BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kabul edilmiştir

Kabul edilmiştir

-Etmeyenler? -Edilmiştir. -Sayın milletvekilleri, şimdi üçüncü maddeyi okutuyorum.-Kabul edenler? -Etmeyenler? -Edilmiştir. -Sayın milletvekilleri, şimdi üçüncü maddeyi okutuyorum. ..... Sanki her şey usulen yapılıyor. Hükümet kanun tasarısını getiriyor, İktidar mensubu milletvekilleri ne yapacağını biliyor. Muhalefet de öyle. Özeti: İktidar elini kaldırırken muhalefet indirecek. Muhalefet kaldırırken iktidar indirecek. Kimin ne söylediğinin, neye itiraz ettiğinin, neyi benimsediğinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan başkan, “Kabul edenler-Etmeyenler” dediği zaman şaşırmadan parmak kaldırmaktadır. -------- >>> Gümüş kaşık teorisi Güzel bir senaryoydu. Bir bankanın sahibi durumundaki tanınmış iki ailenin reisleri, bankalarında çalışan, iyi eğitim görmüş, hızla yükselmiş genç adam üzerine 100 dolara iddiaya giriyorlar. Birinin iddiasına göre gencin bir meziyeti yok.. Bütün marifet ailesinde.. Ailenin ona sağladığı imkânlarda.. İkincisine göre, gençte cevher var, hangi şartlarda olursa olsun dişiyle, tırnağıyla bu noktaya gelirdi. İşe, bankanın verdiği kredi kartlarını iptal ederek başlıyorlar. Statü sahibi genç adam bir yemekten sonra ödeme yaparken kartının iptal edildiğini öğrenerek maceraya başlıyor. Sonra hesaplarında hiç para olmadığını görüyor. Sonra işine son verildiğini. Sonra borcuna karşılık evinin elden gittiğini.. Sonra arabasının elinden alındığını.. Arada uzun maceralar var, ama sonu şöyle bitiyordu. Bizdeki tabirle, kafayı yemiş, saçı sakalı birbirine karışmış bir adam.. Ve ortağına, “İddiayı ben kazandım, 100 dolarımı ver” diyen patron. ..... Aslında bu hep tartışılan bir konudur. Okul kitaplarında örnek olarak okutulan deney ve gözlemler var. İkiz çocuklardan biri varlıklı bir ailenin yanına.. Diğeri orta halli bir ailenin yanına verilip gelişmeler 30 yıl boyunca takip edilmiş, çevrenin ve çocuğun büyüdüğü ortamın yetişmesinde, karakterinin şekillenmesinde ne kadar pay sahibi olduğu üzerinde çalışmalar yapılmıştı. Bu hikâye bu konuyu tersinden ele aldığı için enteresandı. Düşe kalka bir yere gelenle, statüyü ve imkânları ailesinden tevarüs edenlerin büyük bir çöküşten sonraki halleri üzerine bir araştırma yok. Bir iki örneğe bakıp biraz da akıl yürütünce sanki yokluktan gelenlerin daha metin olacakları, yılmadan yeni bir hayata başlayabilecekleri gibi bir sonuç çıkıyor ortaya.. Ama ben çok emin değilim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT