BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sapıkları tanımanın yolu -2-

Sapıkları tanımanın yolu -2-

14- Bugün için, dört hak mezhepten birinde olmamak. (Bütün mezhepleri tahkik ederim, doğru olanı alırım) veya (Mezhebe girmeyi caiz görürüm) demek, yani mezhepsizliği de caiz görmek. Dört hak mezhep tabirini kullanmamak. 15- (Resulullah’tan sonra, nebi gelmez, ama resul gelir) demek, 16- Öldürülenin, intihar edenin eceliyle öldüğünü inkâr etmek,14- Bugün için, dört hak mezhepten birinde olmamak. (Bütün mezhepleri tahkik ederim, doğru olanı alırım) veya (Mezhebe girmeyi caiz görürüm) demek, yani mezhepsizliği de caiz görmek. Dört hak mezhep tabirini kullanmamak. 15- (Resulullah’tan sonra, nebi gelmez, ama resul gelir) demek, 16- Öldürülenin, intihar edenin eceliyle öldüğünü inkâr etmek, 17- (Peygamberin üstünlüğü, çalışmakla elde edilmiştir) demek, 18- Deccal’in, Dabbet-ül-arz’ın, Hazret-i Mehdi’nin geleceğine, Hazret-i İsa’nın gökten ineceğine ve diğer Kıyamet alametlerinden birine bile inanmamak, 19- (Âhirette de Allahü teâlâ görülmez) demek, 20- (Kâfirler Cehennemde sonsuz kalmaz, Cehennem ebedi değildir) demek, 21- (Günahkâr müminler Cehenneme girmez, Cehenneme giren hiç çıkmaz) demek, 22- Mest üzerine meshi caiz görmemek, 23- Sultana [devlete] isyanı caiz görmek, 24- (Yahudiler de, Hıristiyanlar da Cennete girecek) demek, 25- (La ilahe illallah diyen Cennete girer, Muhammedün Resulullah) demeye gerek yok demek, 26- (Deccal bir akımdır, İsa ve Mehdi de manevi şahıs yani ruh olarak gelecekler) demek, 27- (Hazret-i İsa gelince hakiki Hıristiyanlığı yayacak) demek, 28- Hazret-i Mehdi’nin vasıfları uymadığı hâlde, birilerine Mehdi demek, 29- İbni Teymiyye’yi, mason Abduh’u, diğer mezhepsizleri ve bid’at ehlini savunmak, 30- Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip onların hürmetine dua etmeyi caiz görmemek, 31- (Vehhabi olsun, Mutezile olsun, yani bid’at ehli de olsa, herkesi severim) demek, 32- (Ruh ölür, ruhlar ve ölüler işitmez) demek, 33- Naylon çoraba meshi caiz görmek, 34- İslam halifelerini, Osmanlı sultanlarını kötülemek, 35- (Ölmeden önce ruhunu Allah’a ulaştırmak gerekir) demek, 36- (Kaza namazı kılmak gerekmez) demek, 37- İhtiyaç veya zaruret halinde dört hak mezhepten birini taklit etmeyi kabul etmemek veya her mezhepten kolay gelen hükümle amel etmek, 38- İslâm âlimlerini kötülemek maksadıyla, kitaplarında uydurma hadis olduğunu söylemek, 39- Organ nakline haram demek. (Yukarıdaki bilgiler, Fıkh-ı ekber, Nuhbet-ül-leali, R. Nasihin, Mekt. Rabbani, S. Ebediyye, F. Fevaid‘den alınmıştır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT