BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1 gün primle ölüm aylığı bağlanmaz

1 gün primle ölüm aylığı bağlanmaz

Temel koruma birimi olarak aileyi esas alan Reform Yasasındaki ölüm sigortası, di?ğer sigorta kollarından farklı olarak sigortalının kendisine değil, ölüme bağlı olarak geride kalan hak sahiplerine sosyal güvenlik garantisi sağlayan bir sigorta koludur.Temel koruma birimi olarak aileyi esas alan Reform Yasasındaki ölüm sigortası, di?ğer sigorta kollarından farklı olarak sigortalının kendisine değil, ölüme bağlı olarak geride kalan hak sahiplerine sosyal güvenlik garantisi sağlayan bir sigorta koludur. Türk toplumunun aile ve sosyal yapısı gözeti?lerek sigortalının eşi, çocukları ve ana babası hak sahibi olarak tanımlanmıştır. Ölüm sigortası ile ölen sigortalının sağlığında geçimini sağladığı ve geride bıraktığı hak sahiplerine şartların yerine getirilmesi durumunda ölüm aylığı bağlanır. 900 GÜNÜ BORÇLANMAYLA TAMAMLAMADA MİLAT: 1 EKİM 2008 Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanması şartları Reform Yasası olarak nitelediğimiz 5510 sayılı Sosyal Sigor?talar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanun’un 32’nci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; En az 1800 gün prim ödemesi olan veya 4/a kapsamında sigortalı sayılan yani ölüm tarihinde son sigortalılık türü eski SSK sigortası olan ve her türlü borçlanma süre?leri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim ödemesi bulunmakta iken ölen sigortalıdan dolayı hak sahiplerine yani sigortalının geride kalan eş, çocuk ve bazı hallerde anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır. Reform Yasasından önceki uygulamada son sigortası SSK olan sigortalının, ilk defa sigortalı olduğu tarih ile öldüğü tarih arasında 5 yılın bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş durumda iken ölmesi halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmadığı gibi 5 yılın ya da 900 günün eksikliği de borçlanma yoluyla tamamlanabilmekteydi. Örneğin; 15 Mart 1998 tarihinde ilk defa sigortalı olan 680 gün prim ödemesi bulunan ve 540 gün askerlik yapan sigortalı 1 Mayıs 2007 ta?rihinde vefat etmişse hak sahipleri, sigortalı adına 220 gün askerlik borç?lanması yaparak borçlanma tutarını ödediği ayı takip eden ay başından itibaren ölüm aylığına hak kazanabilecektir. Oysa aynı durumda olan ancak ölüm tarihi 1 Ekim 2008 tarihi sonrası olan sigortalının hak sahiplerinin prim gün sayısını borçlanmayla 900 güne tamamlama hakları bulunmamaktadır. YARGITAY 5 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ BULUNANLAR ADINA 900 GÜN PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLECEĞİNE HÜKMETTİ Reform yasasında çok net yazılmamış olan ve muğlak ifadeler içeren ölüm aylığı şartlarının düzenlediği cümle Yargıtay tarafından SGK’nın uygulamasından daha farklı değerlendirildi. Yargıtay’a göre; ilk defa sigortalı olduğu tarih ile ölüm tarihi arasında 5 yıl geçmiş olan yani 5 yıl sigortalılık süresi bulunan sigortalının ölümü halinde prim ödeme gün sayısı hak sahipleri tarafından borçlanma yoluyla 900 güne tamamlanabildiği takdirde ölüm aylığının bağlanması gerekir. Yargıtay kararına dikkat edilirse, 1 gün sigortası bulunan sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığının bağlanmasına değil 5 yıl sigortalılık süresi var ve hak sahiplerinin sigortalı adına borçlanma yoluyla prim gün sayısı 900 güne çıkarılabiliyor ise ölüm aylığı bağlanabileceğine hükmedildiği görülecektir. Örneğin; 5 yıl sigortalılık süresi, 300 gün de prim ödemesi bulunan sigortalı 540 gün askerlik yapmış olsa bu süre borçlanmayla 900 güne tamamlanamayacağı için hak sahiplerine aylık bağlanması mümkün olmayacak. Örneğimizdeki kişinin prim gün sayısı 360 olsa idi Yargıtay kararı doğrultusunda borçlanmayla 900 gün tamamlanacağından hak sahiplerine aylık bağlanacak idi. Reform Yasasıyla getirilen “her türlü borçlanma hariç 5 yıl sigortalılık süresi, en az 900 gün prim ödeme şartı” isabetli olmamıştır. “Her türlü borçlanma hariç” ibaresinin Reform Yasasından çıkarılması hakkaniyetli olacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT