BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ’99 toparlanma, 2000 icraat

’99 toparlanma, 2000 icraat

MHP ve DSP’nin ekonomide izleyecekleri politikaMHP ve DSP’nin üçüncü bir ortağı da alarak kuracakları istikrarlı çoğunluk hükümeti ekonomiye de istikrar getirecek. Enflasyonla mücadele, özelleştirme ve borçlanma politikaları başta olmak üzere, temel ekonomi politikalarında MHP, DSP ve üçüncü ortak arasında uyumlu icraat bekleniyor. İktidarın muhtemel patronları Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Demokratik Sol Parti (DSP) ekonomi hedefleri ve icraat planları bakımından birbirlerine ters düşmüyorlar. İki partinin enflasyon ve işsizlikle mücadele, özelleştirme, borçlanma ve tarım politikaları birbiriyle örtüşüyor. Yeni hükümetle birlikte 1999 yılının ilk yarısından sonra 1998’e göre bir miktar toparlanması beklenen ekonomimiz, 2000 yılında yoğun icraatlara sahne olacak. BÜYÜK ŞANS Bazı çevrelerin özellikle MHP’li bir hükümetin ekonomi politikaları konusunda kasıtlı olarak endişe dalgası yayma çabaları kısa sürede boşa çıkacak. Çünkü, MHP’nin ekonomiye bakışı son derece reailist ve bilimsel. Bu yüzden de siyasi dogmalara göre değil ‘işin gereğine’ göre icraat öne çıkabilir. MHP’yle birlikte ekonomi bürokrasisiyle siyasiler arasında kavga değil uyum ve sinerji ortaya çıkabilir. Ayrıca MHP’nin, Türkiye’nin temel ekonomik hedeflerine ters düşen bir icraat hedefi de yok. DSP’YLE UYUM Öte yandan DSP de son iki hükümet döneminde ekonomi yönetimi konusunda liberal çizgideki Anavatan Partisi’nin (ANAP) icraatlarıyla çelişki sergilemedi. Dolayısıyla MHP ile DSP’nin içinde yer alacağı bir hükümette ekonomiye solcu ya da devletçi ideolojiler çerçevesinde bir yaklaşım olabileceği beklentisi havada kalıyor. Siyasi açıdan bir uyumsuzluk yaşanması da pek mümkün değil. Çünkü Türkiye’de siyasi açıdan farklı partilerin koalisyonlarında hiçbir problem çıkmadığını, tersine DYP-ANAP gibi birbirine benzer partilerin istikrarlı hükümet olamadıklarını herkes gördü. PLANLI İCRAAT Eğer MHP-DSP ve bir başka partinin daha katılacağı bir hükümet kurulursa 1999 yılı büyük ölçüde 1998’deki ekonomide daralmayla gelen kötü izleri silmekle geçecek. Bir bakıma ülke ekonomisinin önce toparlanması ve ivme kazanması sağlanacak. 2000 yılında ise bu hükümetin daha büyük ve vadelere bağlanmış ekonomi hedefleri için yoğun icraat dönemi başlayacak. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Enflasyon MHP enflasyonu düşürmeye yönelik politikalara devam edecek ve koalisyon içinde bu yöndeki çalışmaları destekleyecek. MHP’ye göre “2000’lerin Türk Asrı” olabilmesi için Türkiye’nin daha hızlı bir büyüme hızına ulaşması gerekiyor ve bunun önündeki engellerden birisi de enflasyon. - İşsizlik İşsizlikle mücadelede önemli adımlar atılabilmesi için yatırım bütçesi artırılacak. Özel sektörün yatırım yapması için kapsamlı teşvik politikaları uygulanacak. Ekonomideki daralma nedeniyle artan işsizliğin önlenmesi için de mevcut işletmelere restorasyon önlemleri alınacak. - Özelleştirme MHP özelleştirmenin öncelikle yolsuzluk şaibelerden kurtarılmasını hedefliyor. Çok kapsamlı ve etkin bir özelleştirme programı planladı. Bu yıl durum tesbiti yapılacak. Sonraki 2 yılda da Türkiye’nin özelleştirme projesi tamamlanacak. Halka arzla özelleştirmeye ağırlık verilecek. - Borçlanma MHP’nin de ilk hedefi faiz-enflasyon-kur çıkmazında yönetilen içborçlanma politikasını herhangi bir mali krize yol açmadan rehabilite etmek. MHP ekonomi bürokratlarına her vesile ile müdahale fikrine uzak duruyor. Dış borçlanma konusunda da bir çekincesi yok. - Tarım MHP Türkiye’de tarım destekleme politikalarının özde ve sonuçta büyük yanlışlıklara sahip olduğunu düşünüyor. Mevcut uygulamaların tarım kesimini kalkındırmadığını genel ekonomiye de büyük yük oluşturduğunu tesbit eden MHP, devletin tarım politikasını yeniden ele alacak. MHP’nin özel ekonomik projeleri . Yoksulluk Kurumu kurulacak. MHP ezelleştirmeden elde edilen gelirin yüzde 25’ini bu kuruma yönlendirecek. . Yeni Lira, MHP’nin programında yer alıyor. 3 yıllık ekonomi icratlarının ardından TL’den 3 sıfır atılacak. . Esnaf Bakanlığı kurulacak, Halk Bankası’nın satışında esnafa öncelik tanınacak. DSP Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit - Enflasyon DSP görevde olduğu hükümetlerde enflasyonla mücadeleye etkin destek oldu. Kamu gelirlerini artırmak ve bu yolla yüksek enflasyonun gerekçelerinden birisi olan kamu açığını yok etmek isteyen DSP, enflasyonla mücadele için para politikalarını da etkin bir araç olarak görüyor. - İşsizlik DSP de işsizlikle mücadele için ilk etapta geçen yıl daralan ekonomi yüzünden işinden olanların tekrar istihdam edilmesine dönük pratik projeler üzerinde duruyor. Ayrıca işsizlik sigortası projesini de hayata geçirmeyi hedefliyor. - Özelleştirme DSP özelleştirmenin halka yansımasına çok özen gösterecek. Çünkü özelleştirmeyi sadece devlete gelir getirici bir proje olarak kabul etmiyor. Genel ekonominin daha iyi işlemesi ve diğer ekonomi hedeflerinin gerçekleşmesi için özelleştirmenin en sağlıklı şekilde yapılmasına önem veriyor. - Borçlanma DSP’nin hedefi iç borçlanma gereğini bir an önce aşağılara çekmek. Bunun için de en kısa zamanda ülkeye dış kaynak girişinin başlamasını istiyor. IMF ile temasları yürüten DSP kurmayları IMF’nin yeşil ışık yakması için ekonomik icraatların yapılması gerektiğini defalarca açıkladılar. - Tarım DSP başta GAP olmak üzere Türkiye’nin tarımsal üretimini artırıcı projelerin aksamaması için büyük özen gösterecek. DSP tarımsal üretimin artmasının işsizliği önleyeceğini ve ülkenin genel ekonomisi içinde çok önemli bir katma değer oluşturacağını da hesaplıyor. DSP’nin özel ekonomik projeleri . Halk Ortaklıkları kurulacak. Küçük ve Orta Boy İşletmelerle birlikte yatırımlar özendirilecek. . Yerli Malı, kullanımı ülke genelinde özendirilecek. Böylece, yerli üretimin desteklenmesi sağlanacak. . İşsizlik Sigortası ve Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi kurulacak. Çiftçiler de sağlık sigortasına kavuşacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT