BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Namazın beş vakit olduğuna dâir bazı hadîs-i şerîfler

Namazın beş vakit olduğuna dâir bazı hadîs-i şerîfler

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Hazret-i Cebrâîl inip, bana imâmlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum.”Bundan önceki üç makâlemizde, “Namazın beş vakit olduğu”na dair bazı âyet-i kerîmeler ile bir kısım hadîs-i şerîfleri zikretmiştik. Şimdi ise, bu konuya dâir bazı hadis-i şerifleri daha zikredeceğiz. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki: “İslam beş şey [temel] üzerine kuruldu: 1- Allah’a ve Muhammed aleyhisselâmın O’nun Resûlü olduğuna inanmak, 2- Her [gece ve] günde beş vakit namaz kılmak, 3- Senede bir kerre, malının kırkta birini, Müslümân olan fakîrlere zekât vermek, 4- Ramazân-ı şerîf ayında her gün oruç tutmak, 5- Mekke’ye giderek, ömründe bir kere hac etmek.” [Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî] “CEBRÂİL’LE BİRLİKTE KILDIM” “Hazret-i Cebrâîl inip, bana imâmlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum.” [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî] “[Muâz bin Cebel’i (radıyallahü anh), Yemen’e vazîfeli olarak gönderirlerken], Kitab ehli olan bir kavme vazîfeli olarak gittiğin zaman, önce, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmeye davet et. Bunu kabûl ederlerse, Allah’ın günde beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da kabûl ederlerse, Allah’ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakîrlerine verilen bir sadakayı [zekâtı] farz kıldığını söyle.” [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd] “Mi’râc gecesi, 50 vakit namaz farz oldu. Sonra beş vakte indirildi.” [Buhârî, Müslim, İmâm Ahmed] “Allahü teâlâ buyurdu ki: Bende söz ve hüküm aslâ değiştirilmez. Bu beş vakit namaz karşılığında elli vakit namaz sevâbı vardır.” [Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî] “Beş vakit namaz kılanın hâli, evinin önünden akan suda beş defa yıkanan kimse gibidir. Nasıl böyle bir kimse kirden temizlenirse, namaz kılan da, küçük günâhlardan öyle temizlenir.” [Buhârî, Müslim, Dârimî, İmâm Ahmed, Taberânî, Beyhekî,] “Allahü teâlâ, beş vakit namazı emretti. Güzel abdest alıp, bunları vaktinde kılanı, rükû ve huşûlarını tamâm yapanı affedeceğine söz verdi. Bunları yapmayan için söz vermedi. Onu dilerse affeder, dilerse azâp eder.” [Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn-i Mâce, İmâm Malik, İmâm Ahmed] “Beş vakit namaz, aralardaki günâhlara; Cuma namazı, gelecek Cumaya kadar ve Ramazân orucu, gelecek Ramazâna kadar yapılan günâhlara keffârettir. Büyük günâh işlemekten sakınanların, küçük günâhlarının affına sebep olur.” [Müslim, İmâm Ahmed] “Allah’tan korkun, beş vakit namazı kılın; [Ramazân ayında] oruç tutun; mallarınızın zekâtını, isteyerek verin; âmirinize itaat edin, böylece Rabbinizin Cennetine girin.” [Tirmizî] “Beş vakit namazı terk eden, Allahü teâlânın hıfz ve emânından mahrûm olur.” [İbn-i Mâce] “Allahü teâlânın ilk farz kıldığı şey, beş vakit namazdır. İlk ortadan kalkacak olan da, yine beş vakit namazdır. İlk sorgu da, beş vakit namazdan olacaktır.” [Hâkim] “Bir kadın, beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına itâat ederse, Cennete istediği kapıdan girer.” [İbn-i Hibbân] “Beş vakit namazı cemâatle kılan, Sırât köprüsünü şimşek gibi geçer.” [Taberânî] “Farz olduğuna inanıp, rükû, sücûd, abdest ve vakitlerine riâyet ederek beş vakit farz namaza devâm edene Cennet vâcib, Cehennem harâm olur.” [Taberânî] “İBÂDETİNİZİ İHLASLI YAPIN” “Allah için ibâdetinizi ihlâslı yapın. Beş vakit namazı kılın, gönül hoşluğu ile malınızın zekâtını verin, Ramazân orucunu tutun, Hacca gidin, böylece Rabbinizin Cennetine girersiniz.” [Taberânî] “Kıyâmette, herkes korku içinde iken, korkmayan üç grup insandan biri, sırf Allah rızâsı için, her gün beş vakit namaza çağıran müezzindir...” [Taberânî] “Beş vakit namazı, ilk tekbîre yetişerek, kırk gün cemâatle kılana Cennet vâcibdir.” [Ebû Ya’lâ] “Herkes bozulunca, beş vakit namazı cemâatle kılana, her gün yüz şehîd sevâbı yazılır.” [İbn-i Nasr] Netîce olarak söyleyelim ki, yüzlerce hadîs-i şerîfte, “beş vakit namaz” terimi zikredilmektedir. Biz bunlardan çok az bir kısmını, kaynaklarıyla birlikte sizlere takdîm etmiş bulunuyoruz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT