BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Taşrada yazar olmak

Taşrada yazar olmak

İstanbul’da uzun yıllar araştırmacı yazar olarak çalışan Necmeddin Şahiner, şimdi memleketi Gaziantep’teki kültürel değerleri araştırıp kitaplaştırıyor.İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde oturan araştırmacı yazarların işi fazla zor değil. Çünkü bütün kaynaklar, kütüphaneler, arşivler onlara açık. Taşradaki araştırmacı yazarların durumu ise pek kolay olmasa gerek. Zira çevre mahdut, kütüphaneler sınırlı, kaynak kişiler oldukça azdır. Bu yüzden arasıra büyük şehirlere gitmek zorundalar. Araştırdıkları konularla ilgili bilgileri toplamak mecburiyetindeler. Necmeddin Şahiner uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra taşraya yerleşen yazarlardan. 1993’e kadar İstanbul’da özellikle yakın tarih kültür ve fikir hayatı hakkında araştırmalar yapan Şahiner, şimdi memleketi olan Gaziantep’te oturuyor ve buranın kültür değerlerini ortaya çıkarıyor. Şahiner’e edebiyat aşkını ilk aşılayan lisedeki edebiyat hocası Adil Dai. Gaziantep’li olan bu hocanın yakında “Antep Harbi’nde Kahraman Çocuklar” isimli hacimli bir eseri yayınlanacak. Şahiner liseden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi ve burada Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan’ın “Hayali Bey Divanı” çalışmasıyla mezuniyet tezini bitirdi. 15 dünya diline çevrilen 20 eserin sahibi olan Şahiner, 29 yıl oturduğu İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketine dönünce bazı dostları, “Sen İstanbul’a alıştın. O şehre alışan bir yazar için Gaziantep dar gelir. Burada yapamazsın” derler. Şahiner, “Fakat ben gayretimi bırakmadım. Çalışmalarıma devam ettim. Zaten Gaziantep eskiden tam bir ilim irfan merkeziymiş. Hatta ‘Küçük Buhara’, ‘Küçük Şam’ adıyla tanınıyormuş. Şu anda da yayınlanmaya hazır beş eserim bulunuyor” diyor. Türk dilinin mimarı Şahiner Gaziantep’te ilk olarak Mütercim Asım üzerine çalışır. Bu araştırma “Türk Dilinin Mimarı: Seyyid Mütercim Asım” adıyla 1993’te yayınlanır. Kısa bir süre sonra ikinci baskısını yapar. İkinci çalışması “Yokedilen Gaziantep Camileri” isimli eser. Bu da kısa zamanda iki baskı baskı yapar ve büyük bir rağbet görür. İhmal edilen, hor karşılanan ecdat yadigârı eserlere karşı yazarımızın hassasiyeti büyüktür. Üçüncü eser yakın tarihle ilgili. Tanzimat’ın meşhur sadrazamı, Keçecizâde Fuat Paşa’nın çok yakın dostu “Hasırcızâde Hafız Muhammed Ağa” isimli eseri 1996’da çıkar. Peki niçin bu şahsiyet? Şahiner bu soruya şu cevabı veriyor: “Hasırcızâde Muhammed Ağa Mevlana Halid Hazretleri’nin talebesidir. Mevlana Halid Hazretleri kendisine çok iltifat ediyor. Şair, edip ve nüktedan bir şahsiyet. Beş altı kadar da eseri var. Eserlerinden biri Fatih Millet Kütüphanesi’nde, diğeri de Süleymani Kütüphanesi’nde bulunuyor.” 1997 yılında “Aydi Baba” isimli eseri yayınlanan Şahiner, bu şahsiyetin de Kuşadalı İbrahim Efendi’ye intisap etmiş meşhur bir kişi olduğunu hatırlatıyor. Şehitler sembolu Şahin Bey Necmettin Şahiner’in geçen yıl yayınlanan “Mehmet Said Şehit Şahin Bey” isimli eseri büyük bir ilgiyle karşılanır. Tam 11 baskı yapar. Gaziantep Valiliği, Çetinkaya Giyim ve Şahin Bey Kaymakamlığı bu esere destek olurlar. Satış rekorları kırar. Peki şimdi ne yapıyor Şahiner? “Anteplinin Emek Nuru’nu yazıyorum” diyor. “Yüzyıllardan beri devam eden Antep’linin el sanatlarını, sanatkârlığını işliyorum. Dokumacılık, bakırcılık, kalaycılık, yemenicilik, kasacılık, gibi artık unutulan, yitirdiğimiz, yavaş yavaş geçmişte kalan sanatlarımızı araştırıyorum. Yüzyıllar ötesinden dünya çapında tanınan Kâmil Şerbetçi’den ve Abdülkadir Konukoğlu’ndan günümüze kadar isim yapmış bütün zenaatkârlar bu kitapta yer alacak. Eserde aynı zamanda Gaziantep sanayiinin tarihi de bulunacak. Ayrıca, Sultan Abdülhamid Han’ın Maarif Nazırı Mehmet Tahir Münif Paşa üzerinde çalışıyorum. “Karayılan” gibi Gaziantep’in yetiştirdiği kahramanların, “Nalbant Hasan Çavuş” gibi şahsiyetlerin biyografisini araştırıyorum. Bunlar da inşaallah kitaplaşacak. Tarihten edebiyata 1945 Gaziantep doğumlu olan Necmeddin Şahiner, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1972) bitirdi. 1962’den itibaren Hareket, İttihat, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah, Yeni Asya, Yeni Nesil, Yeni Ülke gazetelerine yazdı. Erenköy Güneş Lisesi’nde Türkçe-edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1978’de Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın Teşvik Armağanı’nı kazandı. Mehmet Akif, Bediüzzaman, Eşref Edip’le ilgili araştırma eserleri bulunan Şahiner’in diğer bazı tarihî ve edebî kitapları ve yayınlanış tarihleri şöyle: “Bize Hayreddinli Derler” (Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatı, 1972), “Edebî Sanatlar” (1975), “Bin Yıldır Yaşayanlar” (1975), “Mehter ve Marşları” (1975), “Aydınlar Konuşuyor” 1976).
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT