BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sohbet

SohbetPeygamber düşmanlığı Bazıları kabir azabını, miracı, Cennette Allahü teâlânın görüleceği gibi hususları inkâr ediyor. Peygamber efendimizin gelecekten bahseden hadislerini, mesela Deccal’i, Mehdi’yi, kıyamet alametlerini inkâr ediyor. “Çünkü peygamber gaybı bilmez. Sözleri bir tahminden ibarettir. Tahmini doğru da, yanlış da çıkabilir.” diyor. “Kitab ve Sünnet” tabirine de çok saldırıyor. “Kur’andan başka bir sünnet adı altında din çıkarmak İslâmı yıkmaktır” diyorlar. Mısırlı, Suriyeli mezhepsizler, dinimizdeki dört delilden ikisini inkâr eder, sadece “Kitab ve Sünnet” diyorlardı. Bunlar daha ileri giderek, sünneti de inkâr ediyorlar. Sünneti Kur’an-ı kerimden farklı bir şey zannediyorlar. Bunların asıl maksadı Kur’an-ı kerimi inkârdır. Edille-i şerıyyeden, dindeki dört delilden üçü inkâr edilince, herkes kendi anladığını doğru kabul edecek, herkesin anladığı din olacak. Böylece insan sayısı kadar din meydana gelecek. Bir kaos yaşanacak. Maksatları İslâmiyeti yıkmaktır. Fakat buna muvaffak olamayacakları Kur’an-ı kerimde bildirilmektedir. Mealen (Onlar, ağızları ile [sihir, kehanet diyerek] Allahın nurunu [Allahın dinini, kitabını, delillerini] söndürmeye yelteniyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır.) buyuruluyor. (61/ 8) Hemen sonra, (Allah peygamberini hidayet ile [Kur’an ile, mucize ile] ve hak din ile gönderendir) buyuruluyor. Kur’an-ı kerimde gaybı ancak Allahü teâlânın bildiği yazılıdır. Allahü teâlânın gaybı bildirdiği kimseler de vardır. Mealen buyuruluyor ki: (Allahü teâlâ, gaybdan bazılarını yalnız peygamberlerden dilediğine bildirir.) [72/27] Gaybdan bilmek peygamberlerin mucizesidir. Evliyanın gaybdan bildiği kerametleri de yine Peygamber efendimizin mucizesinin devamıdır. (Redd-ül muhtar) Bu ayet-i kerimede bazı gaybları Allahü teâlânın peygamberlere bildirdiği açıkça yazılıdır. Peygamber efendimiz de, Allahü teâlânın kendisine bildirdiği gaybları, gelecekte olacak hadiseleri bildirmiştir. Mesela Deccal’in ve Hz. Mehdi’nin geleceğini bildirmiştir. Hâşâ Peygamberimiz yalan mı söylemiştir? Kur’an-ı kerimde mealen (O, [Resulullah] vahyedilenden başkasını söylemez.) buyuruluyor. (53/3) Gönüllere safa İnsanlığa bir rehber, Oldu şanlı Peygamber, Onsuz doğru bulunmaz, Asla mesut olunmaz. Lâ ilâhe illallah, Muhammed Resûlullah. Geçmişte gelecekte, Eşsizdir yücelikte, Gönüllere safâdır, Muhammed Mustafadır. Lâ ilâhe illallah, Muhammed Resûlullah. Hakkın aziz kuludur, Özü, sözü doğrudur, Âlemlerin nurudur, Yolu Kur’an yoludur. Lâ ilâhe illallah, Muhammed Resûlullah. Vâsıtadır nimete, Vesiledir himmete, Şefkati her ümmete, Kavuşturur rahmete. Lâ ilâhe illallah, Muhammed Resûlullah. Sebebi hayâtımız, Onunladır mematımız Mahşerde necâtımız. Lâ ilâhe illallah, Muhammed Resûlullah. Baş koyalım yoluna, Yalvaralım rûhuna, Her varlık muhtaç ona, Peygamberin nûruna. Lâ ilâhe illallah, Muhammed Resûlullah. Sefa Koyuncu - Konya
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT