BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siyaset ve sapıklık!

Siyaset ve sapıklık!

Siyasette sapıklıklar olabiliyor. Ama bugünkü yazımın konusu, dolaylı olarak, bu gibi sapıklıkları içerse bile, düpedüz ahlaki ve cinsel sapıklığın, adı ile sanıyla Eşcinselliğin siyasete ve şu sırada Amerikan siyasetine etkisi.Siyasette sapıklıklar olabiliyor. Ama bugünkü yazımın konusu, dolaylı olarak, bu gibi sapıklıkları içerse bile, düpedüz ahlaki ve cinsel sapıklığın, adı ile sanıyla Eşcinselliğin siyasete ve şu sırada Amerikan siyasetine etkisi. İnanmayacaksınız ama, “eşcinsellik” veya daha yaygın adı ile “gay”lik Amerika’nın siyasi gündeminde hatta muhafazakar Cumhuriyetçi Partinin gündeminde, bir “azınlık” meselesi olarak ele alınıyor ve önemli bir yer tutuyor. Çalınan kavram “Gay”in İngilizcedeki asıl anlamı: “neşeli”dir. Ama Amerikalı bir yazarın dediği gibi, “sapıklar bu güzelim kelimeyi de çalmışlar” Artık, rahatça “Bugün ne kadar da neşeliyim!” diyemiyorsunuz... Bizim eski hikayede, Bektaşi babası, Yüksek kaldırımın tepesinden “Ulan p...lar” diye bağırınca, herkesin dışarı fırlaması üzerine Babanın “Yahu amma da çokmuşsunuz!” dediği gibi “amma da çoğalmışlar!” Gençliğimde, Birleşmış Milletler Teşkilatına memur olarak girerken, şimdi rahmetli olmuş bir dostum, uyarmıştı; “Öyle değilsen bu örgütte yükselemezsin!” Gerçekten de girdikten sonra ögrendim; adamlar müthiş bir dayanışma ile bütün kilit noktalarını tutmuşlardı. Şimdi, Avrupa’daki, diğer uluslararası örgütlerde de aynı dayanışmanın olduğunu söylüyorlar. Bir süre evvel biraz fantezi diye yazmıştım ama şimdi gerçekleşiyor. AB’de diğer azınlık haklarının, insan haklarının korunması cümlesinden olarak, eşcinsellerin de “insan” haklarının korunması resmen istenecekmiş. Üçüncü cins Bir yapım hatası mı dersiniz, genetik bır bozukluk mu, doğadan sapma mı, veya çoğu zaman özendirme ve çocuklukta ebeveynin müsaadekarlığı veya aymazlıkları neticesi mi, “eşcinselliğin “ doğal ve meşru bır cinsel tercih, eşcinsellerin de muayyen hak ve statüleri olan adeta Üçüncü bir cins teşkil ettikleri Batı dünyasında adeta, kaziye-I muhkeme olarak, gittikçe, yerleşmekte. Amerika’da bir eyalette -Vermontta- eşcinsel iki erkeğin veya kadının, miras vs gibi bütün hak ve vecibeleri ile evlenebilmeleri kanunen mümkün kılındı. Diğer bazı eyaletlerde de eli kulağında. Siyasi güç Amerika’da bütün partiler, alelderecat, bu, gittikçe nüfuz sahibi olan “gaylerin” insan haklarını kollamak zorunda kalıyorlar. Liboşları bol olan Demokrat Partide bu konu, çok daha açık bir şekilde sahipleniliyor. Muhafazakarlar -şimdi yeni sloganlarıyla “Müşfik” olan Cumhuriyetçiler de- bu konuda çok rahatsızlar ama programlarında, özellikle askeriyedeki eşcinsellerin durumu konusunda çok ihtiyatlı bir dil kullanmak ve “gay”leri gücendirmemek zorundalar. Çünki, dedim ya bu sapıklar Amerika’da ve Avrupa’da gittikçe artan bir siyasi, ekonomik nüfuza, ve oy potansiyeline sahipler. Eşcinseller pazarı da büyük şirketler için çok kazançlı ve büyük bir pazar. Tabii eşcinsellerle mücadele eden kişiler, kuruluşlar ve kiliseler var. Bu sapıklığın doğaya ters olduğunu anlatmaya çalışıyorlar ama biraz “ok meydanında buhurdan” gibi kalıyorlar. Cumhuriyetçiler de, bütün eski söylemlerine rağmen bu konuda kıvırmak ve programlarında “yumuşak” olmak zorundalar. Çünkü “gay” Cumhuriyetçiler -muhafazakarlar da varmış- hatta Büyük Kurultay da muteber bir Kongre Üyesi de “Ben gayim” diye ortaya çıktı. Bu durumda, bir siyasi parti nasıl olur da onları ve onun gibileri dışlayabilir! Bakın radyo ve TV konuşmaları ile “eşcinselliğin” aslında sapıklık ve ahlaksızlık olduğunu söylemekte ve gençleri bu illetten muhafaza etmeye çalışan Dr. Laura (Schlessınger) adlı hanıma darbeyi vurdular: “Gayler”, büyük şehirlerde bu hanımın radyo konuşmalarının kesilmesi için gösteriler yapıyorlardı... Şimdi bir dereceye kadar başarı kazandılar: Dr. Laura’nın radyo programlarının sponsoru olan bazı büyük şirketler sponsorluktan vazgeçtiklerini ilan ettiler. Mazeretleri “Biz ticaret yapıyoruz ve böyle tartışmalı konulara karışmak istemeyiz!” Silahlı kuvvetler ve “Gay”ler “Gay”ler veya “Gay”lik konusunda mücadele askeriyede veriliyor. Bu sapıklığa karşı en önemli ve kuvvetli kalelerden biri Silahlı Kuvvetlerdi. Bu kuvvetlerin bünyesinde hele komuta kademelerinde sapıklığa tahammülü yoktu. Sapıklar -tespit edilince ihraç ediliyorlardı,1993’te özel bir kanunla buna cevaz da verilmişti. Bunun da makul bir sebebi. Kuvvetlerin kapalı durumlarında, kışla ve gemilerde sapıklıkların sebep olabilecekleri nahoş durumlardan başka sapıkların, özellikle kadınsı temayüllü ve davranışlı askerlerin güç şartlarda, savaş şartlarında streslere dayanıklı olmadıklarının fiilen tespit edilmiş olması idi. Clinton döneminde liboşların baskılarıyla bu, “Sorma ve söyleme”, yani sapıklığından şüphe edilenlere bu konuda sual sorulamayacağı, muhatabın da cevap vermek zorunda kalmayacağı şeklinde “yumuşatıldı” ama gene de askerlerin kendi aralarında ve üstlerınde, sapıklara “gay”lere tahammül edemediklerı görülüyor. Geçenlerde, sapık olduğu sanılan bır askerin kışlada dövülerek öldürülmesi, liberallerin, silahlı kuvvetlerdeki eşcinsellerin tacizlerden daha iyi korunmaları için Pentagon tarafından daha sıkı tedbirler alınması hususundaki ısrarlarına yol açtı. Şimdi Kongre ve Başkandan, Silahlı Kuvvetlerde “sapıklıgı” önlemek için 1993’te çıkarılmış olan kanunu iptal etmeleri isteniyor. Bu şimdiki kampanyanın da gündeminde ve konu eger George W Bush Başkan seçilirse o’nun ve yeni 107. Kongrenin kucağına düşecek. Ben ne için, bu müptezel ve utanç verici konuyla bu kadar ilgiliyim. Çünkü globalleşen dünyada, komşularda pişmekte olan hatta pişmiş bulunan bu durumların, dahili liboşlarımızın da teşviki ile, bir gün bize de düşmesinden korktuğum için! GÜNÜN FİKİR KIRINTISI “Ben insanların kapalı kapılar arkasında ne yaptıkları ile ilgili değilim.... Çocuklarımızı, gençlerimizi ve toplumu bir yapım hatasından, bir deviasyondan korumaya çalışıyorum... Sapıklık sadece fiziki ve bedensel olmaz..kafalarda da olur... Arada sıkı bir ilinti de vardır!” Dr. Laura Schlessinger.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT