BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Aşûre Gecesi ve gününün fazileti

Aşûre Gecesi ve gününün fazileti

Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfte buyurdu ki: “Aşûre günü, âile efrâdının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.”Bugün takvimlere göre, 10 Muharrem 1434 Cumartesi. Muharrem ayı, hicrî-kamerî senenin ilk ayı olup Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. “Aşûre Gecesi”, Muharrem ayının onuncu gecesi ve bu ayın en kıymetli gecesidir; onuncu günü de “Aşûre günü”dür. Aşûre gününün fazîleti hakkında bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Allahü teâlâ, “Aşûre Günü”nü üstün kılmıştır. Allahü teâlâ, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, Arş’ı ve melekleri, Âdem aleyhisselâmı “Aşûre Günü” yarattı...” Allahü teâlâ, birçok duâyı Aşûre günü kabûl buyurmuştur. Şöyle ki: Âdem aleyhisselâmın tevbesinin kabûl olması, Âdem aleyhisselâmın kavminin tevbesinin de kabûlü... Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması ve Cûdî dağı üzerine indirilmesi... Yûnus aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, Yûnus aleyhisselâmın kavminin tevbesinin de kabûlü... İbrâhîm aleyhisselâmın, Nemrûd’un ateşinde yanmaması [İbrâhîm aleyhisselâmın doğumu da o gün oldu; İbrâhîm aleyhisselâma, oğlunun yerine kesmek için, büyük koç bugün ihsân edildi.]... İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması... Yûsuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Ya’kûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması... Eyyûb aleyhisselâmın belâdan [hastalıkdan] kurtulması... Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Fir’avun‘un boğulması [Allahü teâlâ, denizi, Benî İsrâîl için, Aşûre günü yardı.]... Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve Yahûdîlerin öldürmesinden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması hep Aşûre günü oldu... NELER YAPMALIYIZ? 1- Şihâbüddîn-i Sühreverdî (kuddise sirruh), hadîs-i şerîfte Muharrem ayının ilk günü, 3 defa okunması tavsiye edilen ve okuyanın gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılınmasına sebep olan duâyı, aşûre günü de okumayı tavsiye ediyor. Aşûre Günü [Muharremin 10. günü] bu duâyı, 3 defa okuyanın, ölümden de emîn olacağı bildiriliyor. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, şu duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emin kılar [Duânın meâli şöyledir]: “Ey Allahım! Sen Ebedî ve Kadîm’sin. Hayy ve Kerîm’sin. Hannân ve Mennân’sın. İşte bu yeni senedir; ben bu senede, Senden, şeytân [ve dostların]dan korunmayı, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgûl olmayı isterim. Ey celâl ve ikrâm Sâhibi, ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle kabûl eyle” derse; şeytân: “Biz bu kişiden ümîdi kestik” der ve Allah ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir. [Nüzhetü’l-mecâlis, I, 156] 2- “Aşûre günü” gusletmeli. 3- Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. [Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekrûhtur. Bir gün öncesi [9. ile 10. günü] veya bir gün sonrası ile [10. ile 11. günü] tutmalı! Medîne’de Aşûre günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahûdîlerin de oruç tuttuklarını gördü. Onlara, “Niye oruç tutuyorsunuz?” diye sordu. Onlar da, “Allah’ın, İsrâîl oğullarını düşmânlarından kurtardığı bir gündür. Mûsâ bu günde oruç tuttuğu için” dediler. Resûlullah efendimiz de, Müslümânların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, “Ben, Mûsâ aleyhisselâma sizden daha lâyıkım” buyurdu. (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd) 4- Aşûre günü sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabâyı ziyâret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. İLİM ÖĞRENMELİ... 5- Aşûre günü ilim öğrenmeli. Hadîs-i şerîfte, “Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâ zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer” [Şir’atül-İslâm] buyuruldu. 6- Sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. Aşûrenin bugüne mahsûs ibâdet olmadığını bilerek, bugün veya Muharremin diğer bir gününde, Aşûre veya başka herhangi bir tatlı yapmak günâh olmaz, sevâp olur. O gün tanıdıklara ziyâfet, fakîrlere sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. Bu inceliği iyi anlamalıdır. 7- Aşûre günü çok selâm vermeli. 8- Çoluk çocuğunu bu günde sevindirmeli. Hadîs-i şerîfte, “Aşûre günü, âile efrâdının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur” (Beyhekî) buyuruldu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT