BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Lütfen buzun üstüne bina yapılmasın

Lütfen buzun üstüne bina yapılmasın

Hem devletin paralarını hem de 2500 aileyi, gelecekte doğacak maddi zararlardan ve mağduriyetlerden korumak için lütfen sesimize kulak verin...Sayın Başbakan’ın dikkatine; Bizler, Zonguldak Merkez Baştarla ve Çınartepe mahalleleri sakinleriyiz. Mahallelerimizin bulunduğu alan içerisinde Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğü (TTK) ile TOKİ arasında yapılan anlaşma ile yaklaşık 2500 konut yapılacağı söyleniyor. İlimizde Karadeniz sahil şeridinde 180 kilometre uzunluğunda, 5-10 kilometre genişliğinde bilinen kömür sahaları mevcuttur. TTK, bugüne kadar bu alanlardan milyonlarca ton kömür çıkarmış ve çıkarmaktadır. Birçok alan da özel sektöre kiralanmış, buralardan da kömür çıkarılmaktadır. 1986 öncesinde Zonguldak’ta, Maden Dairesi ismiyle önemli bir kurum bulunmaktaydı. Bu daire, kömür sahalarına iskan ruhsatı vermiyordu. 1956-58 yıllarında Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon’da bin dairelik işçi konutları yapılmıştı. Maden Dairesi bir kattan fazlasına müsaade etmediği için, bu binaların tamamı tek katlı olarak yapılmıştı. 3303 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince, idarenin ve ruhsat sahiplerinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlardan mülkiyet hakkı sebebiyle tazminat davası iddiasında bulunulamaz. Yani yerin üstü başkasının, altı bir başkasının. Bu kanun metni de Zonguldak’ta tapuların altında şerh olarak yazılıdır. TTK, TOKİ Zonguldak Üzülmez Kentsel Yenileme Projesi ile; 1958’de devletçe yapılan 300 ailelik tek katlı binaların ve 490 sivil binanın yıkılarak, yerlerine 6-8-10 katlı binaların projeleri yapılmış ve bu uygulanacakmış. TTK ve TOKİ’nin anlaşma yaptığı 2 yıl öncesinde, heniz S. Holding TTK’dan kömür çıkarma ihalesini almamıştı. Bu holding, TTK’dan aldığı ihale gereği, mahallelerimizin altında iki ana galeri açmaya başlamış. Şu ana kadar 1200 metre uzunluğunda, 20 metrekarelik kesitte birbirine paralel iki galeri açılmış. Bu galeriler mahallemizin tam ortasından geçmiş, 30’a yakın büyük-küçük kömür damarını kesmiştir. Zonguldak Taş Kömürü Hevzası’nda, geçmiş yıllarda birçok mahallede binalar ve yollar çökmüş, yerlebir olmuştu. Kozlu ve Kilimli’de de tasman sebebiyle 1 veya 2 katlı binalar çökmüş veya çatlamıştır. TOKİ yetkililerinin ve diğer ilgililerin bu çok hassas hususlara dikkat etmelerini, üniversiteler bazında dikkatli incelemeler yapmalarını istiyoruz. Hak sahibi vatandaşın ve ilgili kurumların ilerde zarar görmemesi için, bu uyarılarda bulunmayı görev sayıyoruz. Ne olur, buzun üstüne bina yapılmasın, sonraki eyvahlar para etmiyor, çok canlar yanıyor. TTK’nın yaptığı zemin etütleriyle yetinilmesin. Yukarıda sözünü ettiğimiz yıkılan binaların etütlerini TTK yapmıştı... Hem devletin paralarını hem de 2500 aileyi, gelecekte doğacak maddi zararlardan ve mağduriyetlerden korumak için lütfen sesimize kulak verin... Mehmet Günaydın, Ahmet Kılıç (Mahalleler ve hak sahipleri heyeti adına) - ZONGULDAK >> Siz mi büyüksünüz, yoksa Milli Emlak’taki Daştan Ağalar mı? Tarım ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı’nın dikkatine; 2/ B olarak adlandırılan (orman vasfını kaybetmiş) arazinin satışı ile ilgili düzenleme yapıldı, satışlarda bazı kolaylıklar da sağlandı. Buraya kadar herşey güzel. Ama bir de olayın arka yüzü var... Vaktiyle bizim burada Daştan adında bir muhtar vardı. Muhacir hakkı olarak 1936’da herkese 15 dekar arazi verilirken, Daştan, Ali amcaya verilecek araziye göz koymuş, bir türlü vermiyor, ipe un serip duruyor. Ali amca valiye gidiyor, vali araziyi veriyor, kaymakama gidiyor, o da veriyor; ama muhtar Daştan bir türlü vermiyor. Ali amca bir fırsatını bulup, zamanın Başbakanı ile görüşüyor, “Sayın Başbakanım, siz mi büyüksünüz, muhtar Daştan mı?” diye soruyor. “Tabii ki ben” cevabını alıyor. “Vali mi büyük, Daştan mı?” sorusuna, “vali” cevabını alıyor. “Kaymakam mı büyük muhtar Daştan mı?“ sorusunu yöneltiyor, “kaymakam” cevabını alıyor. Bu defa Ali amca, “öyleyse siz, vali ve kaymakam araziyi veriyorsunuz, Daştan nasıl olur da vermiyor?” sorusunu yöneltiyor... Kars’ın Akyaka ilçesinde, 1936 yılından beri, köylünün ekip-biçtiği arazileri Milli Emlak Müdürü ve vekili halkın elinden alıp, ormana devrettiler. Hepsi sualtı arazileri, 256 hektar. Kimisi mücavir alan içi, kimisi mücavir alan dışı diye halk perişan edildi. Bu araziye bir ağaç da dikmediler, birilerine peşkeş çekiliyor... Hele Mal Müdür Vekiline ikiniz de sorun ve deyin ki, “Karsın Akkaya ilçesi Şahnalar yolu altı mevki ve 643. parsel neden Orman’a devredilmedi de onun yanındaki, halkın 1936 yılından beri ecrimisli (kira) ödeyerek, tarım maksatlı kullandığı 1968, 646, 1973, 1970, 1971 parseller neden 2 yıl önce Orman İşletmesine devredildi? 2010 tarihinden önce yüzlerce dilekçe verilerek ve hâlâ da satışını talep eden insanlara satılmadı, kasıtlı ve maksatlı olarak halkın elinden alınarak, Orman’a devredildi. Ormana onca elverişli arazi varken, neden sulak ve tarıma elverişli, pancar, mısır, patates ekilen, halkın geçim kaynağı araziler?” Burası ormanı kesilmiş arazi değil, tamamen sulak ve tarım arazisi. Kasıtlı ve maksatlı yapılmış bu haksızlığa dur deyin. Görelim bakalım siz mi büyüksünüz, yoksa Milli Emlak’taki Daştan ağalar mı? Kars-Akyakalı mağdur çiftçiler? >> Oturduğumuz binayı su basıyor, lütfen çare bulun Şanlıurfa Valisi ve Belediye Başkanı’nın dikkatine; Bizler, Yeşildirek Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak, İshakoğlu Apartmanında ikamet eden vatandaşlarız. Yıllardır her yağmur yağdığında, logarların yetersizliği sebebiyle apartmanımızı sular basmakta, maddi ve manevi olarak mağdur olmaktayız. İlgililere defalarca bu sıkıntımızı iletmemize rağmen, bir türlü çözüm bulunamadı. Lütfen biran önce çözüm bulun, mağduriyetimizi giderin... İshakoğlu Apartmanı sakinleri - ŞANLIURFA > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/ İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT