BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sosyalleşme

Sosyalleşme

Yeni nesil neredeyse yataktan kalkmadan internete giriyor artık. Onlar için sosyalleşmenin tanımı değişti. Trend teknolojiler yeni bir hayat tarzı oluşturdu.Yeni nesil neredeyse yataktan kalkmadan internete giriyor artık. Onlar için sosyalleşmenin tanımı değişti. Trend teknolojiler yeni bir hayat tarzı oluşturdu. Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirilmiş en geniş katılımlı gençlik araştırması Intel’in “Genç Türkiye Araştırması” oldu. Az ve öz olarak; “Amacımız gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla toplumun değişen istek ve ihtiyaçlarına ışık tutmak. Yaşanan değişime en hızlı ayak uyduran da kuşkusuz gençler. Onların ne düşündüğü, davranışları teknolojik geleceği inşa etmek için son derece önemli. Bu tür kapsamlı araştırmalar aynı zamanda hizmet sunduğumuz eko-sistemin bölgesel, hatta şehirler düzeyinde pazarlama stratejileri geliştirmeleri, AR-GE yatırımlarının yönetimi gibi hayati unsurlar için son derece değerli veriler sunuyor. Gençler geleceğin taşıyıcıları ve itici güçleri. Onların teknolojik alışkanlıkları, bakış açıları geleceğe dönük girişimcilik ve ekonomik gelişmişliğin de ipuçlarını veriyor.” Buna göre bazı satır başları: > Gençler günde ortalama 330 dakikasını bilgisayar başında geçiriyor. İş, sosyalleşme ve eğlence, ortalama 102 dakikayla kullanım amaçlarında birinci sırayı paylaşıyor. Ortalama 78 dakikayla bankacılık işlemleri 2. sıraya yerleşirken, eğitim 72 dakikayla 3. sırada yer alıyor. Gençlerin 3/1’i bilgisayar başında iş amacıyla günde en az 2 saat vakit geçiriyor. 13-17 yaş arası gençlerin %40.3’ü, bilgisayar başında günde 2 saatin üzerinde zamanını sosyalleşme ve haberleşme amacıyla geçiriyor. > Genel nüfusun %29’unu oluşturan 13-29 yaş arası gençlerin yaşadığı hanelerin % 71.4’ünde bilgisayar bulunuyor. Cihazların hane penetrasyonlarına bakıldığında, en yaygın penetrasyonun % 85.5 ile cep telefonunda olduğu, onu %46 ile masaüstü ve %41.5 ile dizüstü bilgisayarların takip ettiği görülüyor. > Türkiye’de yaklaşık her 2 gençten 1’inin (% 44.5) masaüstü bilgisayarı, her 3 gençten 1’inin de (% 40.1) dizüstü bilgisayarı bulunuyor. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarı % 25.7 oranla akıllı telefon izliyor. > Gençlerin 3/2’si bilgisayarın sosyalleştirdiğini belirtiyor. Bu durum günümüzde gençlerin sosyalleşme kavramına bakışının değiştiğini ortaya koyuyor. > Türkiye’de 5 gençten 3’ünün (% 56.9) düzenli internet erişimi bulunuyor. Kırsal kesimde ise 5 gençten 2’si düzenli olarak internete erişebiliyor. > Gençlerin % 92.4’ü bilgisayarı kendi evlerinde, %12.5’i işte, %10.4’ü de internet kafede kullandıklarını belirtiyor. > Ülkemizde her 3 gençten 2’si dijital cihazların insanların sosyal statülerinin bir parçası olduğunu düşünüyor. > Gençler interneti en çok sosyal ağlara bağlanmak (% 54.7) için kullanırken, haber okumak (% 39.9) ve bilgi almak (% 39.3) oranla onu takip ediyor. > Kadınlar cep telefonlarını günde ortalama 104 dakika aktif kullanırken, erkeklerde bu süre 110 dakikaya çıkıyor. Akıllı telefon günlük ortalama kullanım süresi ise 128 dakika. Hadi sosyalleşelim bakalım...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT