BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Namazlardan sonra Fatiha

Namazlardan sonra Fatiha

Bazı kimseler, Kur’an-ı kerim okunduktan sonra Fatiha demenin ve okumanın bid’at ve haram olduğunu söyleyerek fitne çıkarıyor, bölücülük yapıyorlarmış.Bazı kimseler, Kur’an-ı kerim okunduktan sonra Fatiha demenin ve okumanın bid’at ve haram olduğunu söyleyerek fitne çıkarıyor, bölücülük yapıyorlarmış. Bu konuda din kitapları ne diyorsa onları nakledelim: Muhammed Mâsum Fârûkî hazretleri birinci cilt, 197. Mektubunda, (Büyüklerimiz, beş vakit namazdan sonra, elleri kaldırarak, Fâtiha okumadı. Namazdan sonra, hâcetlere kavuşmak için Fâtiha okumak bid’attir.) buyuruyor. Burada bir hacete kavuşmak için namazlardan sonra elleri kaldırarak Fatiha okumanın caiz olmadığı bildirilmektedir. Normal olarak Fatiha okumanın ise mahzuru yoktur. Bu konuda Faideli Bilgiler kitabının, (Doğruya inan, bölücüye aldanma) kısmında deniyor ki: (Namazlardan ve duâlardan sonra Fâtiha sûresini okumak bid’at mıdır, değil midir? Bunun cevabını Hâdimî, Berîka kitabının 137. sayfasında uzun yazıyor. Kısaca bildirelim: Âlimlerin çoğuna göre, duâ okuması bildirilen yerlerde, Fâtiha okumak daha iyidir. Namazlardan sonra duâ edilmesi de, hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bid’at, İslâmiyetin sahibinin izni olmadan yapılan ibâdetlerdir. Fâtiha sûresi duâların en iyisini bildirmek için nâzil oldu. Bunun namazlardan ve duâlardan sonra okunmasına bid’at diyen olmamıştır. Herkesin birlikte yüksek sesle okumaları yasaktır. İmâm, fâtiha dediği zaman, herkesin sessizce okumaları iyi olur. Çünkü, duâların sonunda hamd etmek müstehabdır. Hamd etmenin en iyisi de, Fâtiha okumaktır. Farzla sünnet arasında okumak ve isteklerine [hacetlerine] kavuşmak için okumak mekruhtur.) Burada da Fatiha okumanın iyi olduğu bildiriliyor. Ancak yukarıda olduğu gibi hacetlere kavuşmak için okumanın mekruh olduğu bildiriliyor. Koro halinde yüksek sesle farzla sünnet arasında okumanın doğru olmadığı bildirilmektedir. Tam ilmihal’de diyor ki: (Cilâ-ül-kulûbda diyor ki: Kabristana gelen bir kimse, ayakta, (Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn) der. Sonra, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Kabrin yanına gelince, ölünün sağ [kabrin kıble] ve ayak tarafından yaklaşır. Selâm verir. Ayakta veya çömelip veya oturup, Bekara sûresinin başını ve sonunu, Yasîn-i şerifi, Tebâreke, Tekâsür, İhlâs-ı şerif ve Fâtiha sûrelerini okuyup, ölüye hediye eder.) Görüldüğü gibi burada da en sonda Fatiha okunmaktadır. Ey oğul ilmihali’nde diyor ki: (Namazdan sonra, imam ve cemaat ile berâber kollarını, bir miktâr ileriye uzatıp ve göğüs hizâsına kaldırıp, avuçları tam açık olarak semaya çevirip duâ et ve âmîn de. Duâ bitince ellerini yüzüne sürüp, “Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn” de ve salevât ile Fâtiha-i şerife oku.) Burada da namaz sonunda Fatiha okunacağı açıkça bildirilmektedir. Namazlardan sonra Kur’an-ı kerim okumak iyidir. Kur’an-ı kerim okuyup Sübhane rabbike ayetinden sonra Fatiha okumasına sebep olunur. Fatiha okumak ise çok sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kur’an-ı kerimin en faziletli suresi Fatihadır.) [Hakim] (Fatiha suresi, bütün dertlere devadır.) [Beyhekî] (Fatiha suresi Allahü teâlânın gadabını önler.) [Şira]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT