BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne günlere kaldık! -2-

Ne günlere kaldık! -2-

İnanan insan için en kıymetli cevher, sahip olduğu imanıdır. Çünkü, onunla sonsuzluğu tayin edilecektir. Ebedi saadet veya ebedi azap; iman cevherinin varlığı ve yokluğu ile alakalıdır. Günümüzde bu imanı muhafaza etmek, ateş korunu avuçta taşımaktan daha zordur.İnanan insan için en kıymetli cevher, sahip olduğu imanıdır. Çünkü, onunla sonsuzluğu tayin edilecektir. Ebedi saadet veya ebedi azap; iman cevherinin varlığı ve yokluğu ile alakalıdır. Günümüzde bu imanı muhafaza etmek, ateş korunu avuçta taşımaktan daha zordur. Vaktiyle İslamiyet 73 fırkaya ayrılmıştı, bunlardan yalnızca bir tanesi (Ehl-i sünnet vel-cemaat yolu) hak yol idi. Bugün ise, kelimenin tam anlamıyla mezhepsizlik ve iman adına imansızlık modası vardır. Zira; din-iman hırsızları, insanları ziyadesiyle etkileyen medyada fink atmaktalar. İlahiyatçı Prof. etiketleriyle ekranlara çıkıp, din adına zehir kusmakta ve milletin imanını çalmaktalar. Bunların çoğu, eskiden yaşamış İslam âlimlerine kıymet vermemektedir. Halbuki İslamiyet bize onların ve onların yazdıkları eserler sayesinde geldi. Onların kadrini bilmemek, her şeyden önce nankörlük olur. Ayrıca; İslamiyet’in iman esaslarını teşkil eden nakil ilimleri, kaynağına gidildikçe değer ve doğruluk kazanır. Kaynak da Sevgili Peygamberimiz ve onun zamanı ve onu takip eden zamanlar olduğuna göre, İslamiyet’in en doğru ve en kıymetli bilgileri o zamanlarda yazılanlardır. Bir kere; kişi kendi anlayışına göre Kur’an-ı kerime mana verirse dinden çıkar! Bu hükmü, bizzat Hazreti Peygamber aleyhisselam vermektedir. Kişi, kendi kafasına göre de inanamaz. Hangi ilaha, ne şekilde inanılacağını bizzat Muhammed aleyhisselam bildirmiştir. Onun bildirdiğine ve bildirdiği şekilde inanmaya iman denir. Onun bildirip kıldığı ve kıldırdığı ibadet şekline namaz denir. Yoksa, bir ömür boyu amuda kalkılsa; bu ne namaz olur ne de ibadet.. ‘Cahiliyye devri’nde de insanlar inanıyorlardı; kendi elleriyle hamurdan yaptıkları heykellere ilah diye tapıyorlardı. Acıkınca da onları yiyorlardı. Ne hazindir ki, günümüzde de; iman nokta-i nazarından âdeta ‘Cahiliyye devri’ yaşanmakta; kendilerine din âlimi süsü veren zındık güruhu, zift dolu kafalarına göre bir ilah belleyip, buyruklarını, alçak nefislerinin arzuları istikametinde açıklamaktalar. Allahü tealaya ve Kur’an-ı kerime sürekli iftira etmektedirler. İnsanların anlayışlarına göre, din olacak idiyse; Peygamberlere ne lüzum vardı?! Ve yine insanların anlayışlarına göre, din olacak idiyse; bu durum, altı milyar insan için altı milyar din demektir. Bunların hangisi doğru olacaktır?! Hadis-i şerifte; ‘Ahir zamanın kötü din adamları, cehennem ehlinin köpekleri olacaktır!’ buyuruldu. Bu mübarek söz, zamanımızın zenadık (zındıklar) güruhunu işaret etmektedir. İmanımızı muhafaza edebilmemiz için; din adına televizyonlara çıkıp dinî konuları tartışanları asla izlememeli, yazılarını ve kitaplarını okumamalı ve çoluk çocuğumuzu, yakınlarımızı ve sevdiklerimizi onların şerrinden sakındırmalıyız. Ehl-i sünnet âlimlerinin ilm-i hal kitaplarını bulup; dinimizi-diyanetimizi doğru şekilde öğrenip ona göre yaşamalıyız. Türkiye Gazetesi bürolarından temin edebileceğiniz ‘Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye’ kitabı aranılan hazinenin ta kendisidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT