BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Operasyonlar tam gaz

Operasyonlar tam gaz

Bursa’da baþlatýlan Kartal 2 Operasyonu’nda 5, Balina Operasyonu’nda ise 9 kiþi gözaltýna alýndý. Matador Operasyonu’nda yakalanan Urfi Çetinkaya’nýn sað kolu Cemal Nayýr’ýn suç dosyasýnýn kabarýk olduðu belirtildiGümrük memurlarý sorguda İzmir’de ortaya çıkarılan hayali ihracat olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 9 gümrük görevlisinin sorgulamaları sürüyor. Mali Şube Müdürlüğü görevlileri, Haydarpaşa Gümrüğü görevlilerinden Müdür Yardımcıları Nihat Sinoğlu ve İsmail Çobanoğlu ile gümrük muayene memuru Yücel Çobanoğlu, kolcu Sinan Karagül ve ismi öğrenilemeyen 5 gümrükçüyü sorguluyor. Operasyonda ele geçen Yeşer Tekstil A.Ş’ye ait 113 adet Gümrük Çıkış Beyannamesi ve çok sayıda evrakın incelendiği de kaydedildi. Bu arada, geçtiğimiz günlerde hayali ihracat olayı nedeniyle görevinden alınan İzmir Basmane Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Atış’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, İzmir Mali Şube Müdürlüğü, Atatürk Hava Limanı Kargo Müdürü görevini yürütürken hayali ihracat olayına adı karışan ve halen Habur Gümrük Müdürü olan Yahya Sönmez’in gözaltına alınması için Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne faks çektiği ve Şırnak’a bir ekip gönderildiği öğrenildi. 5 trilyonluk vurgun daha Bursa’da baþlatýlan Kartal 2 Operasyonu’nda 5 trilyonluk vurgun ortaya çýkarýldý. Kartal 1 operasyonundan elde edilen bilgiler çerçevesinde sürdürülen çalýþmalarda 5 kiþi gözaltýna alýnýrken, hayali ihracat yaptýðý ortaya çýkan Marmara Tekstil Giyim ve Deri Sanayicileri Dýþ Ticaret Þirketi’nin 49 alt firmasýnýn bulunduðu öðrenildi. Bursa Emniyet Müdürü Aydýn Genç, Kartal 2 operasyonu çerçevesinde ekiplerin 3 ayrý ilde çalýþtýðýný belirterek, “Dürüst Ýþadamlarýnýn yanýndayýz. Ancak vurguncunun ensesine binmeye devam edeceðiz” dedi. Cemal Nayýr’ýn sabýkasý kabarýk Ankara DGM Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen Matador Operasyonu’nda, Urfi Çetinkaya’nýn Hollanda baðlantýsýný saðladýðý tespit edilen Timur Ekinci de gözaltýna alýndý. Soruþturmayý yürüten DGM Cumhuriyet Savcýsý Talat Þalk’ýn baþvurusu üzerine, sorgularý süren zanlýlar için de üç gün ek gözaltý süresi verildi. Bu arada, Urfi Çetinkaya ile birlikte yakalanan ve uyuþturucu þebekesinin ikinci adamý olduðu bildirilen Cemal Nayýr’ýn, deðiþik yýllarda 8’i kaçakçýlýk olmak üzere 11 kez gözaltýna alýndýðý belirtildi. Nayýr’ýn gözaltýna alýndýðý suçlar ve tarihleri þöyle: 1983 yýlýnda Ýstanbul’da, dolandýrýcýlýk ve döviz kaçakçýlýðý þuçlarýndan 2 kez. 1985 yýlýnda Tunceli’de kaçakçýlýk. 1986 yýlýnda Edirne’de uyuþturucu kaçakçýlýðý. 1986 yýlýnda Bursa’da ‘’devletin marþý ve ulusal þahsiyetine’’ hakaret etmek. 1987 yýlýnda Ýstanbul’da uyuþturucu kaçakçýlýðý. 1998 yýlýnda Sivas’ta uyuþturucu kaçakçýlýðý. 1998 yýlýnda Ýstanbul’da uyuþturucu kaçakçýlýðý. 1989 yýlýnda Sivas’ta döviz kaçakçýlýðý. 1989 yýlýnda Van’da uyuþturucu kaçakçýlýðý. 1996 yýlýnda Sivas’ta dolandýrýcýlýk.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT