BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tekstil ve ihracata destek

Tekstil ve ihracata destek

İplik üretiminde kullanılan ‘mono etilen glikol ve akrilonitril’ ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Bu arada ihracat teşvikinin kapsamı da genişletildi.- İplik üretiminde kullanılan ‘mono etilen glikol ve akrilonitril’ ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Bu arada ihracat teşvikinin kapsamı da genişletildi. İhraç ürünlerinin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması işlemlerine de vergi ve harç kolaylığı sağlanıyor. Tekstil sektörü ve ihracata destek olmak amacıyla yeni kararlar alındı. Polyester ve akrilik elyaf ve iplik üretiminde kullanılan ‘mono etilen glikol ve akrilonitril’ ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak. İhraç amacıyla yurt dışında mağaza açmak da özendiriliyor. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı’nın tebliğine göre; AB ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkeler dışından ithal edilecek toplam 65 bin ton mono etilen glikol ve akrilonitrile, tarife kontenjanı kapsamında vergi uygulanmayacak. Tarife kontenjanı, sadece polyester elyaf, iplik veya şişe, akrilik elyaf veya iplik üretim alanında faaliyet gösteren firmalara kullandırılacak. Tarife kontenjanından yararlanmak isteyen firmaların, 25 gün içinde, gerekli belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvurması gerekiyor. Bu arada ihracatta en önemli teşviklerden biri olan vergi, resim ve harç istisnası teşviğinin kapsamı da genişletildi. Yerli firmaların ihraç ürünlerinin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açmak ve işletmek için yaptıkları harcamalar da vergi, resim ve harç istisnasından yararlanacak. DTM’nin İhracatı Teşvik Tebliği’nde yaptığı değişiklikler, 27 Aralık 1998’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ ile re’sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanacak ihracata ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar yeniden belirlenirken, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin kapsamı genişletildi. Buna göre; ihraç ürünlerinin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açmak ve işletmek de ihracat, döviz kazandırıcı hizmet sayılacak. Aynı şekilde, ‘yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle bilgi bankası oluşturmak, bu bilgilerin yurt içi ve dışında pazarlanması amacıyla bilgi iletişim ağı kurmak ve işletmek’ de döviz kazandırıcı hizmet kapsamında olacak. Yap-İşlet modeli kapsamında DTM’ce uygun görülecek sektörlere yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların faaliyetleri de ihracat sayılacak ve bu hizmetler, ihracat kapsamında vergi, resim ve harç istisnasına tabi olacak. Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere satın alınan mallarla ilgili sözleşmeler ile ‘ihracatçı lehine tesis olunan akreditifin ihracatçıya mal teslim eden imalatçıya temliki ile ihracattan doğan alacakların faktoring şirketlerine devrine’ ilişkin işlemler de vergi, resim ve harç istisnasından yararlanacak. Ayrıca yine yurt içinden mal alımını teşvik amacıyla, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içinden hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemesi alımları ile bunlarla ilgili verilecek her türlü teminat mektupları ve diğer işlemler, belge almak maksadıyla ihracat proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ve bunlarla ilgili işlemler de vergi, resim ve harç istisnası kapsamına alındı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103310
  % -1.48
 • 5.471
  % -0.15
 • 6.2116
  % -0.1
 • 7.2201
  % -0.63
 • 228.954
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT