BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sigorta kültürümüz...

Sigorta kültürümüz...

Ne yazık ki, Türkiye’de, sigorta kültürü bir türlü gelişmemiş, sigorta alışkanlığı oturmamıştır. Nitekim, son afette de bunun faturasını acı bir şekilde yaşadık. Trilyonlarca Lira zarar doğdu ve yükün tümü Devletin sırtına bindi.Ne yazık ki, Türkiye’de, sigorta kültürü bir türlü gelişmemiş, sigorta alışkanlığı oturmamıştır. Nitekim, son afette de bunun faturasını acı bir şekilde yaşadık. Trilyonlarca Lira zarar doğdu ve yükün tümü Devletin sırtına bindi. Eğer, halkımız “Afet Sigortası” yaptırmış olsaydı, bu kadar büyük sıkıntılar olur muydu? İnsanlar çadırlarda perişan yaşar mıydı? Devlet Bütçesine böylesine ağır yük biner miydi? (Kaldı ki, yapılacak reasüranslar sayesinde, ülkemize minimum 9 milyar dolar girecekti. Ne IMF, ne de başka yerlere muhtaç olmayacaktık.) Ama, herkes sırtını Devlete dayamaya alışmış; her fırsatta “nerede Devlet” diye bağırarak, politik baskılar yaparak, yönetimlerin “popülist politikalarını” istismar ederek, devamlı olarak taviz koparmıştır. (Bu arada, parasını bankerlere kaptıranlar, off-shore bankalara yatıranlar, velhasıl tamahkârlık edip de, dolandırılanlar da, faturayı Devlete ödetebilmektedirler. Yine, denetimsizlik ve aşırı taviz sebebiyle, zarara uğrayanlardan çok, istismarcı ve karaktersiz tipler yardım almakta, aç gözleri bir türlü doymamaktadır. Medyamız da, ne yazık ki, bu tiplere arka çıkabilmekte, mağduriyet tabloları düzebilmektedir. Ne yazık ki, gerçek mağdurlar mahrum kalmakta, yüzsüz tipler parsayı toplamaktadır.) İşin açık ve kesin çözümü bellidir. Genel kapsamlı sigorta uygulaması. Herkes, her değer mutlaka (mecburi) sigorta kapsamına girecektir. 1-Afet Sigortası: Mecburi Afet Sigortası uygulaması, (gûya) başlamıştır. Ancak, henüz detayları belirlenmemiştir. Ne yazık ki, bu haliyle, hiçbir yarar da sağlamayacaktır. Zira, yıllardır uygulandığı halde, hâl⠓Trafik Sigortası” bile doğru dürüst uygulanmamaktadır. Şu an, potansiyelin % 50’si sigortalı durumdadır. Bir kaza halinde, her türlü hileye başvurulmakta, eski tarihli poliçeleri düzenleme yılları aranmakta, “sahte hasarlar” ile sigorta sektörüne büyük darbeler vurulmaktadır. (Halbuki, bu sigorta uygulaması, motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte uygulansa, başarı şansı tam olacaktır. Tahsilat yüzde yüze ulaşacak, bu arada çok ciddi gider tasarrufu da sağlanacaktır.) Bu tablo içinde, “Mecburi Afet Sigortası”nın başarı ile uygulanmasını (samimi olarak) arzu ediyorsak, primlerin Belediyeler tarafından tahsilini sağlamamız şarttır. Şöyle ki: a) Emlâk ve Çevre Vergisi birleşecektir. Buna, sigorta pirimi de ilâve edilecek ve belediyeler tarafından, su parası ile birlikte (12 ayda) tahsil edilecektir. Bunun için, belediyelere, belirli bir komisyon ödenecektir. Ancak, başkan ve sayman, toplanan pirimi aktarmakta gecikirse, şahsen sorumlu olacak ve gecikme zammı ile birlikte, tutar kendilerinden tahsil edilecektir. Böylece, tüm gayrimenkuller sigortalanmış olur. Tahsilât oranı, yüzde yüze yaklaşır. Vatandaş, birçok formalite ve zaman kaybından kurtulur. Ayrıca, çok ciddi personel, kırtasiye ve gider tasarrufu da sağlanır. b) Aynı uygulama, Motorlo Taşıtlar Vergisi ile birlikte, “Trafik Sigorta Primi”nin tahsili ile de yapılmalıdır. Böylece, iki taksitte, tüm primler toplanacaktır. Bu uygulamalar sayesinde, çıkarcıların ve ahlâksızların istismar kapıları da kapanacaktır. 2-Sağlık ve Emeklilik Sigortaları: Ülkemizdeki en büyük karadelik, Sosyal Güvenlik Kurumlarıdır. Bugün, için Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur, tam anlamı ile kambur duruma gelmişlerdir. Dünyanın en pahalı ve en kalitesiz sağlık hizmeti, bu kurumlarca verilmektedir. Kimse mutlu değildir. İstismarlar, yolsuzluklar, hileler de işin cabasıdır. Yapılması gereken, tüm Güvenlik Kurumlarının birleştirilmesi ve (sağlık birimleri ile birlikte) özel sigorta kurumlarına devredilmesidir. (Devlet, ancak denetim yapmalıdır) Bu prim, muhtasar beyanname ile tahsil edilecektir. Herkes, mutlaka sigortalı olacaktır. Ücretliler, serbest meslek erbabı, tüccar, sanayici, esnaf, tarım kesimi velhasıl tüm çalışanlar mecburi sigorta kapsamına sokulacaklardır. (Mecburi sağlık sigortası dahil). Böylece, herkes istediği doktor ve hastaneye gidebilecek, (belirli oranın üzerindeki) ilâç ödemeleri de sigorta tarafından yapılacaktır. (Avrupa, bu işi çok uzun yıllardan bu yana başarı ile yürütmektedir.) Artık, sırtı Devlete dayama, devamlı olarak sömürme devri sona ermelidir. İstismarlara geçit verilmemelidir. Her hizmetin mutlaka bir bedeli olması gereği beyinlere işlenmelidir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94082
  % 1.16
 • 4.7932
  % -0.57
 • 5.6125
  % 0.31
 • 6.2808
  % -0.14
 • 189.513
  % -0.21
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT