BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zuhayli

Zuhayli

Sual: Mısırlı yazarlardan Zuhayli’nin, Delilleri ile İslâm Fıkhı isimli kitabında, Ehl-i sünnete ve dört mezhebe aykırı görüşleri var mıdır?Sual: Mısırlı yazarlardan Zuhayli’nin, Delilleri ile İslâm Fıkhı isimli kitabında, Ehl-i sünnete ve dört mezhebe aykırı görüşleri var mıdır? CEVAP: Zuhayli de, Kardavi ve Mahmasani gibi bir mezhepsizdir. Kitabının önsözünde, mezhepleri birleştirmek için (Toplumu saplandığı uçurumdan kurtarmak için ıslah [reform] hareketinden başka çıkar yol yoktur) diyor. Bid’at veya hak mezheb ayrımı yapmadan, her mezhebin karıştırılmasını isteyerek, (Muayyen bir mezhebin hükmüne bağlı kalınmamalıdır) diyor. Bunlar mezhepsizlik değilse nedir? Herkesin mutlak müctehid olmasını ve mezhepler üstü ictihad yapmasını istiyor. Çünkü bir kimse mutlak müctehid bile olsa, ancak kendi ictihadını bildirir. Diğer ictihadlara yanlış demez. Çünkü ictihad, ictihadla nakzolunamaz, yani geçersiz hâle getirilemez. Telfik yapmanın haram olduğu, Hadika’da bildirilmektedir. Zuhayli, (Telfike götürse de, her mezhebi taklid caizdir) diyor. Buradaki her mezhep ifadesinin içinde dört hak mezhebin dışındakiler de vardır. Mesela Haricilerin İbaziyye kolunu da hak mezhep olarak bildiriyor. Kendini bütün mezheplerin üstünde bir hakem gibi görüp, (Belli bir mezhebin görüşüne taassubum yoktur), (Delil ve mezheb olarak tercih edilmesi gerekeni gösterdim) ve (Benim tercih ettiğim görüş şudur) diyor. Dört mezhebden başka hak mezheplerin bulunduğunu bildiriyor. Eğer Zuhayli, sadece hak olan dört mezhebi ayrı ayrı bildirip, kendisinin ve bid’at ehli kimselerin görüşlerini araya sokmasaydı, kitabı bir değer taşırdı. Kendi görüşünü ve dört mezheb harici sapıkların fikirlerini, din gibi bildiren böyle kimselerin kitaplarını okumak elbette çok zararlıdır. DOĞUM YAPARKEN Sual: Doğum esnasında akıntılar oluyor. Bu akıntılar nifas sayılır mı? Nifas çocuk doğduktan sonra mı başlar? Bir de doğumdan sonra hiç kan gelmese, yine gusül gerekir mi? CEVAP: Çocuğun yarısından çoğu çıkınca nifas başlar. Daha önceki kanlar nifastan sayılmaz. Özür sayılır. O akıntılar varken de namaz kılabilir. Doğum yaptığı halde, kan görmemiş olan kadının, gusletmesi İmameyn’e göre gerekmez. İmam-ı a’zama göre ise, gusletmesi gerekir. Âlimlerin çoğu da, bu hükmü esas almışlardır. (Hindiye) > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT