BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Finansal istikrar cephesi

Finansal istikrar cephesi

Cepheler muhtelif. Acaba.. Finansal istikrar cephesinde neler oluyor?Cepheler muhtelif. Acaba.. Finansal istikrar cephesinde neler oluyor? Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu’na göre, küresel belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisinin finansal istikrar cephesinde işler yolunda. Söz konusu rapordan.. -2010 sonu itibariyle, yeni bir politika bileşiminin devreye girdiğini -Bu kapsamda, faiz koridoru, etkin likidite yönetimi ve zorunlu karşılıkların aktif politika araçları olarak kullanıldığını -Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, hem kredi büyümesini, hem de reel döviz kurunda ortaya çıkan aşırı dalgalanmaları dikkate alan bir çerçeve oluşturulduğunu -Para politikası enstrümanlarının, sermaye hareketlerindeki dalgalanmaların, yurt içi piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemli katkılar sağladığını *** Böylece.. -İç talebin kontrol altına alındığını, dış talebin, büyümeye olan katkısının arttığını -Cari işlemler dengesinin, son bir yıl içinde kademeli olarak iyileştiğini -Enflasyonun, 2011 yılındaki maliyet artışları dolayısıyla yükselmiş olsa da, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla birlikte, yeniden düşüş eğilimine girdiğini *** Dahası.. -TL cinsinden zorunlu karşılıkların, altın ve döviz cinsinden tesis edilebilmesine ilişkin üst sınırların yükseltilmesiyle, bankaların TL likidite ihtiyacının azaldığını ve kredi faiz oranlarının büyümeyi destekleyici bir seyir izlediğini -Kredilerdeki büyümenin, finansal istikrar açısından makul düzeylerde seyrettiğini -Önümüzdeki dönemde, sektörün yıllık kredi artış hızı ortalamasının yüzde 15’i aşmamasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar bakımından önemli olduğunu -Bankacılık sektörünün, kredi ve piyasa hareketlerinden kaynaklanabilecek şoklara yönelik direncinin arttığını -Sektörün özkaynaklarının, dış şokları göğüsleyebilecek durumda olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. *** Ne var ki.. İş âleminin bir türlü özelleşemeyen bir kısım temsilcilerine göre: -Finansal istikrar, karın doyurmuyor! Anlaşıldığı kadarıyla, “ahbap çavuş kapitalizmi” bir hayli bağımlılık yapmış. Geçmişin çift haneli faizlerine, IMF kredilerine ve Ankara’dan bölüştürülen rantlarına hasret çekiliyor. Vaziyet, bundan ibaret.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT