BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Abdurrahmân bin Me’mûn

Abdurrahmân bin Me’mûn

“Şafiî mezhebindeki âlimlerin büyüklerinden olan bu mübarek zat, Nişâbûrludur. Meşhur Nizâmiyye Medresesinde fıkıh müderrisliği yapmıştır...”Abdurrahmân bin Me’mûn en-Nişabûrî hazretleri, Şafiî mezhebindeki âlimlerin büyüklerindendir. 426 (m. 1035) senesinde İran-Nişâbûr’da doğdu. Bağdad’daki Nizâmiyye Medresesi fıkıh müderrisliğine tayin edildi. Bu vazîfede iken 478 (m. 1086)’de Bağdad’da vefât etti. Vefatında kısa bir zaman önce bir dersinde buyurdu ki: Sıfât-ı zâtiyye beştir: Bunlara (Ülûhiyyet sıfatları) denir. 1- Kıdem, Allahü azîm-üş-şânın varlığının evveli olmamak. 2- Bekâ, Allahü azîm-üş-şânın varlığının âhirı olmamak. Naklen delîl, Allahü teâlânın Hadîd sûresinde, üçüncü âyet-i kerimesidir. 3- Kıyâm bi-nefsihi, Allahü azîm-üş-şân, zâtında ve sıfatlarında ve ef’âlinde, kimseye muhtac olmamak. Naklen delîl, Muhammed sûresinin son âyet-i kerimesidir. 4- Muhâlefetü lil-havâdis, Allahü azîm-üş-şân zâtında ve sıfâtında, kimseye benzememek. Naklen delîl, Allahü teâlânın Şûrâ sûresindeki onbirinci âyet-i kerimesidir. 5- Vahdâniyyet, Allahü azîm-üş-şânın, zâtında ve sıfatında ve ef’âlinde şerîki ve nazîri yoktur. Naklen delîl, Allahü teâlânın İhlâs sûresindeki birinci âyet-i kerimesidir. Sıfât-ı sübûtiyye sekizdir: 1- Hayat, Allahü azîm-üş-şân, diri olmak. Naklen delîl, Allahü teâlânın Bekara sûresindeki ikiyüzellibeşinci âyet-i kerimesinin baş kısmıdır. 2- İlim, Allahü azîm-üş-şânın bilmesi olmak. Naklen delîl, Allahü teâlânın Haşr sûresindeki yirmiikinci âyet-i kerimesidir. 3- Sem’, Allahü azîm-üş-şânın işitmesi olmak. Naklen delîl, Allahü teâlânın İsrâ sûresindeki birinci âyet-i kerimesidir. 4- Basar, Allahü azîm-üş-şânın görmesi olmak. Naklen delîl, Allahü teâlânın yine İsrâ sûresindeki birinci âyet-i kerimesidir. 5- İrâde, Allahü azîm-üş-şânın dilemesi olmak. Naklen delîl, Allahü teâlânın İbrâhîm sûresindeki yirmiyedinci âyet-i kerimesidir. 6- Kudret, Allahü azîm-üş-şânın her şeye gücünün yetmesi olmak. Naklen delîl, Allahü teâlânın İmrân sûresindeki yüzaltmışbeşinci âyet-i kerimesidir. 7- Kelâm, Allahü azîm-üş-şânın söylemesi olmak. Naklen delîl, Allahü teâlânın Nisâ sûresindeki yüzaltmışdördüncü âyet-i kerimesidir. 8- Tekvîn, Allahü azîm-üş-şân hâlıktır, yaratıcıdır. Her şeyi yaratan, yoktan var eden Odur. Naklen delîl, Allahü teâlânın Zümer sûresindeki altmışikinci âyet-i kerimesidir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91724
  % 2.21
 • 4.7897
  % -0.94
 • 5.5819
  % -1.38
 • 6.287
  % -1.99
 • 188.976
  % -2.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT