BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Temmuz fiyat hareketleri

Temmuz fiyat hareketleri

Enflasyonla mücadelede kararlı görünen hükümetin uyguladığı istikrara yönelik program dolayısıyla her ayın fiyat hareketleri ve Dış Ticaret ile ilgili rakamlar Kamuoyunda devamlı şekilde farklı yorumlar meydana getiriyor.Enflasyonla mücadelede kararlı görünen hükümetin uyguladığı istikrara yönelik program dolayısıyla her ayın fiyat hareketleri ve Dış Ticaret ile ilgili rakamlar Kamuoyunda devamlı şekilde farklı yorumlar meydana getiriyor. Şişenin yarısı boş diyenlerle, dolu diyenler arasında görüş farklılıkları da sürüyor. Biz yine, evvela bu ayın fiyat hareketlerine bakalım. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre Temmuz’da Haziran’a nazaran toptan eşya fiyatları % 1, tüketici fiyatları ise % 2.2 arttı. 7 aylık enflasyon da toptan eşya fiyatlarında % 19.8, tüketici fiyatlarında % 20.5 oldu. Yıllık enflasyon ise Temmuz ayında toptan eşyada % 52.3, tüketici fiyatlarında ise % 56.2 olarak gerçekleşti. Geçen yıl Temmuz ayında aylık artış toptan eşyada % 4, tüketici fiyatlarında ise % 3.8 olmuştu. Yıllık enflasyon ise geçen yıl, toptan eşyada % 52.4, tüketicide ise % 65 olmuştu. Yine geçen yıl, 7 aylık enflasyon toptan eşyada % 28.1, tüketici fiyatlarında ise % 30.2 olarak gerçekleşmişti. Buna mukabil, Haziran ayında toptan eşya fiyatlarında artış % 0.3, tüketici fiyatlarında ise % 0.7 olmuştu. Bütün bu rakamlar, ele alınınca, genel olarak fiyat artışlarında bir hız azalması olduğunu kabul etmek gerekir. Gerçi, Haziran’daki fiyat artış hızının Temmuz’dakine nazaran daha az olması fiyat hareketlerinde yeniden bir artış var intibaını veriyorsa da bizce, önümüzdeki aylardaki gelişmeler belli olmadan böyle bir olumsuz duruma tekrar geçildiğini söylemek doğru değildir. Çünkü, hükümetin enflasyonla mücadele için karar verdiğinden beri geçen zamanda hükümetin aldığı kararlar ve tedbirler ekonomi ilmi açısından doğruydu ve bunlar sayesinde de fiyat hareketlerinde inme başladı. Bu inişin, meydana getirdiği olumlu psikolojik ortamda fiyat hareketlerinin iyileşmesine ayrıca sebep oldu. Ancak, belirlenen yıl sonu hedef rakamlarına erişilip erişilmeyeceği tartışılarak fiyat hareketlerinin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemek bizce yanlış olur. Çünkü önemli olan, senetlerdir % 60’ların üzerinde seyreden fiyat artışlarının belinin kırılmasıydı. Bize göre bu olmuştur. Bundan sonra yapılacak olan bizdeki enflasyonun ana sebebi olan kamu gelir-gider dengesinin sağlanmasıdır. Bu itibarla, enflasyon rakamlarını tartışmak yerine kamu gelir-gider dengesinin sağlanıp sağlanmayacağı üzerinde durmak lazımdır. Bu mevzuda, son zamanlarda edindiğimiz bilgiler kamu gelirlerinde makul bir artışın olduğunu ve kamu giderlerinin de dengeli bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Durum böyle olunca, hükümetin yıl sonu itibariyle hedef aldığı % 25’lik rakama erişilip erişilmeyeceğini ele alarak yanlış değerlendirmeler yapmamak gerekir. Kaldı ki bugünkü şartlarda toptan eşyada enflasyon % 18.8’dir. Aylık enflasyon artışları % 1 civarında olsa % 25’lik hedefe varılabilir. Ama gayet tabiidir ki Eylül’den itibaren ekonomik bünyemizin gereği olarak aylık artışlar makul ölçüler içerisinde % 1’in üstünde olacaktır. Bu takdirde görülen o ki, toptan eşyada fiyat artışının anormal bazı siyasi ve tabii olaylar olmazsa % 25 değil ama ekonomimiz için tatminkar bir düzeye erişmesi beklenebilir. Çünkü Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik performansı bunu gerektirmektedir. Dış ticaret rakamlarına gelince burada önemli olan ihracattır. İhracatçılar meclisinden verilen bilgilere göre Temmuz ayları itibarı ile ihracatta geçen yıla göre % 6.8’lik bir azalma olmuştur. Nitekim geçen yıl ihracat Temmuz’da 2.262 milyar dolarken bu yıl 2.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçenlerde de yazdığımız gibi; ihracat için gerekli yeni kararlar alınması gerekmektedir. Hükümet de zaten bunun için ilgili bakanlardan müteşekkil bir komisyon kurmuştur. Netice itibari ile diyebiliriz ki, eğer siyasi istikrarsızlık olmaz hükümet tutarlı karar ve tedbirleri almakta devam ederse ekonomik açıdan ülkemizde büyük bir düzelmenin gerçekleşmesi çok muhtemeldir. Ve dileğimiz de budur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT