BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arsan mı var derdin var

Arsan mı var derdin var

Bir arsam vardı. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhitle sözleşme akdettim. Müteahhide 8 daire ve dükkan verecektim...Ayvalık’tan yazan bir okuyucumuzun derdi şu: Bir arsam vardı. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhitle sözleşme akdettim. Müteahhide 8 daire ve dükkan verecektim. Müteahhit işi 18 ayda bitirecek ve süresinde bitiremez ise ceza-i şartı ödeyecekti. Müteahhit işi süresinde bitiremedi. Ben de bu arada 4 dairenin tapusunu onun gösterdiği kişilere verdim. Noterden iki defa da iki ihtarname çektim. Şimdi gelmiş diğer dört dairenin tapusunu istiyor. Vermiyorum. Bu daireleri kendim satıp, inşaatı bitirmek istiyorum. Doğru mu? Ne yapabilirim? Cevap: 79 Yaşındaki bu okuyucumuzun hali, malın mı var derdin var, dedirtiyor insana. Ama, hukuk kuralları içinde kalındığı sürece de çareler tükenmez. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin ilk tanziminde çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Bu sözleşmede, müteahhide isabet edecek dairelerin ne zaman teslim edileceği, inşaatın süresi, süresinde bitirilmemesi halinde nasıl hareket edileceği, akdin feshi, özel ceza-i şartı gibi hususlar ile inşaatın teknik özellikleri açık düzenlenmelidir. Söz uçar yazı kalır Sözleşmenizde dairelerin nasıl teslim edileceğine dair bir düzenleme var ise öncelikle bu düzenlemeye göre hareket edilmelidir. Zira, hiç kimse kendi üzerine düşen görevi ifa etmeden diğer taraftan vazife icrasını beklememelidir. Böyle bir düzenleme yok ise, bundan çıkan mana inşaatın bitimindeki şekli ile anlaşılmalıdır. Bunun için dairelerin devrini vermemekte haklı olursunuz. Burada çok önemli bir safha da inşaatın seviyesinin yüzde kaç olduğudur. Bunun için, mahallin Sulh Hukuk Hakimliği’nden bir tesbit yaptırmanızı öncelikle tavsiye ederiz. Bu tesbite göre, inşaat seviyesi % 65’ten fazla ise farklı değerlendirme yapmalıyız. Bu halde fesih ancak ileriye etkili olabilir. Geriye etkili olmaz. Bunun için tesbitte, yapılan işin bedeli ile, kalan işin bedeli ve kaç günlük süre içinde yapılabileceğinin tesbiti istenmelidir. Akdin feshi yazılı olmalı Akdin feshini yazılı olarak yapmalısınız. Bunun için kullanılan yol, noterden fesih ihtarnamesi çekmektir. Bundan sonra feshin haklılığı için dava açmanız da mümkündür. Kendiniz inşaatı yaptıktan sonra tekrar bir tesbit ile her iki tesbit arasında sizin yaptırdığınızın bedelini öğrenmeniz ve buna göre mahsuplaşmaya gitmeniz mümkündür. Bu konuda, müteahhidin size açabileceği davaları da düşünerek yaptığınız her işlemi ve inşaatın her safhasını belgelemeniz gerekmektedir. Bir başka yol da, müteahhitle oturup, fesih konusunda bir anlaşma sağlamaktır. Yaptıklarının yerine geçmek üzere belli daire sayısında anlaşıp, bakiye taleplerinden feragat etmesini sağlamanızdır. Böyle bir anlaşmayı da yine noterden yazılı olarak ve düzenleme şeklinde yapmanız gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT