BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tavanarası

Tavanarası

Geçmiş olsun hanım teyze? Otomobil altında mı kaldın? Yoo. Şubeye maaş almaya gitmiştim de 27 Teşrinievvel 1927 “Akbaba”Kömür sıkıntısı bitlere yaradı Son zamanlarda tifüs vakalarının (bitle yayılan bir hastalık) çoğalması üzerine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti hastalığın kat’i suretle önlenmesi için her tedbirin alınmasını alâkalılara bildirmiştir. Muhabere edindiğimize göre şehrimizde 178 hamamdan 103’ü kömürsüzlük yüzünden çalışmamaktadır. Belediye fakirlere mahsus hamamlar açmak için teşebbüste bulunmuştur. 5 Temmuz 1943 Tasviri Efkâr Terkos’un imtiyazı temdit edilemez Terkos Su Şirketi, İstanbul şehrinin başına musallat olmuş bir kumpanyadır. Bu öyle bir müessesedir ki der beyan edilecek herhangi bir şikayeti diğer biri takip eder. Bu kumpanyadan şikayet etmeyen bir tek istanbullu yoktur. Cemiyet-i Belediyenin daha geçen ay feshini istediği bu şirket mukavelenamesine katiyen riayet etmeyen sabıkalı bir şirkettir. İstanbul yansa itfaiye su bulamaz, kumpanya da sefasına bakar. 25 kasım 1929 “Cumhuriyet Mukabelesiz aşklar karşısında teessüre ve yeise düşmeyin Ankara’dan G.S imzası ile bize mektup gönderen karimiz genç yaşına rağmen taliin büyük darbesine uğradığını yazıyor. Bundan bir müddet evvel bir genci sevmiş. Genç askere gitmiş, gelmiş, okuyucumuz bakmışki kendisine adamakıllı lâkayit. Bir samimi arkadaşı vesilesiyle ona olan meylini duyurmuş ama genç aldırmamış. Üstelik başkaları ile geziyormuş. Şimdi soruyor. Gönül Abla o çocuk beni seviyor mu? Sevmiyorsa ne yapayım? Belli ki okuyucumuz mukabele görmeyen aşkı yüzünden buhranlar geçiriyor, tereddütlere düşüyor. Hiç şüphe yok ki gönül işlerindeki tecrübesizliği bu kararsızlığı artırmakta en büyük amildir. Aşkın ekseriya dikenli, yorucu, üzücü yollarında saçını ağartmış bir abla sıfatiyle ona derim ki: “Mukabelesiz aşklar insanı tessüre ve yeise düşürmemeli. Erkekler şu atalar sözünü gayet iyi bilir ve tatbik ederler. Kadın gölge gibidir, kaçarsan kovalar, kovalarsan kaçar. Artık yapılacak tek şey o gençle alâkalanmamak tamamile lakayit kalmaktır. Şayet bu tarz-ı haraket o katı kalbi yumuşatmaya kafi gelmezse o zaman 18 yaşının verdiği selahiyetle o vefasız gencin aşkile perdelenmiş olan gözlerini etrafa çevirmelidir. Görecektir ki kendisini seven ve kendisinin sevebileceği insanlar vardır.” Mayıs 1945 “Ev-Kadın dergisi.” Ferit Hafakan Ruhu 10 damla Hafakan Ruhu asabı teskin eder. Yürek çarpıntısı, baş dönmesi, göz kararması ve sinir rahatsızlığından mütevellit titreme ve baygınlığa gayet nafidir. 1936 “Yeniasır” Müjde: “Köprü parası nihayet kaldırıldı!” Köprü parasının kalkması şehir hayatında medeni bir inkilap olmuş ve halk tarafından tes’it edilmiştir. Gece saat 24.00’de köprünün her iki başında yüzlerce insan birikmiş ve tahsildar çekilince hepsi birden köprüye hücum etmiş ve “yaşasın” diye bağırmışlardır. Köprü parasının 24.00’de biteceğini bilen bazı arabacılar yarım saat, 20 dakika beklemekte beis görmemişlerdir. Tahsildarlar çekilince otomobillerini sürmüşlerdir. Sabahleyin köprünün manzarası görünecek bir hal almıştır. Bir çok kimseler dakikalarca durup köprünün tahsildarsız manzarasını seyretmişlerdir. Dünyadan haberi olmayan bazı kimseler ellerinde kuruşları şaşkın şaşkın tahsildar aramışlardır. 2 Haziran 1930 “Cumhuriyet”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT