BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İbn-i Hübeyş

İbn-i Hübeyş

“Kim yatsıyı cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi, sabah namazını cemaatle kılan kimse, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur.”İbn-i Hübeyş rahmetullahi aleyh, Endülüs’te (İspanya) yetişen hadîs âlimlerinden olup, Endülüs-Meriyye’de (Merida) 504 (m. 1111) senesinde doğdu. 584 (m. 1188) senesinde Mürsiyye’de (Murcia) vefât etti. Kitabında naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları: “Kim Allahü teâlânın kitabını (Kur’ân-ı kerîmi) öğrenir, sonra içindeki emir ve yasaklara uyarsa, Allahü teâlâ, onu dünyâda hidâyete erdirir. Kıyâmet gününde onu kötü hesap vermekten muhafaza buyurur.” “Kul şu yedi âzâ üzerine secde eder: Yüzü, iki avucu, iki dizi, iki ayağı.” “Peygamber efendimiz (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) sağ ve sol taraflarına selâm verirken, mübârek yanakları görününceye kadar başlarını çevirirlerdi.” “Sadaka verip, sonra vazgeçenin durumu, kusup, sonra onu yiyen köpeğin durumu gibidir.” “Peygamber efendimiz kırık bardaktan içmeyi yasaklamıştır.” “Kim sabah olunca, üç kere (Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün filardı velâ fissem⒠ve hüvessemîulalîm) derse akşama kadar başına bir belâ gelmez. Akşamleyin okursa, sabaha kadar başına musîbet gelmez.” “Âlimin, âbide üstünlüğü, dolunay halindeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.” “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi, sabah namazını cemaatle kılan kimse, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur.” “Bir kimse Allahü teâlâya îmân edip, namazını kılar, zekâtını verir, Ramazan orucunu tutarsa, Allahü teâlâ ona Cenneti ihsân eder.” “Cennet yüz derecedir. İki derece arası yerle gök arası kadardır. Allahü teâlâdan Firdevs’i dileyiniz. Çünkü o Cennetin ortasıdır. Onun üstünde, Allahü teâlânın Arş’ı vardır. Nehirler oradan fışkırır.” “Cimrilik ve korkaklık insanda bulunan kötü huylardandır.” Resûlullah’a, ne zaman Peygamber olduğu soruldu. “Âdem, rûh ile cesed arasında iken” buyurdular. “Kim cenâzeye tâbi olur, onun namazını kılarsa, onun için bir kırat ecir vardır. Kim, onun defninde bulunursa, ona iki kırat ecir vardır.” Eshâb-ı kiram “Yâ Resûlallah, iki kırat nedir?” diye sordular. Peygamber efendimiz “Onların en küçüğü Uhud Dağı kadardır” buyurdular.
Reklamı Geç
KAPAT