BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balkan bozgunu

Balkan bozgunu

1912-1914 Balkan Savaşlarında zorunlu göçe zorlanan ve öldürülen Müslüman sayısı 1.5 milyonun üstündedir. ABD’nin Kentucky eyaletinin Lovisville Üniversitesinde tarih profesörü olan Austin McCarthy tarafından hazırlanan haritada toplu katliamlar gösterilmektedir.1912-1914 Balkan Savaşlarında zorunlu göçe zorlanan ve öldürülen Müslüman sayısı 1.5 milyonun üstündedir. ABD’nin Kentucky eyaletinin Lovisville Üniversitesinde tarih profesörü olan Austin McCarthy tarafından hazırlanan haritada toplu katliamlar gösterilmektedir. Bu profesöre göre Balkanlar’daki soykırım tarihin en büyük soykırımıdır. Rainova ve Planzo’da Türkler toplu halde yakılmıştır. Rodop dağlarındaki Pomak köyleri top ateşine tutulmuştur. Dimotike’de silahsız Türkler nehre atılarak yaban ördeği avlanır gibi avlanarak katledilmiştir. Yunanlılar Doyran, Gergili ve Pravişta ilçelerindeki bütün ileri gelenleri, Kırcaali ve Tırnova’da kadın ve erkekleri katletmiştir. Yunanlılar Müslümanların yakalarına ya da boyunlarına haç takıyorlardı. ABD’li gazeteci John Reed’e göre Selanik’te bütün camiler yakılmış idi. Selanik Türkleri gibi Selanik de can çekişiyordu. Maalasef Batı İslamiyet ve Türk düşmanlığı ile, olmayan Ermeni soykırımını dünyaya kabul ettirirken dünyanın en büyük soykırımı olan Balkanlar ve Kafkasya’daki katliamlar tarih kitaplarında bile yer almamıştır. Balkanlar’daki soykırımın 100. yıl dönümünde dünyaya bu vahşet anlatılmalıdır. Hristiyan Batı, Afrika’yı asırlarca sömürdü. 2. Dünya Savaşından sonra İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa devletleri eski güçleri kalmayınca Afrika’yı terk etmeye başladılar. Terk ederken bir yığın küçük ve suni devletler kurdular. Sınırları cetvelle çizdiler. Bu küçük devletlerin ekonomik bağımsızlığı olamayacağına göre bu devletlerin bağımsızlığı kağıt üzerinde kaldı. Bu yetmiyormuş gibi aynı etnik kökenli topluluklar sınırlarla bölünmüş oldu. Ekilen fitne, nifak ve fesat tohumu ile çatışmalar durmadı. Hristiyan Batı bu ülkelere silah satışı ile soyguna devam etti. Osmanlı Devletini yıkan Avrupa ülkeleri Birinci Dünya Savaşından sonra Orta Doğu’da birbirinden kopuk ve birbirine rakip hatta düşman devletler meydana getirdiler. Ve o tarihten bu yana savaşlar bu bölgede hiç bitmedi. Sadece cepheler ve ülkeler değişti. ABD başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinin silah satışı durduğu an ekonomileri çöker. ABD-Sovyetler Birliği arasında Küba krizinde Sovyetler Birliği savaşı göze alamayınca Kenndy savunmada kısıntı yapıp, halkın altyapı hizmetlerine niyet edince Dallas cuntası ve silah sektörü tarafından suikast neticesi öldürüldü.
Kapat
KAPAT