BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB, Şanghay, OMT

AB, Şanghay, OMT

Bu gidişle AB’nin yürüyemeyeceğini, esas gövdeyi teşkil eden devletlerin yeniden yapılanmaya gidecekleri, bu devletlerin 5 civarında olacağı, Türkiye’nin yeni yapılanmada kurucu devlet olmaya bakmasını hayli zaman önce bir kaç kere yazmıştık.Bu gidişle AB’nin yürüyemeyeceğini, esas gövdeyi teşkil eden devletlerin yeniden yapılanmaya gidecekleri, bu devletlerin 5 civarında olacağı, Türkiye’nin yeni yapılanmada kurucu devlet olmaya bakmasını hayli zaman önce bir kaç kere yazmıştık. AB’nin iki temel hatası oldu: Bunlardan biri Türkiye’ye kapılarını kapatmasıdır. Diğer hatası ise Demirperde yıkıldıktan sonra perdenin arkasında kim varsa hemen hepsini içeri alması. Öbür yandan Güney Kıbrıs bile AB’li yapıldı. Aslında ayıp saymasalar İsrail’i de alırlardı. Zayıf, nüfussuz, tecrübesiz devletçiklerle coğrafyasını dolduran AB’de Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz derin krizlere sürüklendiler. AB boğulmakta olanı kurtaran insan gibi kendisi de girdaba kapıldı. Sonuçta bugün AB denince Almanya, Fransa ve İngiltere vardır. İngiltere çekilme işaretleri verdiğine göre geriye diğer ikisi kalıyor. Kendine güveni kaybetmiş, üyeleri geçimsizliğe düşmüş, bazı üyeleri iflasın eşiğindeki AB, hâlâ Türkiye’ye mesafeli. Bunu izah edecek hiç bir mantıki sebepleri yoktur. Bir tek sebep var Türkiye’nin dini ve nüfusu. Gerçek de zaten oldum olası bundan ibarettir. O zaman Türkiye, yeni ittifaklara bakmakta haklıdır. Gündemde Şanghay var. Şanghay İttifakı, ismini, 1996’da ilk toplantının yapıldığı şehirden almakta. İttifaka önceleri Şanghay Beşlisi deniyordu. Teşkilatta Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya vardı. Özbekistan’ın da dahil olmasıyla 14 Haziran 2001’de Şanghay İttifakı adını aldı. Bugün Pakistan, Hindistan, Moğolistan ve İran müşahit/gözlemci devlettir. Beyazrusya, Seylan ve Türkiye ise müzakereci devlet mevkiindeler, denebilir. Şanghay İttifakı, bir siyasi, iktisadi ve kültürel iş birliği teşkilatıdır. Türkiye, AB kendisini çok üzdüğü ve üstelik de bugün çökmeye yüz tuttuğuna göre Şanghay İttifakı’na mı girmeli? Ya hep, ya hiç üslubuyla karar vermek yanlış olur. Şöyle ki: Bügün AB’de 25 Milyon Müslüman yaşamaktadır. Bunun üstelik yüzde 30’a yakını da Türk vatandaşıdır. Türkler sallarla Rumeliye geçtiğimiz 1352’den beri Avrupalıdır. Yapılması gereken çekip gitmek değil, hadiseleri iyi takip ederek yeni yapılanmada ilk üç devletten biri olmaktır. Bugün ve yarın ve uzak gelecekte Avrupa Türkiye’ye muhtaçtır. Şanghay’a gelince: Orada da tarihin derinliklerinden beri mevcuduz. İttifaktaki 6 devletin 4’ü Müslüman Türk’tür. Ayrıca Tataristan ve Şarki Türkistan yarı bağımsız devlet durumundalar. Biz, menfaatimizin icap ettiğ her iklimde olmalıyız. Hem yeni AB’ye girmeliyiz ve hem de Şanghay’a... Asıl yapmamız gerekense kendi ittifakımızı kurmak: OMT/Osmanlı Milletler Topluluğu... OMT bu çerçeveye giren devletlerin siyasi, iktisadi, kültürel işbirliği ve dayanışmaları maksadıyla daha fazla gecikmeden hayata geçmelidir.
Kapat
KAPAT