BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya malî disiplin ya...

Ya malî disiplin ya...

Morgan Stanley’e göre programın selameti mali disipline bağlı.Morgan Stanley Dean Witter “Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilir Olması” başlıklı raporunda, cari işlemler açığının sürdürülebilir olması için mali disiplinin en önemli konu olduğunu vurguladı. Cari işlemler dengesindeki kötüleşmenin TL’nin değerlenmesine izin veren kur politikası ve mali konsolidasyon ile tutarlı geliştiği belirtilen raporda, faizlerdeki düşünün tüketim ve yatırımları artırdığı kaydedildi. Raporda mali konsolidasyonun, cari işlemler dengesindeki kötüleşmeyi dolaylı olarak başlatan bir etken olduğu ancak sonuç itibariyle cari işlemler açığını dengelemeye yardımcı olacağı belirtildi. Cari işlemler açığının azalmasının temelde kamu ve özel tasaruf oranlarındaki artıştan kaynaklanacağı kaydedildi. Özel Sektörün mali politikalara kamu sektöründen daha geç reaksiyon verdiğine dikkat çekilen raporda, kısa vadede cari işlemler açığını düzeltmek için kamu sektörü tasarruf oranının artırılması gerektiği vurgulandı. Dış ticaret ve cari işlemler dengesizliklerinin uzun vadeli olabileceğine dikkat çekilen raporda, yapısal reformların belli bir harcama kontrolu getirdiği, ancak cari işlemler açığını uzun vadede sürdürülebilir kılmak için vergi gelirleri kalıcı şekilde artıracak, kişi ve kuruluşları tasarrufa teşvik edecek ek yapısal reformların gerektiği ifade edildi. MSDW cari işlemler açığının bu yıl gayri safi yurtdışı hasılasının yüzde 4.5’i gelecek yıl ise yüzde 4.7’si düzeyinde olmasını beklediğini de kaydetti. Kredi patlaması için gerekli önlemler alınmalı MSDW’nin raporunda, hızla düşen faizlerin tüketici kredilerinde bir patlamaya yol açtığı, tüketici kredilerinin toplam tüketimdeki payının geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 2.8’den bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.86’ya çıktığı belirtildi. “Kredilerdeki hızlı artış sonunda döviz rezervlerinde azalmaya yol açabilir ve devalüasyonu kaçınılmaz hale getirebilir” uyarısı yapılan raporda, özellikle bankalardaki kamu borçlanma senetleri tutarının düşmesinin beklendiği göz önüne alındığında bankaların özel sektör kredilerine ağırlık vereceğinin altı çiziliyor. Raporda “Tüketimdeki patlama ve ithalattaki artışın stabilizasyon programının geçiş dönemi yan ürünleri olduğunu düşünmeye devam etsek de, yetkililerin kredilerdeki büyümeyi kontrol altına almak için gerekli önlemleri almaları gerektiğini düşünüyoruz” denildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT