BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Stajyer öğrencilerin sigorta durumları

Stajyer öğrencilerin sigorta durumları

Staj yapma zorunluluğu bulunan üniversite öğrencilerine bu stajları süresince herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, ücret ödeyen işverenler bu ödemeler üzerinden gelir vergisi matrahı dilimlerine göre gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapacaktır.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DURUMU Staj yapma zorunluluğu bulunan üniversite öğrencilerine bu stajları süresince herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, ücret ödeyen işverenler bu ödemeler üzerinden gelir vergisi matrahı dilimlerine göre gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapacaktır. Dolayısıyla bu tür kesintilerin tevsiki amacıyla bu şekilde çalışan stajyer öğrenciler için bordro düzenlenmesi gerekmektedir. Fakat stajyer öğrenciler sigortalı sayılmadıkları için SSK kesintisi yapılmayacağından, bu kişilere ödenen tutarlar aylık SSK primleri bildirgesinde gösterilmeyecektir. SMMM STAJI YAPANLAR Stajyerler sigortalı sayılmazken, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Kanunu’nun öngördüğü şartları taşıması dolayısıyla serbest muhasebecilik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini ifa için, mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere, 3568 sayılı Yasa’ya tabi bir meslek mensubu yanında 2, 4 ve 6 yıl süreyle mesleki çalışmalar (staj) yapan aday kimselerin, hizmet sözleşmesine istinaden çalıştıkları kabul edildiğinden, stajda geçen sürelerde 506 sayılı Kanun’a tabi sigortalı sayılmaları gerekmektedir. Bu şekilde çalışan stajyerler 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine de tabi olacaklarından işçi olarak sayılabilmektedirler. İşverenler tarafından bu kişilere yaşlarına uygun asgari ücret ödemesi ayrıca bu ödemeler üzerinden SSK primleri, gelir ve damga vergisi kesintileri yapılması gerekmektedir. MESLEK LİSESİ VE ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30’undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Yani meslek ve teknik lise öğrencilerine yaşlarına uygun olarak uygulanan asgari ücretin en az % 30’u ücret olarak ödenir ve bu öğrencilere verilecek ücretler üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılamaz. STAJ ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMASI HALİNDE Öğrenim gördükleri kurumların yönetmeliklerinde staj zorunluluğu bulunmamasına rağmen ekonomik, sosyal ya da diğer nedenlerle öğrenimlerini sürdürürken bir iş yerinde çalışmak isteyen öğrencilerin, öğrencilik sıfatı devam ettiği sürece herhangi bir iş yerinde hizmet akdine dayanarak çalışması halinde bunların normal sigortalılar gibi sigortalı sayılması ve SSK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde çalışan öğrenciler açık bir şekilde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmaktadırlar. Bu nedenle hukuksal olarak normal bir işçiden hiçbir farkları bulunmamaktadır. Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen Bursa Rehber Muhasebeden İbrahim Yıldırım’a teşekkür ediyoruz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT