BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kitap

Kitap

(Psikiyatri ve Kültür )Dr. Kemal Sayar tarafından kaleme alınan eser, kültürel psikiyatri anlayışına dair bir tad vermek, bir genel bakış açısı sunmak maksadını güdüyor.Psikiyatri ve Kültür Dr. Kemal Sayar tarafından kaleme alınan eser, kültürel psikiyatri anlayışına dair bir tad vermek, bir genel bakış açısı sunmak maksadını güdüyor. Kuşatıcı bir muhteva sunduğu söylenemez. Yazarın tarifiyle, bir çeyrek asırdır ardında yoğun bir kurumsal birikim oluşturan kültürel psikiyatri, bu kitapla bir bakıma anahtar deliğinden görülmektedir. (İnsan: 0212 642 74 84) Leyla İle Mecnun “Şark edebiyatlarının en önemli mesnevi konusu olan Leyla ile Mecnun, asırlar boyunca otuzdan ziyade Türk şairi tarafından yeniden yazıldı. Ancak hiçbirisi aşkın gerçek şairi Fuzuli kadar lirik, akıcı ve hüzünlü olamadı.” Bu tanım, eseri kaleme alan Doç. Dr. İskender Pala’ya ait. Pala, Leyla ile Mecnun hikayesini, değişik bir bakış açısıyla okurlara sunduğu bu eseri için “Bizim, Türk şiirinin medar-ı iftiharı Fuzulinin eserini esas alarak yaptığımız bu çalışma, bugüne kadar yapılan gayretlere yeni bir ilaveden ibarettir.” diyor. (Timaş: 0 212 512 40 00) Arayış ve Kendini Gerçekleştirme Sorunu Birbirinden 22 yıl arayla yayımlanan Peyami Safa’nın “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu” ile, Hermann Hesse’nin “Der Steppenwolf” adlı eserleri, biçim, içerik ve kompozisyon özellikleri bakımından, karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. Kitap, 1988 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı için kitapla aynı başlığı taşıyarak hazırlanıp tamamlanan doktora tezi esas alınarak tekrar kaleme alınıyor. Yazar Mustafa Kınış, eserin edebiyatla ilgilenen başta öğrenciler olmük üzere birçok kesime kaynak teşkil edeceği görüşünde. Milli Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu Milli Mücadelenin ilk yıllarında, vatan savunmasında önemli ve etken bir silah olan Türk basınını işleyen eser, dönemin siyasi parti ve cemiyetlerinin kamuoyuna vermek istedikleri mesajları da içeriyor. Yazar Zekai Güner, yazılı belgelere dayanarak, ağırlıklı olarak dönemin kamuoyunu doğrudan etkileyen basın materyallerine ağırlık veriyor. Milli Mücadelenin kazanılmasında önemli katkısı olan Anadolu Basını geniş bir şekilde işleniyor. (Kültür Bakanlığı Yayınları: 0 312 341 92 34) Eleştirel Akla Çağrı Yazar Mehmet Gündem, 1996 yılından beri Zaman Gazetesi’nde yayımlanan “Pazar Sohbetleri” adlı köşesinde yayımlanan yazılarından bazılarını derleyerek kitap haline getirdi. Gündem, sunuş kısmında eserini şöyle tanımlıyor: “Eleştirel akla Çağrı ile insan ve söz arasındaki bu hayati ilişkiye bir atıfta bulunmak istedim. Muhakeme gücü ile, eleştirel akıl arasında kurulan bağlantı neticesinde, insanın bu alemde etkin bir varlık olabileceğini, düşündüm.” (İyi Adam: 0 212 549 52 52) İktisat Felsefesi ve Belirsizlik Bir süre, İngiltere’de Birmingham Üniversitesi İktisat Bölümü’nde misafir öretim üyesi olarak bulunan ve “Belirsizlik İktisadı” üzerine araştırmalar yapan A. Dinç Alada’nın kitabı, Bağlam Yayınları’ndan piyasaya çıktı. ODTÜ Gelişme Dergisi, İktisat Dergisi, Toplum ve Bilim, AÜSBF ve İÜSBF Dergilerinde yayımlanmış makaleleri olan yazar, eserini 6 ana bölümde toplamış. İktisat felsefesi üzerine kaynak teşkil edecek bir eser. (Bağlam: 0212 513 59 68) Göze Takılanlar Abdullah Aymaz, çeşitli makale ve gezi notlarını, bir kitapta topladı. Aymaz, gözüne takılanları, gözüne takılıp kalmadan okumayı bilenlerden. Okuduklarını da kaleme alıp eserleştirenlerden. Zafer Yayınlar’ndan çıkan kitap, yazarın kendine has akıcı üslubunu yakından tanıyanların ilgiyle beklediği bir eser. (Zafer: 0 212 527 02 07)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT