BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhyiddîn Acemî

Muhyiddîn Acemî

Buyurdu ki: “Şehid olmak için Müslüman olmak şarttır. Gayri müslim nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün şehid olmaz...”Muhyiddîn Acemî hazretleri, Osmanlı âlimlerindendir. Sultan İkinci Bâyezîd devrinde yaşamıştır. Edirne’de vefât etti. Molla Gürânî’nin ders halkasında yetişenlerdendir. Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Sadr-uş-Şeri’a adlı eserin şehîdlik babına yazdığı risalede buyuruyor ki: Şehid, kendisine şahitlik yapılmış, Cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş anlamındadır. Şahit manası da vardır. Çünkü Allah katında, ölü değil diridir. Şehid olmak için Müslüman olmak şarttır. Gayri müslim nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün şehid olmaz... Şehid olmak büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Şehid kabir azabından emindir.) (Deniz savaşında şehid olanların, bütün günahları, hatta kul hakları da affolur.) (Şehid, yakınlarından 70 kişiye şefaat eder.) (Şehid, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesab, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete gider.) (Karada şehid olanın borçları ve emanetleri hariç, bütün günahları affolur. Denizde, suda boğularak ölen şehidin ise, borç ve emanetleri de dahil bütün günahları affolur.) (5 vakit namaz kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir.) (İlim öğrenirken ölen şehiddir.) (Allahü teâlâdan, ihlasla şehidlik isteyen, yatağında ölse de şehid olur.) (Âşık olup, aşkını gizleyip ve iffetini koruyup ölen şehid olur.) (Abdestli yatıp da ölen şehiddir.) (Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehiddir.) (Hamile iken, doğumda veya lohusa iken ölen kadın şehiddir.) (Cuma günü veya gecesi ölen, şehid olur, kabir azabından kurtulur.) (Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehid olarak ölür.) (Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır.) (Terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehid sevabı vardır.) (Misafir, bir müminin evine girince, onunla bin bereket ve bin rahmet girer. O ev halkının günahları, denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsa da affolur. Her birine bin şehid sevabı verilir. Misafirin yediği her lokma için bir hac ve umre sevabı yazılır ve onlar için Cennette bir şehir inşa edilir.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT