BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Hayâ, ancak hayır getirir”

“Hayâ, ancak hayır getirir”

Resulullah efendimiz, “Hayâ, bir şeyde bulunursa, onu, ancak süsler. Hayasızlık da, bir şeyde bulunursa, onu, ancak lekeler!” buyurdu. Hayâ nedir? Hayâ, utanma manasına gelir.



Resulullah efendimiz, “Hayâ, bir şeyde bulunursa, onu, ancak süsler. Hayasızlık da, bir şeyde bulunursa, onu, ancak lekeler!” buyurdu. Hayâ nedir? Hayâ, utanma manasına gelir. Hayâ, hoşa gitmeyen bir işin yapılması, sırasında, insanın yüzünde beliren ince, kızarma halidir. Hayanın bir çeşidi de, İmani hayâdır ki, masiyet ve günah olan kötü işlerden mümini alıkoyar. Hayânın yerine göre değişik biçimleri vardır: Mesela, ibadetteki kusurdan dolayı haya, Meleklerinki gibi ki, Melekler: “Senin şanın yücedir. Biz, sana hakkıyle ibadet edemedik!” derler. Kerem sahibinin hayasıdır ki, Peygamber efendimizin, konuşmaya dalan Eshabına “Artık, gidiniz!” demekten haya etmesi gibi. Yüce Allah, bunu, Ahzab suresinin elli üçüncü ayetinde açıklamıştır. Önemsiz isteklerde bulunmaktan haya vardır ki, Hz. Musa’nın “Ya Rab! Dünyaya ait hacetimi sana arz etmeğe ve onu, senden istemeğe haya ediyorum!” demesi gibi. Buna karşılık Allahü teâlâ ise “Hamurunun tuzuna ve koyununun yemine varıncaya kadar hepsini benden iste!” buyurmuştur. Peygamber efendimiz haya ile ilgili buyurdu ki: “Her din için bir ahlak vardır. İslam ahlakı da, hayâdan ibarettir!” “İman, altmış küsur şubedir.Onların en üstünü La ilahe illallahtır. En aşağısı da, yoldan, halkı rahatsız eden şeyi gidermektir. Haya da, İmandan bir şubedir!” “Haya, ancak, hayır getirir.” “Haya, İmandandır. İman, ise, Cennettedir. Yüzsüzlük, cefadandır. Cefa, ise, Cehennemdedir!”, “Şu dört şey, insanlara gönderilmiş bulunan Peygamberlerin Sünnetlerindendir: Güzel koku sürünmek, evlenmek, misvak tutunmak, hayâ.” “İlk Peygamberlik sözlerinden, insanların idrak ve tevarüs ettiği şey: ‘Utanmayınca, istediğini yap!’ sözüdür.” Resulullah efendimiz eşsiz hayâ sahibiydi. Resulullah bir kimse ile müsâfeha edince, o kimse elini çekmedikçe, mübârek elini ondan ayırmazdı. O kimse, yüzünü çevirmedikçe, mübârek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzerinde oturur, ona saygıdan dolayı mübârek bacağını dikip oturmazdı. Abdullah bin Ömer’den rivayet edildiğine göre: “Hayâ ile İman, daima bir arada bulunurlar. Onlardan biri kaldırılınca, diğeri de, kalkar!” Hakimi Tirmizi buyurdu ki: Hayâ, takvanın kardeşidir. Kul, haya etmedikçe, hiçbir zaman takva sahibi olamaz! Yarın: Hayânın en kıymetlisi...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT