BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Âmir bin Ebî Mûsel-Eş'arî

Âmir bin Ebî Mûsel-Eş'arî

"Allahım! Şimdiden yaptığım ve sonraya bıraktığım, gizlediğim veya aşikâr yaptığım ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bana bağışla!"Âmir bin Ebî Mûsel-Eş'arî hazretleri, Tabiînden meşhûr hadîs ve fıkıh âlimi olup, Eshâb-ı kiramdan Ebu Mûsâ el-Eş'arî'nin (radıyallahü anh) oğludur. 103 (m. 721) senesinde vefât etti. Âmir hazretleri, birçok sahabiden hadîs-i şerîf rivâyetinde bulunmuştur. Babasından rivâyet ettiğine göre, Ebû Mûsâ "Peygamber efendimize "Yâ Resûlallah! İslâm'a dâhil olanların hangisi daha hayırlıdır?" dedim. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) "Elinden ve dilinden Müslümanların emîn olduğu kimsedir" buyurdu. İbn-i Ömer'den (radıyallahü anh) naklettiği hadîs-i şerîfte Peygamber efendimiz buyuruyor ki: "Ey insanlar! Allaha tövbe edin! Çünkü ben O'na günde yüz defa tövbe ederim." Yine babasından naklettiği hadîs-i şerîfte Peygamber efendimizin şu duâyı okuduğunu bildirmiştir: "Allahım! Bana günahımı, işimdeki isrâfımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allahım! Şimdiden yaptığım ve sonraya bıraktığım, gizlediğim veya aşikâr yaptığım ve Senin benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bana bağışla! İleri alan ve geri bırakan ancak sensin, Sen her şeye kadirsin." Resûlullah; "Bir kimse, bir hastayı ziyâret ederse, Allahü teâlânın rahmetine dalar. Hastanın yanına oturduğu zaman, onu Allahü teâlânın rahmeti kaplar" buyurdu. Bunun üzerine "Ey Allahın Resûlü! Bu, hastayı ziyâret eden sağlam ve sıhhatte olan kimse içindir. Hasta için ne vardır?" denilince, Resûlullah; "Hastanın (da) günâhları dökülür" buyurdular. Ebû Zer (radıyallahü anh); "Yâ Resûlallah! Bir kimse, bir kavmi seviyor, fakat onların yaptığını yapmaya gücü yetmiyorsa durumu nasıldır?" diye suâl edince, Resûlullah; "Ey Ebû Zer! Sen sevdiğinle berabersin" buyurdu. Ebû Zer de; "Ben Allah ve Resûlünü seviyorum" dedi. Bunun üzerine Resûlullah; "Sen sevdiğinle berabersin" buyurdu. Bir kimse gelip, Resûlullahtan kıyâmetin ne zaman kopacağını sordu. Resûlullah ; "Onun için ne hazırladın?" buyurdu. O zât; "Allah ve Resûlünü sevmekten başka birşeyim yok" dedi. Resûlullah; "Sen sevdiğinle berabersin" buyurdu. Enes (radıyallahü anh), bu hadîs-i şerîfle ilgili olarak, buyurdu ki: "Resûlullahın; 'Sen sevdiğin ile berabersin' buyurmasına sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik. Ben, Resûlullahı, Ebû Bekr ve Ömer'i (radıyallahü anhümâ) seviyorum. Onları sevdiğim için, onlarla beraber olacağımı ümîd ediyorum."
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT