BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebû İshak İbrahim “kuddise sirruh” -2-

Ebû İshak İbrahim “kuddise sirruh” -2-

Bir genç bir gün gelerek, bu zâtın huzuruna, İstirham eyledi ki, “Nasihat edin bana”. Buyurdu ki; İşleme en küçük günah dahî, Zîra günah, “ateş”tir, yakar seni Vallahi.Haram ateştir... Bir genç bir gün gelerek, bu zâtın huzuruna, İstirham eyledi ki, “Nasihat edin bana”. Buyurdu ki; İşleme en küçük günah dahî, Zîra günah, “ateş”tir, yakar seni Vallahi. İnsanlar arasında, kork ve sakın şöhretten, Zîra ahmak olanlar, hoşlanır övülmekten. Bu dünyanın sevgisi, hiç olmasın kalbinde, Zîra onun kıymeti, hiç yoktur Hak indinde. Seni uğraştırmasın dünya meşguliyeti, Hiç ile uğraşanın, bir “Hiç” olur kıymeti. Dünya, “Köprü” gibidir, yürüyüp gitmeğe bak, Zîra yolcu olana, yakışmaz oyalanmak.) Genç dedi ki: (Öyleyse, ne yapayım şimdi ben?) Buyurdu ki; (Hazırlan, âhirete şimdiden. Âhiret, hepimizin varacağı son durak, Orada, her amelden sual olur muhakkak. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar, Ya sonsuz Cehennemde, ya Cennette olurlar. Rabbinin kudretini düşünseydi şu insan, Korkudan edemezdi ona günah ve isyan. Akıllı bir Müslüman, aslâ uymaz nefsine, Bilir ki kendi nefsi, düşmandır kendisine. Her arzusu, mutlaka kendi aleyhinedir, Ona uyan bir kişi, ahmak değil, ya nedir?) Bir gün de buyurdu ki; (Kulları Hak teâlâ, Sırf yemek içmek için göndermedi dünyaya. Sevdiğimiz şeylerle, oynayıp mal toplamak, Ve yalnız keyf sürmeğe gelmedik biz muhakkak. İnsan, Rabbine karşı, her an âcizliğini, Muhtaç, zavallı olup, gücü yetmezliğini, Göstermek maksadıyla, dünyaya gelmektedir, Zâten Rabbine karşı, “Kulluk” da bu demektir. Ve lâkin bu kulluk da, yalnız Resûlullah’ın, İzin verdiği gibi olmalıdır bi hakkın. “Ehli sünnet” denilen İslam âlimlerince, Bildirilen bir îman, itikad lâzım önce. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra, Emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim, amelden sonra, lâzımdır bir de “İhlâs” Azaptan kurtuluş da, bunlarla olur esas. “İhlâs”, temiz etmek ve pislikten arınmaktır Yâni her yaptığını, “Allah için” yapmaktır. Sözün özü şudur ki, âhirette kurtulmak, Doğru iman ve halis amelle olur ancak. Zîra dünyada kalmak zamanı pek kısadır, Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. Öyle ise hazırlık yapmalı ki şimdiden, Kurtuluş mümkün olsun, Cehennem ateşinden.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT