BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Reyting notumuz değişmedi

Reyting notumuz değişmedi

Notun aynı tutulmasına neden olarak, ‘’Türkiye’de enflasyonun düşürülmesinde başarı sağlanması, ülke ekonomisinin Rusya’da yaşanan mali krizden beklenenden az etkilenmesi’’ gösterildi.- JCR’ye göre Türkiye’de devam eden yüksek enflasyon en ciddi ekonomik problem. Hazine ile Merkez Bankası arasında varılan protokol ve hükümetin enflasyonun düşürülmesi konusunda attığı adımların olumlu. Yılsonu enflasyon hedefi olan yüzde 35’lik seviyeye ulaşılması için taviz verilmemeli. - Büyüme hızı öngörülen yüzde 4.5’in altında yüzde 3.8 olarak gerçekleşti. Bunun sebebi iç talep ile yatırımların düşmesine yol açan Rusya’daki mali krizin ardından iç faiz hadlerinin yükselmesi. 1999’da geçen yıldan daha az oranda büyüme bekleniyor. Ekonomide sağlıklı gelişmeler için kurulacak yeni hükümet çok önemli. - İhracat geçen yıl yüzde 2.4 yükseldi. Rusya ve Asya’ya ihracat düştü, ABD ve Avrupa’ya arttı. İçtalebin düşmesi ile de ithalat yüzde 5.4 geriledi. Bu yüzden de dış ticaret açığı azaldı. Cari işlemler fazlası ise turizm geliri, denizaşırı yatırım geliri ve işçilerin para havaleleri ile artış kaydetti. Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme (rating) kuruluşları Japon JCR, Türkiye’de kurulacak yeni hükümeti bekleyen en önemli ekonomik sorunun, sürdürülebilir ekonomik büyüme için ‘’yapısal reformların’’ gerçekleştirilmesi olduğunu bildirdi. JCR tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl Haziran ayında IMF ile imzalanan Yakın İzleme Anlaşması (SMP) çerçevesinde, enflasyonun düşürülmesi de dahil olmak üzere hükümetin olumlu makro ekonomik performans sergilediği ifade edildi. Açıklamada, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi için, aralarında ‘’bankacılık, sosyal güvenlik, tarımın desteklenmesi’’ gibi yapısal reformlar yapılması ve özelleştirmenin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’de vergi reformu dışında, geçen yıl anlamlı bir gelişmenin görülmediği belirtilen açıklamada, bu reformların gerçekleşmesinin, siyasi konu haline getirilmesi nedeniyle kolay olmayacağı da belirtildi. Türkiye’de 18 Nisan’da yapılan genel seçimlerden sonra, bir ‘’sağ ve sol koalisyonun’’ ortaya çıkmasının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, ülkede siyasi istikrarın sağlanıp sağlanmayacağı konusunda ise belirsizliğin devam ettiği ifade edildi. İÇ EKONOMİK PERFORMANS Açıklamada, Türkiye’de ekonomik büyümenin geçen yıl, Yakın izleme anlaşmasında öngörülen yüzde 4.5’den daha az, yüzde 3.8 oranında gerçekleştiğine dikkat çekilirken, buna neden olarak, iç talep ile yatırımların düşmesine yol açan Rusya’daki mali krizin ardından iç faiz hadlerinin yükselmesi gösterildi. Ekonomik alanda faaliyetlerin azaldığı bir ortamda, 1999 yılında Türkiye’nin, geçen yıldan daha az oranda büyümesinin muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin sağlığına kavuşması ve devamlı bir büyüme sağlayabilmesinin, kurulacak hükümetin doğru yönde izleyeceği ekonomik politikalara bağlı olduğu kaydedildi. Devam eden yüksek enflasyonun, Türkiye’nin en ciddi ekonomik sorunu olduğu ifade edilen açıklamada, Hazine ile Merkez Bankası arasında varılan protokol gibi, hükümetin enflasyonun düşürülmesi konusunda attığı adımların olumlu olduğu vurgulandı. Açıklamada hükümetin yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 35 olduğu hatırlatıldı. DIŞ DENGE.... Türkiye’nin geçen yıl ihracatının yüzde 2.4 arttığına işaret edilen açıklamada, buna neden olarak, Rusya ve Asya’ya yaşanan mali kriz nedeniyle bu bölgelere olan ihracat düşerken, ABD ve Avrupa’ya olan ihracatın artması gösterildi. JCR açıklamasında, Asya ve Rusya’da yaşanan mali krizin ardından, iç talebin düşmesiyle Türkiye’nin ithalatının yüzde 5.4 oranında gerilediği, ticaret açığının düştüğü, ayrıca cari işlemler fazlasının da turizm geliri, denizaşırı yatırım geliri ve işçilerin para havaleleri ile arttığına dikkat çekildi. Türkiye’nin yılın birinci çeyreğinde geçici bütçeye sahip olduğu ifade edilen açıklamada, 1999 bütçesinin yeni hükümet tarafından formüle edileceği hatırlatıldı. Türkiye’de geçen yıl hükümetin, izlediği mali politikada önceliği enflasyonun düşürülmesine verdiği vurgulanan açıklamada, Türk lirasını enflasyon ile uyumlaştırmak suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış piyasada rekabetinin sağladığı da kaydedildi. Rusya’da yaşanan mali krize karşılık, hükümetin, aralarında mali kuruluşların vergi yükümlülüklerini hafifletmek de olmak üzere hızlı biçimde önlemler alması nedeniyle, Türk ekonomisinin bundan az etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, Türk hükümetine olan uluslararası güvenin artmasına neden olduğu kaydedildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT