BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büreyde bin Hasib

Büreyde bin Hasib

Resûlullah efendimiz, Ebû Bekr-i Sıddîk ile Medine'ye hicret ediyorlardı. Bu sırada Mekke müşrikleri, onları yakalamak için harekete geçtiler!..Büreyde bin Hasib (radıyallahü anh) Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden olup, Bedir savaşından önce Müslüman oldu. Resûlullah, (sallallahü aleyhi ve sellem) beraberinde Ebû Bekr-i Sıddîk radıyallahü anh olduğu halde Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlardı. Bu sırada Mekke müşrikleri, onları yakalamak için harekete geçtiler. Her tarafı aramaya başladılar. Yakalayıp getirene büyük mükafatlar vadediyorlardı. Büreyde bin Eslem de kendi kabilesinden yetmiş kişiyle beraber bu işin peşine düşmüştü. Karşılaştıkları zaman, Resûlullah efendimiz ona: "Sen kimsin" diye sordular. "Büreyde" cevabını alınca Resûlullah efendimiz, Hazreti Ebû Bekir'e dönüp; "Yâ Ebâ Bekir! İçimiz serinledi ve iyi oldu" buyurdular. Sonra "Kimlerdensin" diye suâl ettiler. "Eslem kabilesindenim" deyince, "Selâmetteyiz" buyurdular. Tekrar "Eslem'in hangi kolundan" diye sordular. "Sehm kolundan" cevabını alınca, "Yâ Ebâ Bekir senin nasîbin çıktı" buyurmuşlardır. Bu sefer Büreyde, Resûlullaha "Ya sen kimsin" dedi. Resûlullah "Allahü teâlânın Resûlü Muhammed" buyurunca, Büreyde "Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh" diyerek o ve yanındakiler de îmân ettiler... Hazreti Büreyde, Resûlullah efendimiz ile beraber birçok muharebelere katılmış Mekke'nin fethinde bulunmuştur. Son zamanlarında Üsâme (radıyallahu anh) kumandasında Şam tarafına gönderdiği orduda sancak taşımıştır. Resûlullah'ın vefâtından sonra Eshâb-ı kiram çoğunlukla İslâmı yaymak ve hizmet için, etrâfa dağılmışlardı. İşte, İslâm'a hizmet ve onu her tarafa yayma aşkı ve ateşi ile rûhu yanan bu büyük sahabî Hazreti Osman zamanında, Horasan'a gönderilen ordu içerisinde de yerini almıştı. 63 (m. 683) senesinde, Horasan'da vefât etti. Büreyde hazretleri, çok hadîs-i şerîf ezberlerdi. 164 hadîs-i şerîf rivâyet etti. Bizzat işiterek rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır: "Kim Kur'ân-ı kerîmi, okur, onu dünyâ kazancı için vasıta yaparsa, kıyâmet gününde, yüzü, etten soyulmuş bir kemikten ibâret olarak Arasat meydanına gelir." "Kabir ziyâretini size yasaklamıştım. Bundan sonra ziyâret edebilirsiniz. Böylece ibret alır, gafletten kurtulursunuz." "Münâfık adamlara, seyyid yani efendi, tabirini kullanmayınız (Hürmet göstermeyiniz). Çünkü onlar, seyyid olur, başkalarından üstün sayılırsa, Allahü teâlânın gazâbını celbetmiş olursunuz." "Karanlıkta, mescidlere fazla gidenlere, kıyâmette tam bir nûra kavuşacaklarını müjdeleyiniz."
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT