BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tantan’dan aile genelgesi

Tantan’dan aile genelgesi

İçişleri Bakanı Tantan tarafından yayınlanan genelgede, güvenlik güçlerinin aile içi şiddet olaylarına şikayet olmaksızın müdahalede bulunması isteniyor.İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yayınlanan “ailenin korunmasına dair” genelgede, polisin, aile içi şiddet olaylarına, şikayete bağlı olmaksızın müdahale etmesi isteniyor. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a göre, şiddete maruz kalan aile bireylerinden birinin ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bildirmesi halinde hakimin kusurlu eş hakkında karar verdiğini hatırlatan Tantan, yasalarla düzenlenen tedbirlerin alınabilmesi için 11 maddeden oluşan yeni bir genelge yayınladı. Tantan’ın titizlikle uyulmasını istediği genelgede şu hususlar yeralıyor: - Bir kişinin bizzat kendisinin veya çocuklarını veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birisinin aile içi şiddete maruz kaldığı için kolluk kuvvetlerine başvuruda bulunması durumunda, yasalar çerçevesinde tüm işlemler yapılacak, bu hususta mağdurların mağduriyetlerini devamına veya artmasına sebebiyet verecek inisiyatif kullanılmayacak. - Suçtan zarar gören kimsenin şikayetine bağlı olan müessir fiil, adi tehdit, mesken masuniyetini ihlal, söz atmak, kadınlara ait yerlere girmek, evlenmek vadi ile kızlık bozmak, hakaret, sövme, başkasının hayvanını sebepsiz öldürme suçları çocuklar aleyhine işlendiğinde, mağdur olan çocuğun kendisinin, veli veya vasisinin şikayeti beklenmeksizin soruşturma başlatılacak. - Çocuğun mağdur olduğu olayların soruşturmasında dikkatli davranılacak, suç işleyen çocuklar için de kanunda öngörülen tedbirlerin alınabilmesi için soruşturma evrakının hazırlanmasına özen gösterilecek. - Mağdurları koruma kararının bir örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine gönderilmesi durumunda korumaya uygun davranılıp davranılmadığı mağdur aile ferdinin ikamet yeri karakolu tarafından izlenerek tutanağa bağlanacak, tedbir süresinin dolmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilecek. - Koruma kararında öngörülen tedbirlere uyulmadığının tesbiti halinde kolluk kuvveti mağdurun şikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re’sen soruşturma yapacak. - Diğer eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi tedbirinin ihlali nedeniyle yapılacak başvurular en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilecek. - Varsa silah ve benzeri araçları zabıtaya teslim etmesi tedbirinin uygulanması için kusurlu eşin üzerinde kayıtlı silah ve benzeri araçlar tesbit edilerek tutanakla teslim alınarak adli emanete teslim edilecek. - Sığınma evlerinin ve orada kalmakta olanların isim ve adresleri kesinlikle gizli tutulacak. - Kolluk kuvvetlerinin karşılaştığı durum veya olay bir başka kurumun sorumluluk alanına giriyorsa, konunun bu kuruma yazılı olarak bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. “Bu bizim işimiz değil” gibi bir düşünce ile hukuk dışı uygulamalar görmezlikten gelinmeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT