BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF’den ince uyarı

IMF’den ince uyarı

IMF, Türkiye’nin kamu maliyesinin şeffaflaşması yönünde adımlar attığı, ancak pek çok alanda halâ eksiklikleri bulunduğunu belirtti.Uluslararası Para Fonu (IMF), ilk kez Türkiye’ye yönelik olarak “Malî Şeffaflık Raporu” yayımladı. IMF, hazırladığı raporda, bütçenin daha kapsamlı ve geniş olarak düzenlenmesini önerdi. Türkiye’nin bugüne kadar kamu maliyesinin şeffaflaşması için adamlar attığı, ancak, halâ pek çok alanda eksikleri bulunduğu belirtilen raporda, “Bütçenin düzenlemesi, pek çok bütçe ve bütçe dışı fonlarda, pek çoğu farklı muhasebe sistemlerine tabii kamu kaynağından dolayı sınırlı kalıyor. Bütçenin hazırlanması ve yönetimi birkaç kurum arasında bölünüyor. Bütçenin formülasyonu hükümetin harcama politikalarını ve orta dönemli makroekonomik çerçevesini yavaşlatmakta yetersiz kalıyor. Kamu sektörü ile mali ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor” denildi. Bu çerçevede IMF, hedefin genel hükümet bütçesindeki mali hedeflerin tutturulması olduğunu belirterek, tüm kamuda şeffaflığın artırılmasını ve kurumlararası ve yerel yönetimlerle olan ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bütçenin düzenlenmesindeki eksikliklerin bütçenin hazırlanma aşamasından kaynaklandığı belirtilen raporda, bütçe sınıflandırılması, muhasebe sistemleri ve bütçe prosedürü konularındaki sorunların en kısa zamanda giderlemisi gerektiği vurgulandı. Öneriler IMF, malî yönetimin güçlendirilmesi ve şeffaflığın artırılması için artık, görevlerini yapmaktan uzaklaşmış bütçe dışı fonların kapatılmasını, bütçe dışı fonlardaki mali kontrollerin sıkılaştırılmasını, bütçenin hazırlanması aşamasında makroekonomik hedeflerin baz alınmasını önerdi. Mali operasyonlarda şeffaflığı sağlamak için bütçe rakamlarının belgelenmesinde orta vadeli politikaların göz önüne alınması gerektiği belirtilen raporda, açıklanan bütçe rakamlarında 3 yıllık gelir ve harcama projeksiyonlarının da yer alması gerektiği vurgulandı. Raporda, ayrıca, bütçe bilgilerinin mali riskleri, hükümet garantileri olan ve olmayan tüm yükümlülükleri, vergi harcamaları ve muafiyetlerini ile hükümetin izlediği muhasebe sistemini de ihtiva etmesi gerektiği belirtildi. Nakit dışı transfer IMF, raporda, Hazine garantisi istemek için kriterlerin yıllık bütçe kanununda ya da ayrı bir kanun ile belirlenmesini ve daha gerçekçi bir bütçe için Hazine, Maliye Bakanlığı ve KİT’ler arasındaki nakit dışı trasferlerin kaldırılmasını önerdi. Raporda, ayrıca, Hazine’nin direkt finasmanı ve garantisi ile gerçekleştirilen yatırım projelerinin bundan böyle öncelikle Meclis’te onaylanmasını önerdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT