BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AYNEN İADE

AYNEN İADE

SAYIN Cumhurbaşkanı, laik, demokratik cumhuriyeti ve ülke bütünlüğünü koruyucu yaptırımları daha etkili kılmak amacıyla hazırlanan kanun hükmünde kararnameyi geri yollamıştır. Anayasa’nın 6. maddesine göre ‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.’ Sayın Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa’nın 104. maddesinde, Cumhurbaşkanı’na kanunları geri gönderme yetkisi tanınmasına rağmen, KHK’ler için bu yönde bir yetki verilmemiştir. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı’nın KHK’yi iade ederek, yasalarla ilgili süreci başlattığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı’nın ikinci kez ve değiştirilmeden kendisine gönderilen bir KHK’yı imzalaması anayasal bir zorunluluktur. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı KHK’yı imzaladıktan sonra, Anayasa’ya şekil veya esas bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilir. Anayasa ile Cumhurbaşkanı’na verilen görevler arasında yargı denetimine gitme yetkisinin bulunması Cumhurbaşkanlığı makamının yargı yetkisini kullanır hale gelmesini önlemek içindir.Başbakan Bülent Ecevit, Bakanlar Kurulu’nun, memurların görevden alınmasına ilişkin kanun hükmündeki kararnameyi değiştirmeden cumhurbaşkanlığına sunmayı kararlaştırdığını bildirdi. Ecevit, Cumhurbaşkanı’nın ikinci kez değiştirilmeden kendisine gönderilen bir kanun hükmünde kararnameyi imzalamasının anayasal bir zorunluluk olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu, dün Başbakanlık Merkez Binası’nda saat 11.05’de Başbakan Ecevit’in başkanlığında toplandı. Toplantıya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer rahatsızlığı, Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp programları dolayısıyla katılamadılar. Memurların ihracına ilişkin KHK’nın başbakanlığa iadesinin ardından yapılan liderler zirvesinin sonuçlarının değerlendirildiği toplantı yaklaşık 4 saat 10 dakika sürdü. Gerekçe de gönderilecek Toplantıda, bazı bakanlar karaname hakkında görüşlerini bildirdiler. Bu görüşlerin ardından, Ecevit’in, Bakanlar Kurulu sonrasında okuduğu metni, Devlet Bakanları Yüksel Yalova, Şükrü Sina Gürel ve Faruk Bal kaleme aldı. Bakanlar Kurulu, KHK’yi ikinci kez Cumhurbaşkanlığına gönderirken, bunun hukuki gerekçelerinin hazırlanmasını kararlaştırdı. Bu hukuki gerekçenin Anayasa’nın 104. maddesine dayandırılması benimsendi. Hukuki gerekçeyi, Devlet Bakanları Yalova, Gürel ve Bal hazırlayacak. Anayasal zorunluluk Başbakan Ecevit, KHK’nın konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesinden sonra bir açıklama yaptı. Ecevit’in Bakanlar Kurulu toplantısına ara vererek yaptığı açıklama şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanı, laik, demokratik cumhuriyeti ve ülke bütünlüğünü koruyucu yaptırımları daha etkili kılmak amacıyla hazırlanan kanun hükmünde kararnameyi geri yollamıştır. Anayasa’nın 6. maddesine göre ‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.’ Sayın Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa’nın 104. maddesinde, Cumhurbaşkanı’na kanunları geri gönderme yetkisi tanınmasına rağmen, KHK’lar için bu yönde bir yetki verilmemiştir. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı’nın KHK’yı iade ederek, yasalarla ilgili süreci başlattığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı’nın ikinci kez ve değiştirilmeden kendisine gönderilen bir KHK’yı imzalaması anayasal bir zorunluluktur. İptal davası açabilir Ancak Sayın Cumhurbaşkanı KHK’yı imzaladıktan sonra, Anayasa’ya şekil veya esas bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilir. Anayasa ile Cumhurbaşkanı’na verilen görevler arasında yargı denetimine gitme yetkisinin bulunması Cumhurbaşkanlığı makamının yargı yetkisini kullanır hale gelmesini önlemek içindir. Hükümetimizin temel amacı, bir yandan ülke bütünlüğünü ve laik demokratik cumhuriyetin temel niteliklerini korumak, öbür yandan da vatandaşlarımızın bütün temel hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlamaktır. Bu anlayışla Bakanlar Kurulumuz KHK’nın daha önce gönderildiği şekilde yeniden Sayın Cumhurbaşkanı’na sunulmasını kararlaştırmıştır.” Cumhurbaşkanı’nın, ikinci kez aynen gönderilmesi durumunda memurlarla ilgili KHK’yı imzalamak zorunda olduğunu ifade eden Ecevit, “Eğer kanun hükmünde kararnameyi içine sindiremiyorsa, uygun bulmuyorsa Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkı vardır” diye konuştu. Soruları cevapladı Ecevit, toplantı devam ederken, gazetecileri Bakanlar Kurulu’na davet ederek, KHK konusunda hükümetin değerlendirmesini anlattı ve soruları cevapladı. Ecevit Sezer’in KHK’yı onaylamasıyla ilgili bir sorusu üzerine şöyle devam etti: “Onaylamak zorunda. Çünkü kendisi yasa tasarılarıyla ilgili süreci uygulamıştır. Bizce Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen bu süreci uygulamayı seçmiştir. Ve kendisine gönderdiğimiz KHK tasarısını geri göndermiştir. Bu durumda aynı usülü KHK konusunda da uygulaması, yani bir tasarı kendisine ikinci kez değiştirilmeden sunulduğu takdirde aynen imzalaması bir zorunluluktur. Uygulama da hep o yönde olmuştur. Ama belirttiğimiz gibi KHK’yi kendi görüşlerine ve Anayasa’ya aykırı bulursa, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı elbette vardır.” Bu durumun “devletin zirvesinde kavga görüntüsü” vereceğine ilişkin sorular üzerine de Başbakan, “Bazen devlet organları arasında çelişkili görüşler ortaya çıkabilir. Bunun da yolları Anayasa’da belirlenmiştir. Bu yolların en başında da Anayasa Mahkemesi’ne başvuru imkanı ve yetkisi gelir. O şekilde sorun bir çözüme bağlanabilir” diye konuştu. Bir gazeteci Ecevit’e, TBMM açıldıktan sonra KHK’yı kanun haline getirmeyi düşünüp düşünmediklerini sordu. Başbakan Ecevit, bu soruya şu karşılığı verdi: “Şu sırada amacımız, kanun hükmünde kararname olarak çıkmasıdır. Çünkü, rejimle ilgili olumsuz, yıkıcı, bölücü, eylemler son zamanlarda değişik kılıflar altında çoğalma eğilimi içine girmiştir. Onun için süratle, ivedilikle bu KHK’nin çıkarılmasında yarar vardır. Ondan sonra ne yapılacağını ileride düşünürüz. Kırgınlık var mı? Ecevit, Cumhurbaşkanı Sezer ile ilgili bu konuda görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Perşembe günleri kendisini ziyaret günlerimizdi. Fakat bu Perşembe günü (dün) benimle görüşmeyi gerekli görmedi. Önümüzdeki hafta Perşembe günü için de gerekli görmedi. Bu durumda şu sırada kendisiyle yüzyüze bir görüşme imkanımız yok. Ama gerekirse elbette imkan da bulunabilir.” Bir gazetecinin “kırgınlık mı var?” şeklindeki sorusuna, “Hayır benim kırgınlığım yok” karşılığını veren Ecevit, “liderler zirvesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme talebini kendisine ilettiniz mi?” sorusunu, “Sayın Cumhurbaşkanı şu sırada benimle görüşme eğiliminde olmadığını, gereğini görmediğini söylemiştir. Kendisini rahatsız etme hakkımız yoktur” diye cevapladı. Ecevit, Cumhurbaşkanı’nın kendisini kabul etmemesine bir gerekçe gösterip göstermediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Hayır. Sayın Genelkurmay Başkanı’nın Ankara’da olmadığını söyledi, ama Sayın Genelkurmay Başkanı’nın görüşmesiyle benim görüşmelerim ayrı ayrı görüşmeler halinde olduğu için özel bir gerekçesi bana ulaşmamış demektir. Önümüzdeki haftada depremle ilgili bir törene katılacağını söylemiştir, fakat haftalar tabii 7 günden ibaret değildir. Eğer gerek görülürse başka bir gün de görüşülebilir.” İmzalamama yetkisi yok “Sayın Cumhurbaşkanı tavrında ısrar ederse sizin bundan sonraki stratejiniz ne olacak” sorusuna ise Ecevit, şu cevabı verdi: “Israr etmesi durumunda imzalamama yetkisi yoktur. Dediğim gibi ikinci kez bir kanun hükmünde kararname kendisine sunulduğu takdirde, değişiklik yapılmadan sunulduğu takdirde aynen imzalamak zorundadır. Kendisi, kanun hükmündeki kararnameyi uygun bulmasa bile aynen imzalamak zorundadır. Yasa tasarıları ile ilgili yöntem de bildiğiniz gibi budur. Ancak açıklamada da belirttiğimiz gibi, eğer kanun hükmünde kararnameyi içine sindiremiyorsa, uygun bulmuyorsa Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkı vardır. Başbakan Ecevit, Cumhurbaşkanının KHK’yi imzalamayı geciktirmesi halinde hükümetin tavrının ne olacağına ilişkin bir başka soruyu cevaplarken “Öyle bir olasılığı düşünmek bile istemiyorum” karşılığını verdi. Ecevit, KHK’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi durumunda iptal olasılığının ne olduğuna ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine de, “Anayasa Mahkemesi’nin nasıl karar vereceğini Anayasa Mahkemesi bilir. Şu sırada benim öyle bir telkinde bulunmam bile doğru olmaz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT