BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gençliğin potansiyeli...

Gençliğin potansiyeli...

Seçim günü yaklaştı. Cenab-ı Hak, ülkemiz, şehirlerimiz ve hepimiz için hayırlı sonuçlar nasip etsin. Dileriz ki, politik istikrar sağlansın.Seçim günü yaklaştı. Cenab-ı Hak, ülkemiz, şehirlerimiz ve hepimiz için hayırlı sonuçlar nasip etsin. Dileriz ki, politik istikrar sağlansın. TBMM daha etkili ve yetkili konuma gelsin. Gerçek anlamda demokrasiye geçilsin. Halkın iradesi üzerinde güçler olmasın. Yine ümid ederiz ki, seçim sırasında sarfedilen sözler, karşılıklı sataşmalar çabuk unutulsun. Sağlıklı, samimi koalisyonların kurulmasına engel teşkil edecek ortamlar oluşmasın. Biz, seçim ortamında, devamlı olarak dikkatli davrandık. Hiçbir rakibimize saldırmadık. Kırıcı davranış ve sözlerden titizlikle kaçındık. Zira, huzurun bozulmamasının, (zaten yeterince dış düşmanı bulunan) ülkemizdeki birliğin sarsılmamasının çok önemli olduğunun idraki içindeydik. Projelerimizi ve bunun ne zaman, hangi finans imkânları ile gerçekleştirileceğini anlatmaya çalıştık. Bu arada, genel seçimle, mahalli idare seçimi arasındaki farkı vurgulamaya gayret ettik. Belediye başkanı seçmenin çok daha önemli olduğunu, zira halkın dertlerine çare bulacak, (özel sektörle birlikte kalkınmanın lokomotifi olacak) makamın belediyeler olduğunu, dile getirdik. Bu açıdan, başkan seçiminde, parti taassubunun olmaması gerektiğini, kişilerin mukayese edilmesinin şart olduğunu belirttik. Önemli olan, parti damgası mıdır? Yoksa, hizmete talip olan adayın özellikleri midir? Partinin genel başkanının, şehrin yönetimine katkısı ne olacaktır? Ankara’yı bırakıp, şehri yönetmeye mi gelinecektir? Yoksa, Ankara’nın sağır duvarları arkasına mı geçilecek, mahalli idarelerin kaynak ve yetkilerini tırpanlama operasyonuna devam mı edilecektir? Parti taassubu ile hareket, kazanma şansı olmayan adaya şans mı getirecektir? Yoksa, bugünkü bölünmüşlük tablosu içinde, tamamen karşıt fikirli birinin seçilmesini mi sağlayacaktır? Kısacası, pazar günü, herkesin çok iyi düşünüp taşınmasının gerektiği, mantık ve vicdanın hakim olmasının icap ettiği bir gündür. Çok titiz davranmak, ülkenin ve şehrin geleceği hakkında karar verdiğimizi idrak etmek şarttır. En önemlisi de, mutlaka oy vermenin gerektiğidir. Şu veya bu gerekçe ile sandığa küsmenin anlamı olamaz. Hepimiz, mutlaka vatandaşlık görevimizi yapmak durumundayız. Aksi halde, manen sorumlu olur, hiçbir şikayeti yapmayı, hiçbir hizmeti talep etmeyi haketmeyiz. İdeale ulaşmak, her zaman mümkün olmayabilir. Ama, bu demokrasiden vazgeçmeyi, en kutsal hakkımızı israf etmeyi gerektirmez. Kaldı ki, kimseyi beğenmiyor isek, aktif politikaya atılmamız da şart olmaktadır. Demokrasinin yolu politika yapmaktan geçer. Kötü politikacıların olması, bundan vazgeçmemizi şart kılmaz. Aksine, daha da aktif olmamızı icap ettirir. Böylece, siyaset sahasına, çok daha kaliteli, genç, yetenekli, dürüst insanlar girmiş olur. Seviye yükselir. Amaç, hizmet etmek olur, iş takibi, çıkar dağıtımı, yandaşların korunması, devlet kaynaklarının peşkeş çekilmesi değil. Özellikle gençlerin politikaya girmesi bir zarurettir. Zira, orta ve yaşlı kuşaktan, çok daha kaliteli bir nesil yetişmiştir. Bizlerden çok daha başarılı olacaklardır. Yeter ki, bugünkü “depolitize” havadan sıyrılsınlar. Ülke konularına daha fazla ilgi göstersinler. Bu seçimde, özellikle çok harika gençlerle beraber çalışma şansım oldu. Geleceğe ait, zaten pembe olan düşüncelerim, daha da güçlendi. Görev, yeniden nasip olursa, bu kaliteli potansiyeli kaybetmeyeceğim. Aktif olarak, icraatların ve politikanın içine sokacağım. Geniş imkânlar ve kaynaklar sağlayacak ve şehrin yönetiminde aktif bir rol kazandıracağım. Özellikle, gençlerle ilgili tüm projelerimde ve MESKA’da (Meslek Kazandırma Projesi) kendilerinden en geniş biçimde istifade edeceğim. Çok harika bir genç potansiyelimiz var. Ne yazık ki, gençleri çok seven, onlara daima öncelik veren biri olmama rağmen, bugüne kadar, ben bile yeterince yararlanmamışım. Ümid ediyorum ki, önümüzdeki beş yılda, bu eksikliğimi fazlası ile telâfi edeceğim. Cenab-ı Hak evlâtlarımızı korusun. Kötülere fırsat vermesin. Bu seçimlerin, onların geleceği için hayırlı bir ortam sağlamasına vesile kılsın.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT