BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur sigortalılığının sona erişi

Bağ-Kur sigortalılığının sona erişi

Gelir vergisi mükellefiyetinden dolayı Bağ-Kur’a sigortalı olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri ...-Gelir vergisi mükellefiyetinden dolayı Bağ-Kur’a sigortalı olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, -Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanların, Esnaf ve Sanatkarlar sicilinden ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üyelik kayıtlarının silindiği, -T.C. Emekli Sandığı’na tabi çalışmaya başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, -Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi mevcut yabancı ülkelerde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları, şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, -İflasına karar verilmiş olan tasfiye halinde özel işletmeler ile ilgili şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemesince tasfiyesine karar verildiği, -Muhtar sigortalıların muhtarlık görevlerinin sona erdiği, -İsteğe bağlı sigortalıların, sigortalılıklarının sona ermesi ile ilgili yazılı taleplerinin kurum kayıtlarına intikal etiği, -İsteğe bağlı sigortalı olanların mecburi sigortalı olarak Bağ-Kur veya diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına girdiği, Tarihten itibaren Bağ-Kur sigortalılıkları sona erer. Yukarıdaki hallerden biri meydana geldiğinde sigortalı aşağıdaki işlemleri yaptırmalıdır. -Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasını sona erdiren sigortalılar, Kurumca hazırlanan İŞİ BIRAKMA (İB) formunu, -Vergi mükellefiyeti bulunanlar bağlı bulunduğu vergi dairesine, Esnaf ve Sanatkarlar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşuna, -Vergiden muaf olanlar, bağlı bulundukları vergi dairelerine, Esnaf ve Sanatkarlar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşuna, -Vergi kaydı bulunmayanlar, bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna, -Muhtar sigortalılar, muhtarlık görevleri sona erdiğinde İŞİ BIRAKMA formunu, bağlı bulundukları mülki amirliklerine, Tanzim ve tastik ettirdikten sonra Bağ-Kur İl Müdürlüklerine elden veya PTT kanalıyla gönderirler. Bu suretle Bağ-Kur sigortalılığı sona erdirme işlemi tamamlanmış olur. *FAX: 0 (212) 454 25 67 Sorular - Cevaplar... Vedat Kazan-İstanbul: Siz 5000 günü tamamladığınız takdirde, 25.07.2000 tarihinde emekli olacaksınız. Askerlik borçlanmanız da 5000 günü tamamlamanıza yardımcı olur. Bu nedenle bir an önce borçlanıp ödeyin. Gün sayınızı bir de resmi dilekçe ile (Tahsis Talebi Hazırlık dilekçesi ile bu matbu bir dilekçedir ve sigorta müdürlüklerinden alabilirsiniz) saydırın. Bence 3500’den fazla gününüz olması gerekir. 5000 günü tamamlayamadığınız takdirde bu kere 55 yaşında 3600 gün sayısı ile de emekli olursunuz. Mehmet Aslan-Diyarbakır: Siz verdiğiniz bilgilere göre 56 yaşında emekli olacaksınız. Bundan sonra prim ödemeseniz dahi emekli olursunuz. Eski Tarım Bağ-Kur Sigortalılığınız emekli gününüz geldiğinde SSK ile birleştirilecek. Şimdiden bir şey yapmanıza gerek yok. Bülent Atan-Pendik: Bağ-Kur’dan yüzde 50’den fazla sakat olsanız dahi yine 25 yıl prim ödemekle emekli olabilirsiniz ama bundan sonra SSK’ya geçerseniz, vergi indirim belgesi almak şartıyla SSK’ya 3,5 (1260) gün prim ödediğiniz gün emekli olursunuz. Abdullah Dilsiz-İstanbul: Siz, 46 yaşından sonra olmak kaydıyla, 05.09.2003 tarihinde 5000 gün sayısı ile emekli olacaksınız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT