BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karmaşıklıkta yol almak

Karmaşıklıkta yol almak

Şafakta bir kabine ayarlaması, ufukta daha büyük ve daha "derin" düzenlemeler... Yurtta ve dünyada "Yeni Düzen" oluşumlarının bir safhasını daha yaşıyoruz. Her an her şey olabiliyor.Şafakta bir kabine ayarlaması, ufukta daha büyük ve daha "derin" düzenlemeler... Yurtta ve dünyada "Yeni Düzen" oluşumlarının bir safhasını daha yaşıyoruz. Her an her şey olabiliyor. Pazarlamada da öyle. Firmalar, müşteriler ve tüketiciler derin, kapsamlı ve hızlı dönüşümler içinde. Adapte olmak bir yana, olup bitenleri takip ve anlamlandırmak bile giderek zorlaşıyor. Her gün bir şeyler öğrenmeyen, bildiklerini de kullanamıyor. İnsan, müşteriler ve tüketiciler için, hepsi bir arada ve bir anda yaşanan yeni hayatlar, yeni roller beliriyor; yeni boyutlar, yepyeni davranışlar ortaya çıkıyor. Tüketim kavramı da, tüketici tanımı da, müşteri algısı da yeniden şekilleniyor. Pazarlama çabalarının hedefi olan insana eski kalıplarla, eski anlayışlarla yaklaşıp, onu sadece müşteri, tüketici olarak görüp, onunla verimli bir ilişki kurmak artık pek mümkün değil. İnsanın rol, görev, sorumluluk ve alışkanlıklarındaki değişimleri ve bu değişimlere yol açan etki ve etkenleri ve bunlarla birlikte oluşan yeni düzeni iyi bellemek ve ona hızla adapte olmak gerekiyor. Mobilite, yani, her zaman, her yerde, her şeye ulaşabilir ve ulaşılabilir olmak sayesinde, gece ve gündüz, ev ve iş, profesyonel ve özel, sanal ve fiziksel, şahsî ve sosyal hayatlar kadar, üretici ve tüketici, sunucu ve alıcı, firma ve müşteri rolleri de birbirine karışıyor. Sanal ve fiziksel alışveriş ve etkileşmeler iç içe geçiyor. Ömrümüzün ne kadarını nerede ve ne olarak yaşıyoruz, belli değil. Artık insan-müşteri-tüketici ilişkilerinde idare etmek, kontrol etmek, yönetmek, şartlandırmak, mecbur bırakmak, korkutmak, kandırmak, pusuya düşürmek, köşeye sıkıştırmak, yağlamak, rüşvet ve taviz vermek gibi, güce ve birbirini yemeye dayalı yolların eskimekte olduğunu görmek gerekiyor. Kısacık mazisiyle, internet bile çok değişti. Şimdi pek çok insan, sürekli online halde. Offline olduğunda sudan çıkmış balığa dönüyor. Eskiden az sayıda ve tek tek çalışan kanallardan beslenen ve etkilenen insan, TV, radyo, açıkhava, bilgisayar, internet, mobil cihazlar, kartlar, aplikasyonlar ve hatta elektronik ev eşyalarının entegre etkileri altında, hayatını başkalarının hayatlarıyla da ilişkilendirilmiş bir dünyada yaşar hale geldi. Karmaşıklıkta yol almak için tez elden bu dünyanın bir parçası olmakta fayda var... > (Pazarola, pazar günleri yayınlanır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT