BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Abdullah Fahri Baba

Abdullah Fahri Baba

Fahri Baba, bir gün zâviyesinde sevenlerinin kalabalık olduğu bir sırada uyku hâli gibi bir hâl gelip kendinden geçer!..Malatya evliyasından olan Abdullah Fahri Baba, 1865 (H.1282) senesinde Harput’da doğdu. 1908 (H.1326)’de vefât etti. On iki yaşında Malatya’ya gidip ilim tahsiline başladı. Ayrıca tasavvufta yetişmek üzere önce Kâdirî yolunda Şeyh Hasan Baba adlı bir zâta talebe olup, uzun müddet onun talim ve terbiyesi altında yetişip icâzet aldı. Hasan Baba vefât edince, rüyâsında Hacı Ömer Baba adında bir zâta talebe olması işâret edildi. Bunun üzerine Harput’un Köveng köyünde bulunan Nakşî ve Kâdirî şeyhi, Şeyh Hacı Ömer Baba’nın yanına gitti. Talebeliğe kabûl edilip, bir müddet yetiştirildikten sonra, irşâd, insanlara doğru yolu gösterme ile vazîfelendirildi. Bundan sonra Malatya’da insanlara rehberlik etti. Kerâmetlerinden bâzıları şöyle anlatılmıştır: Bir yaz günü sevenleri ile birlikte Hasırcı Köyündeki talebelerinin yanına gitmişti. Ziyâretten sonra Boran köyündeki tekkesine dönüp, köye yaklaştığı sırada atını üç saat kadar uzakta bulunan Hâtun Suyu tarafına çevirip, yüksek sesle orada bulunan bir talebesine seslendi: “Cumâli Efendi seni çok göresim geldi. Hemen dergâha gel!” Sonra yoluna devâm edip dergâhına döndü. Kısa bir müddet sonra çağırdığı talebesi onun kerâmetiyle sesini işitmiş olduğundan, telaş içinde dergâha gelip; “Buyrun efendim beni istemişsiniz geldim!” dedi. Bu mübarek zat, vefât etmeden kısa bir müddet önce bir gün zâviyesinde talebelerinin ve sevenlerinin kalabalık olduğu bir sırada uyku hâli gibi bir hâl gelip kendinden geçti. Bu hâl bir müddet devâm etti. Sonra gözlerini açıp; “Eyvah ben ne yaptım!” dedi. “Ne yaptınız, ne oldu?” diye sorulunca; “Sakalımdaki su damlalarına bakın” diye gösterdi. İbrâhim Efendi adında bir zât su damlalarından alıp, diline dokundurdu. Sonra derhâl ağzını temizledi ve; “Efendim bu çok acı zehir” dedi. Bunun üzerine; “Evet oğlum, bu bir ölüm şerbetidir. Biraz önce Sultan Abdülhamîd Han ile yan yana idim. Birisi iki kâse şerbet getirdi. Abdülhamîd Han ile birlikte ayağa kalktık. Sultan bana, buyurun Baba Efendi için! dedi. Önce siz buyurun Sultanım, dedim. Fakat benim almam için ısrar etti. Alıp içtim. Ey cemâat, bu şerbet sizler için acı bir zehirdir. Fakat benim için tatlı bir ölüm şerbetidir” dedi ve bir müddet sonra da vefat etti. Sultan İkinci Abdülhamîd Han ise kendisinden on sene sonra 1918 senesinde vefât etmiştir...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT