledilmiştir. Ve vahşet 1878’den 2000 yılına kadar devam etmiştir. 1912’den 1923 yılına kadar sağ olarak göç edenlerin sayısı 413 bin 922’dir. Kayıp yani katledilen ve yolda ölenlerin sayısı 650 bindir. (Sözde) Ermeni soykırımını devamlı gündeme getiren zalim Batı, Balkanlar’da ve Kafkasya’daki soykırım ve tehciri mana gözleri kör olduğu için göremiyor daha doğrusu görmezlikten geliyor. Bulgaristan’a bağımsızlık verilince 515 bin kişi göç etti. Bu göçten 5 yıl sonra 52 bin kişi daha göç etti. Burada 250 bin kişi katledildi. Bugün Balkanlar’da Müslümanların sayısı en az 14 milyon olup toplam nüfusun yüzde 20’sidir. Arnavutluk’ta Müslümanların oranı yüzde 70, Bosna’da yüzde 40, Kosova’da yüzde 90’dır. Bulgaristan’da 7 milyon nüfusun yüzde 10’u Türk’tür. Makedonya’da Türklerin sayısı 150 bindir. (Yüzde 5) Arnavutluk’ta yüzde 25’tir. Sırbistan’da Boşnak Arnavut ve Karadağlı sayısı 1.5 milyondur. Bulgaristan’da Türk asıllı Müslüman Pomakların sayısı 300 bin, Romanların sayısı 350 bindir. Hristiyan misyonerler Pomakları, Kosovalı ve Arnavutluk’taki Arnavutları Hristiyan yapmak için milyarlarca dolar harcıyorlar. Balkanlar’da Müslümanlara yapılan zulüm ve insanlık dışı muameleyi ciltlerle anlatmak mümkün değildir. Amerikalı tarihçi Justin Mc.Carthy’nin hazırladığı haritalara göre 1770-1922 arasında Osmanlı topraklarında göç eden Müslümanların sayısı 5 milyon, Hristiyanların sayısı 1.9 milyondur. Ve ölen Müslümanların sayısı Hristiyanların 4 katıdır. Bu tarihçiye göre 1912-1914 Balkan Savaşında zorunlu göçe zorlanan ve öldürülen Müslümanların sayısı 1.5 milyonun üstündedir. ABD’nin Kentucky eyaletinin Lovisville Üniversitesinde tarih profesörü olan Austin Mc.Carthy tarafından hazırlanan haritada toplu katliam ve soykırımlar gösterilmektedir. Prof. Austin ve Mc.Carthy’ye göre Balkanlar’daki soykırım, tarihin en büyük soykırımıdır...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT