BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aşağıdaki hususları ilgililerin dikkatine sunuyorum

Aşağıdaki hususları ilgililerin dikkatine sunuyorum

Evlilik hususunda gençler bilgilendirilmeli, pazarlarda gürültüye engel olunmalı, tüketicinin haklarını koruyan dernekler artırılmalı...1- Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem’den daha demokratiktir. Başkan, salt çoğunlukla seçilir, koalisyonlara fırsat verilmez, bakanlar da meclis dışından atanır. Seçimlerde uygulanan ülke barajına gerek kalmaz, mecliste her renk temsil edilir. Kabine’nin güvenoyu almasına gerek olmayacak, seçimler vaktinde yapılacaktır. Bu sistemde ülkenin eyaletlere bölünmesi şartı da yok. Yasama organı Başkan’dan bağımsız olarak çalışacaktır. Başkan’ın bu husustaki önerileri kabul görmeyebilir. Çıkarılan kanunlar da Başkan tarafından veto edilebilir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı-Başbakan sürtüşmesi gibi sebeplerle ülke istikrarsızlığa sürüklenmeyecek, erkler kalın çizgilerle birbirinden ayrılmış olacaktır. Ahkam kesenler evvela ön yargılarından kurtulmalı. 2- HAS Parti’nin AK Parti’ye katılması hayırlı olmuştur. Gönül arzu eder ki, yeni ve demokratik bir anayasa yapılabilmesi için, demokrat-muhafazakâr sağ partiler, önümüzdeki genel seçimlerden önce AK Parti bünyesinde toplansın, ülkenin her kesimini kucaklayacak bir anayasa yapılabilsin... 3- Özel dershanelerin okula dönüşmeleri çalışması faydalı olacaktır. Okula giden çocukların, üniversiteye girebilmek için ayrıca dershaneye gitmeleri hem külfet getiriyor, hem de gereksizdir. Okulların kalitesi arttırılmalı, istihdama da katkı yapılmalıdır. 4- Okullarda; alkol ve diğer zararlı alışkanlıklar hususunda bilgiler verilmeli, spor yapma alışkanlığı geliştirilmeli, insan sevgisi kalplere yerleştirilmelidir. 5- Evlilik hususunda gençler mutlaka bilgilendirilmeli, aile müessesesinin sağlamlaşması temin edilmeli; bu hususlarda yaşanan facialara son verilmelidir. 6- Devlet ricaline hediye verilmesi yasaklanmalı. Sağlık kuruluşlarında yalnız sağlık bürokratlarının açabileceği memnuniyet ve şikayet kutuları bulunmalı ve bunların gereği yapılmalıdır. 7- Can ve mal güvenliği mutlaka sağlanmalı, cezalar caydırıcı hale getirilmelidir. 8- Tüketicinin haklarını koruyan dernekler yaygınlaştırılmalı. Her hususta haksızlığa uğrayan vatandaşların haklarının korunması için, hukuk büroları daha fonksiyonel hale getirilmelidir. Bu konuda vatandaştan düşük ücret talep edilmelidir. Vatandaşın hukuku mutlaka korunmalıdır. 9- Toplu satış yerlerinde, pazarlarda vatandaşı rahatsız edici bağırmalara, gürültülere engel olunmalıdır. 10- Diyanet İşleri, cami ve ezan hususunda daha dikkatli olmalı, İslamın şiarları aslına uygun olmalı, birilerinin bu mukaddesleri bozmalarına müsaade edilmemelidir. 11- Vatandaşın yeterli protein alması, sağlıklı beslenmesi için balık temininde yetkililer devreye girmeli, bu hususlarda suistimallere müsaade edilmemelidir. 12- İlaç israfına son verilmesi için, vatandaş daha çok bilgilendirilmelidir. Necdet Akman >> Maliye’nin Gelir Uzmanları “Uzman”dan sayılmadı Kamuda, “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile, bütün Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarına da, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmış. Ancak, Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer uzmanlardan farklılaştırılmak suretiyle mağdur edilmiştir. 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunulan uzmanlar ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiş, emsallerine nazaran çok daha düşük bir maaşla çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Gelir Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, 666 sayılı KHK kapsamına alınan bazı kurumların uzmanlarından fazla iken, son düzenlemeyle ücretleri diğer kurumların Uzmanlarından daha düşük seviyede kalmıştır. Mesela vakıf uzmanı, gençlik spor uzmanı, kültür uzmanı gibi hazineye karşı maddi sorumluluğu bulunmayan bazı uzmanların maaşları 4.000 TL seviyelerine çıkartılırken, Milyon (Trilyon) TL üzerindeki vergi iade dosyalarını inceleyerek imza sorumluluğu bulunan ve devlete gelir sağlama görevini başta Vergi Kanunları olmak üzere diğer ilgili kanunlar çerçevesinde yerine getiren, hazineye karşı maddi sorumlulukları bulunan 14.000 tane Gelir Uzmanı bu haklardan mahrum bırakılmıştır. Söz konusu 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile, diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayırımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayırımına gidilmiştir. 666 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar arasında merkez ve taşra ayrımına gidilerek taşra uzmanlarının kapsam dışında bırakılması, zaman içerisinde idarenin bütünlüğünün bozulmasına ve çalışma barışının yok olmasına sebep olacaktır. Eşit işe eşit ücret verilmeye çalışılırken Gelir Uzmanları açısından Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı şekilde eşitsizliğin oluşmasına rağmen, Gelir Uzmanları olarak 666 sayılı KHK’daki haksızlığın, giderilmesini sabırla ve umutla beklemekteyiz. Bu sebeple; 657 sayılı kanunun 152. maddesinin II Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (g) bendinde yer alan Gelir Uzmanları ibaresinin kaldırılarak , aynı bölümün (ğ) bendine Gelir Uzmanları ibaresinin eklenmesi ve ayrıca aynı kanunun Ek (I) Sayılı Ek gösterge cetvelinin (h) bendine Gelir Uzmanları ibaresinin eklenmesi ile Diğer Bakanlıkların Uzmanlarına verilen 3600 Ek gösterge, 2000 Makam tazminatı ve diğer sosyal hakların Merkez Taşra ayrımı yapılmadan bütün Gelir Uzmanlarına da verilmesi sağlanacaktır. Gelir Uzmanları > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/ İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT